+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Yapı Eseri Malikinin Sorumluluğu

Yapı Eseri Malikinin Sorumluluğu

Yapı eseri malikinin sorumluluğu hakkında Türk Borçlar Kanunu Madde 69'a göre bir binanın ya da diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan ve bakımındaki eksikliklerden doğan zararları gidermekle yükümlüdür.

İntifa ve oturma hakkı sahipleri binanın bakımındaki eksikliklerden doğan giderlerden malikle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaktadır. Yapı eseri maliki kurtuluş kanıtı getiremez. Yalnızca illiyet bağı yoksa sorumluluktan kurtulur. Yapı eseri malikinin sorumluluğu için bulunması gereken genel şartlar; zarar, uygun illiyet bağı ve hukuka aykırılıktır. Özel şartlar ise; sorumlu kişinin yapı eseri üzerinde mülkiyet hakkına sahip olması, yapı eserinin mevcut olması gibi şartlardır.

ankara avukat

Kamuya ait olan binalarda, meyanlarda vb. Yerlerde yapım bozukluğu veya bakım eksikliği varsa idare, kamu hukuku kurallarına göre sorumludur.bu durumda açılacak olan dava da tam yargı davası olmalıdır.

Yapı eseri malikinin sorumlu olabilmesi için bina ve eserin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tamir esnasında zarar verilmişse TBK m. 69 uygulanmamalıdır. Bu durumda haksız fiil ya da adam çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili hükümlere gidilmelidir.

ankara avukat

Mimar, müteahhit, mühendis, kirac, intifa ve oturma hakkı sahiplerine rücu hakkı ya haksız fiile ya da sözleşmesel sorumluluğa dayanmaktadır. Bazen eski malike de rücu edilebilir.

Stj. Av. Sümeyye Karabağ

 

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.