+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Şantaj Suçu - Ankara Ceza Avukatı

Şantaj Suçu - Ankara Ceza Avukatı

Şantaj suçu, kendisine veya bir başkasına yarar sağlanması amacıyla bir kişinin onur ve saygınlığına zarar verebilecek nitelikteki  hususların açıklanması ya da isnat edilmesi tehdidinde bulunulmasıdır.Türk Ceza Kanunu’nun 107. Maddesinde “Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara ceza avukatı

Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.şeklinde düzenlemeye gidilmiştir.

Şantaj suçu genel bir suç olmakla birlikte, bu suçun esas konusu irade özgürlüğüdür.  Herkes bu suçun mağduru olabileceği gibi şantaj suçu işleyerek menfaat sağlayan tüzel kişililere güvenlik tedbirleri uygulanabilmektedir. Şantaj suçu kasten işlenmekte olan bir suçtur.

Şantaj suçunda kişi bir hareketi yapamaya ya da yapmamaya zorlanarak irade özgürlüğü ihlal edilmektedir. Günümüzde özellikle gelişen teknoloji ve iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte özellikle sosyal medya aracılığı ile paylaşılan veriler, sonrasında kötü niyetli kimselerce şantaj aracı haline dönüşebilmektedir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara ceza avukatı

Ceza Kanunu kapsamında sadece şikayete bağlı suçlar açısından uzlaştırma hükümleri uygulanabileceği için, şantaj suçu uzlaşmaya tabi suçlar kategorisinde yer almamaktadır. Şantaj suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Ancak sekiz yıllık zamanaşımı süresine tabidir. O nedenle suçun işlendiği tarihten sekiz yıl sonrasında soruşturma ve kovuşturma imkanı olmamaktadır.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.