Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İcra İş ve İşlemlerinde Tebligat

İCRA İŞ VE İŞLEMLERİNDE TEBLİGAT

Tebligat yapılmasını isteyen kimsenin bu tebliğ için gerekli posta giderini ve hatta borçlunun ödeme emrine karşı yapabileceği itirazın kendisine tebliğ giderini posta pulu olarak icra dairesine vermesi gerekmektedir. Aksi halde tebligat yapılamaz ilgilinin talebi hükümsüz kalabilir. Tebligat belirlenen en son adrese yapılır. Taraflar bu konuda anlaşma yapabilir.

ankara avukat
Resmi tatil günleriyle adli tatil sırasında ve gece vakti de tebligat yapılabilir. Muhatabın bizzat kendisine yapılmalıdır. (avukatı ya da kendisi) Kendisiyle aynı konutta yaşayan kişiye ya da hizmetliye de yapılabilir. Teslim anında, teslim alanın imzası alınıp, tebliğ memurunun tutanağına geçirilmektedir. Bu tarih tebellüğ tarihi sayılmakta ve süreler işlemeye başlamaktadır.

ankara avukatAnkara Avukat

Muhatap ya da muhatap yerine kendisine tebligat yapılacak kişilerden birisi adreste bulunmazsa veya bulunmasına rağmen tebligatı almaktan kaçınırsa tebliğ memuru, evrakı muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden birine veya zabıta amir, memurlarına imza karşılığında teslim eder. Sonra söz konusu adrese gelerek evrakı verdiği kişinin adresini kapıya yapıştırır. Bu durumu haber vermesi için, komşu veya apartman yöneticisi gibi kişilerle konuşur. İhtarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Ve süreler işlemeye başlar.

Vekil aracılığıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerekmektedir. Avukatın bürosuna yapılan tebligatlar resmi çalışma gün ve saatleri içinde yapılır. Müvekkile yapılan tebligat usulsüzdür. Usulsüz tebligat geçersiz tebligat anlamına gelmemektedir. Muhatabın öğrendiğini bildirdiği tarih tebliğ tarihi sayılmaktadır Öğrenmemişse tebligat yapılmamış sayılmaktadır. Muhatabın kendisine tebliğ edilecek olan hususu tebliğden başka bir şekilde öğrenmesi ile o husus kendisine geçerli bir biçimde tebliğ edilmiş sayılmaz.

ankara avukat

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Stj. Av. Sümeyye KARABAĞ