+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Kira Uyarlama Davası

Kira Uyarlama Davası

 

 


 

Kira uyarlama davası, kira sözleşmelerindeki koşulların, değişen piyasa koşulları veya beklenmedik durumlar sebebiyle adil olmaktan çıkması durumunda, bu koşulların yeniden düzenlenmesi amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Bu tür davalar, genellikle kiracı veya mülk sahibinin, mevcut kira bedelinin piyasa koşullarına veya olağanüstü durumlara uygun hale getirilmesini talep etmesi üzerine ortaya çıkar. Kira uyarlama davası, kiracı ve mülk sahibi arasındaki adil dengeyi koruma ve kira sözleşmesini mevcut koşullara uyumlu hale getirme amacı taşır.

 

Kira uyarlama davası, genellikle ekonomik krizler, aşırı enflasyon oranları, piyasa koşullarındaki önemli değişiklikler veya beklenmeyen durumlar gibi olağan dışı koşullar altında açılır. Bu tür durumlar, kira bedelinin piyasa değeriyle orantısız hale gelmesine neden olabilir ve taraflardan birinin veya her ikisinin de bu durumdan olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

 

Kira uyarlama davasında, dava açan tarafın, mevcut kira bedelinin adil olmadığını ve piyasa koşullarına veya olağanüstü durumlara uygun olmadığını kanıtlaması gerekir. Bu, genellikle benzer özelliklere sahip diğer mülklerin kira bedelleri, enflasyon oranları, piyasa trendleri ve olağanüstü durumların etkileri gibi kanıtlarla yapılır.

 

ankara borçlar hukuku avukatı

 

Mahkeme, sunulan kanıtları ve argümanları değerlendirir ve eğer mevcut kira bedelinin adil olmadığına kanaat getirirse, kira bedelinin uygun bir şekilde ayarlanmasına karar verebilir. Bu süreç, kira bedelinin artırılması veya azaltılması şeklinde olabilir ve tarafların mevcut ve beklenen koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırır.

 

Kira uyarlama davasının başarılı bir şekilde sonuçlanması, tarafların haklarının korunması ve kira sözleşmesinin adil ve güncel koşullara uygun olarak düzenlenmesine bağlıdır. Bu süreç, kiracının ve mülk sahibinin mevcut koşullara uyum sağlamasını, kira sözleşmesinin adil bir şekilde sürdürülmesini ve tarafların haklarının korunmasını sağlar.

 

Kira uyarlama davası, kira sözleşmelerindeki koşulların, değişen piyasa koşulları veya beklenmedik durumlar nedeniyle adil olmaktan çıkması durumunda, bu koşulların yeniden düzenlenmesi amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Bu süreç, kiracı ve mülk sahibi arasındaki adil dengeyi koruma ve kira sözleşmesini mevcut koşullara uyumlu hale getirme amacı taşır. Kira uyarlama davası, tarafların haklarının korunması ve kira sözleşmesinin adil bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için önemli bir hukuki araçtır.

 

Kira uyarlama davası; kira bedellerinin değişen koşullara uygun hale getirilmesi amacıyla açılan bir davadır. Kira tespit davasının aksine kirada artış talep edilmez, sözleşmenin aşırı ifa güçlüğü nedeniyle değişen koşullara uyarlanması talep edilir.

 

Kira uyarlama davasının açılabilmesi için bir takım şartların gerçekleşmiş olması beklenir. Bu şartlara sırayla değinecek olursak:

 

Kira Uyarlama Davası - Ankara Avukat

 

Kira uyarlama davasının açılabilmesi için; sözleşmenin yapıldığı esnada taraflarca öngörülemeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durumun gerçekleşmesi ve bu durum sebebiyle borçlunun aşırı ifa güçlüğüne düşmesi beklenmektedir. Aynı zamanda borçludan sözleşmeyi aynen ifa etmesini istemenin dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacak olması gereklidir. Yani borçlunun kira sözleşmesi edimini yerine getirmesinin imkansız hale gelmesi durumunda uyarlama davası açma imkanı bulunmaktadır. Açılan kira uyarlama davalarında mahkeme; değişen koşulların borçlunun borcunun katlanılamaz ölçüde zorlaşmış olması koşulunu aramaktadır. Örneğin; Covid-19 salgına nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan bir iş yeri sahibinin kira sözleşmesi borçlusunun aşırı ifa güçlüğüne düştüğü ve borcun katlanılamaz ölçüde zorlaştığı kabul edilebilir.

 

 

Kira Uyarlama Davası - Ankara Avukat

 

Olağanüstü durumun borçlunun kusuru ile gerçekleşmemiş olması gereklidir. Borçlu kendi kusuru nedeniyle ortaya çıkan durumlar için kira sözleşmesinin uyarlanmasını talep edemez.

 

Kira Uyarlama Davası - Ankara Avukat

 

Son olarak kira uyarlama davasının açılabilmesi için; borçlunun borcunu ifa etmemiş olması ya da ihtirazı kayıt ile ifa etmiş olması gereklidir.

 

Kira Uyarlama Davası - Ankara Avukat

 

Kira uyarlama davalarında yeni belirlenen kira bedeli dava tarihinden itibaren ileriye dönük olarak geçerli olacak şekilde karar verilir. Dava tarihinden önceki kira bedelleri için uyarlama talep edilemez.

 

Kira Uyarlama Davası - Ankara Avukat

 

Kira uyarlama davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk mahkemeleridir. Dava taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde ya da davalının yerleşim yerinde açılabilmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.