+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Ürün Kirası

Ürün Kirası

Ürün kirası sözleşmeleri, başkalarının mülkiyetinde bulunan taşınır ya da taşınmaz malların belirlenen bir bedel karşılığında belirli bir süre kullanılmasını düzenlemektedir. Kira sözleşmeleri kullanma ve yararlanma hakkının kullandırılması açısından çok yaygın bir sözleşme türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kira sözleşmeleri adi kira ve hasılat ürün kirası olarak düzenlenebilmektedir. Bu bakımdan Hasılat kirası, kira sözleşmelerinin bir türü olup; asıl konu ürün veren bir malın kiraya bırakılmasıdır. Borçlar Kanununda yapılan ürün kirası düzenlemesine göre ürün kirası kavramı; malik tarafından ürün veren bir şeyin hakkının ya da kullanılmasının belirli bir bedel karşığında geçici olarak kiralayana devredilmesidir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Gelir getiren ticari işletmelerin kiralanması halinde de ürün kirası hükümleri uygulama alanı bulabilmektedir. Rızai sözleşme türlerinden olan ürün kirası sözleşmeleri herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır.

Ürün kirasında genel olarak kira sözleşmesinin hüküm ve sonuçları uygulama alanı bulmaktadır. Ürün kirası sözleşmeleri her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Bu kapsamda kiraya veren kullanıma bırakacağı taşınır ya da taşınmaz eşyayı sözleşmenin amacına uygun olarak, kullanım ve işletmeye hazır olarak teslim edilmelidir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Kiralayan ise kiralanana zarar vermeden ve işlevselliğini yitirecek davranışlarda bulunmadan ve kiralananı özgülendiği amaç haricinde kullanmayarak dikkat ve özen içerisinde kira sürecini yönetmelidir. Ayrıca kira sözleşmesi süresince kiralanan taşınır ya da taşınmazın zorunlu giderlerinin karşılanması kiralayanın sorumluluğunda olmaktadır.

Ürün kirası sözleşmesinin sona ermesi için;

-Belirlenen sürenin sona ermesi,

-Fesih bildiriminin gerçekleşmesi,

-Olağanüstü fesih hallerinden birisinin mevcut olması gerekmektedir. Bu gibi durumların varlığı halinde ürün kira sözleşmesinin sona erdirilerek, kiralananın iadesi gerekmektedir.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz