+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Fatura Alacağı

Fatura Alacağı

Fatura alacağı konusunun öncesinde faturanın tanımı önem arzetmektedir. Fatura; ticari iş ve faaliyetlerde sıkça kullanılan bir vesikadır. Faturanın tanımı Vergi Usul Kanununun 229. Maddesinde yapılmıştır.

İlgili maddeye göre;
Madde 229- "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

Fatura alacağında; fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Vergi Usul Kanunu'nun 'Fatura kullanma mecburiyeti' başlıklı 232. Maddesinde:

Madde 232 – "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle(2) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara(2)
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler."

ostim avukat

Faturaya İtiraz Süresi

Faturayı alan kişinin, faturayı aldığı tarihten itibaren 8 günlük itiraz süresi mevcuttur. Fatura alacağı hakkında sürelerin hesaplanmasında tebliğ günü hesaba katılmaz. Alıcı faturaya 8 gün içerisinde itirazda bulunmamış ise fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. Kanunda belirtilen süre hak düşürücü ya da zaman aşımı süresi değildir. Ancak faturaya süresinde itiraz edilmesi ispat açısından önem arz etmektedir.

Fatura Alacaklarının Tahsili

Faturaya bağlanmış alacağın tahsili için; alacaklı kişi ya da şirketler faturayı dayanak göstererek ilamsız icra takibi başlatabilirler. Fatura alacağında daha önce de bahsedildiği üzere ilamsız takiplerde borçlunun itirazı üzerine icra takibi durmaktadır. Ancak fatura borçlusunun icra takibine itiraz etmemesi durumunda takip kesinleşir ve borçlu üzerinde haciz baskısı kurularak alacağın tahsili yapılır. Fatura alacakları için başlatılan ilamsız takibe fatura borçlusunun itiraz etmesi durumunda takip durmaktadır. Fatura borçlusunun itirazı ile duran ilamsız icra takibinin devam ettirebilmek için fatura alacağı olan kişi ya da şirketin itirazın iptali davası açması gerekmektedir. İtirazın iptali davasında alacaklı; fatura alacağını delillerle ispat edilerek mahkemeden takibin devamı için gerekli olan ilamı almalıdır. Söz konusu mahkeme ilamını icra dosyasına sunarak ile itiraz ile duran fatura takibine devam edilerek fatura alacağının haciz baskısıyla borçludan tahsili mümkündür.

 

İletişim İçin Tıklayınız.

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.