+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı

Unutulma hakkı; modern iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması aynı zamanda dijitalleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Bugün çok dikkate alınmadan yapılan her paylaşım, sonraki süreç içerisinde istenmeyen, beklenmeyen sorunların temelini oluşturabilmektedir. Öyle ki, 21.yy’ da hızla gelişen teknoloji ve bilgi paylaşım ağlarındaki artış kişisel verilerin ihlali gibi pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Unutulma hakkının kullanılması ile internet aramalarında kişi ve olay arasındaki bağlantıyı kuran, çağrışımlarla ilgili konu hakkındaki haber ve bilgi sayfalarına yönlendiren içerikler ortadan kaldırılmaktadır.

Unutulma hakkı, bireylerin kişisel verilerinin korunması, özel hayatına ilişkin gerçek ya da gerçek dışı bilgilerin sanal ortamda yok edilerek daha fazla yayılmasını önleme amacıyla ortaya çıkmıştır. Unutulma hakkının kullanılmasıyla İnternet ortamında var olan ve kişilerin başkalarınca bilinmesini istemediği, rahatsız edici boyuttaki özel bilgilerin tamamen silinmesi söz konusudur. Unutulma hakkı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ayrıca düzlenlenmemekle birlikte, bir üst kavram olarak ele alınmaktadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Nitekim, Anayasanın 20. Maddesinin 3. Fıkrasında kişisel verilerin korunması hakkında “(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” Şeklinde düzenlemeye gidilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4, 7 ve 11. Maddeleri kapsamında düzenlenen veri silinmesi, yok edilmesi ve imha işlemleri de unutulma hakkı kapsamında ele alınabilir. Bu bağlamda unutulma hakkının kullanılması ile birlikte, kanunun veri işleme sorumlusu olarak tanımladığı arama motorları üzerinden düzenli ve sistematik olarak sağlanan bilgi, ses,  fotoğraf ve video gibi arama verileri indeksten çıkarılmaktadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Unutulma hakkı esasında belli nedenlerle bir suç ya da olumsuzluk içeren olaya katılmış  veya böylesi bir olaya neden olmuş kişilerin tekrardan topluma kazandırılması amacı ile kişilere ilişkin verilerin dijital platformlardan silinerek, topluma entegre olma süreçlerini hızlandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Aksi takdirde toplumun vicdanını yaralayan, üstün kamu yararının bulunduğu olaylarda unutulma hakkının kullanılması hakkaniyete aykırılık içerir bir durum olacaktır.

Kişilik Haklarına saldırının önlenmesi, rahat ve güven içerisinde yaşama olağanının sağlanması amacıyla ortaya çıkan unutulma hakkı siber mağduriyetleri önleme ve oluşan mağduriyetlerin zararının azaltılması bakımından önem taşımaktadır.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.