+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İcra İş ve İşlemlerinde Tebligat

İcra İş ve İşlemlerinde Tebligat

 

 

 


 

İcra iş ve işlemlerinde tebligat, icra süreçlerinin hukuki olarak geçerli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için kritik bir adımdır. Tebligat, borçlu veya ilgili taraflara, icra işlemleriyle ilgili resmi bilgilerin ve kararların iletildiği yasal bir bildirim sürecidir.

 

İcra sürecinde, alacaklı tarafından başlatılan icra takibinin her aşamasında, ilgili taraflara tebligat yapılması gerekmektedir. Bu tebligatlar, borçluya ödeme emri, haciz işlemleri, mahkeme duruşmaları ve diğer icra işlemleri hakkında bilgi verir. Tebligatın doğru ve zamanında yapılması, sürecin yasal olarak geçerli olmasını sağlar.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Tebligat, genellikle resmi bir tebligat makamı veya posta yoluyla gerçekleştirilir. Tebligatın içeriğinde, icra işlemiyle ilgili detaylı bilgiler, borçluya yapılması gereken ödemeler, ödeme süreleri ve borçlunun hukuki hakları ve seçenekleri belirtilmelidir. Ayrıca, tebligatın yapıldığı tarih ve tebligatın yapıldığına dair resmi kayıtlar da önemlidir.

 

İcra işlemlerinde tebligatın doğru şekilde yapılması, borçlunun haklarının korunmasını sağlar. Borçlu, tebligata karşı itiraz etme veya ödeme yapma gibi seçeneklere sahiptir. Eğer tebligat doğru yapılmazsa, borçlu, sürecin usulsüzlüğüne itiraz edebilir ve icra işleminin durdurulmasını talep edebilir.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Tebligatın yasal süreçlere ve prosedürlere uygun olarak yapılması, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesine ve icra sürecinin hukuki olarak geçerli olmasına katkı sağlar. İcra sürecindeki tebligatlar, hukuki süreçlerin şeffaflığını ve adaletini koruyan önemli bir araçtır.

 

İcra iş ve işlemlerinde tebligat, icra sürecinin temel bir parçasıdır ve bu sürecin yasal olarak düzgün bir şekilde işlemesini sağlar. Tebligat, alacaklıların alacaklarını tahsil etme süreçlerinde ve borçluların haklarının korunmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, icra sürecindeki tebligatların doğru ve usulüne uygun olarak yapılması büyük önem taşır.

 

İcra iş ve işlemlerinde tebligat yapılmasını isteyen kimsenin bu tebliğ için gerekli posta giderini ve hatta borçlunun ödeme emrine karşı yapabileceği itirazın kendisine tebliğ giderini posta pulu olarak icra dairesine vermesi gerekmektedir. Aksi halde icra iş ve işlemlerinde tebligat yapılamaz duruma gelir ve ilgilinin talebi hükümsüz kalabilir. İcra iş ve işlemlerinde tebligat belirlenen en son adrese yapılır. Taraflar ise bu konuda anlaşma yapabilir.

 

ankara avukat

 

İcra iş ve işlemlerinde tebligat, resmi tatil günleri ile adli tatil sırasında ve gece vakti de yapılabilir. Muhatabın bizzat kendisine yapılmalıdır. (avukatı ya da kendisi) Kendisiyle aynı konutta yaşayan kişiye ya da hizmetliye de yapılabilir. Teslim anında, teslim alanın imzası alınıp, tebliğ memurunun tutanağına geçirilmektedir. Bu tarih tebellüğ tarihi sayılmakta ve süreler işlemeye başlamaktadır.

 

ankara avukatAnkara Avukat

 

Muhatap ya da muhatap yerine kendisine icra iş ve işlemlerinde tebligat yapılacak kişilerden birisi adreste bulunmazsa veya bulunmasına rağmen tebligatı almaktan kaçınırsa tebliğ memuru, evrakı muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden birine veya zabıta amir, memurlarına imza karşılığında teslim eder. Sonra söz konusu adrese gelerek evrakı verdiği kişinin adresini kapıya yapıştırır. Bu durumu haber vermesi için, komşu veya apartman yöneticisi gibi kişilerle konuşur. İhtarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, icra iş ve işlemlerinde tebligatın tebliğ tarihi sayılır. Ve süreler işlemeye başlar.

 

 

ankara avukat

 

 

Vekil aracılığıyla takip edilen icra iş ve işlemlerinde tebligatın vekile yapılması gerekmektedir. Avukatın bürosuna yapılan tebligatlar resmi çalışma gün ve saatleri içinde yapılır. Müvekkile yapılan icra iş ve işlemlerinde tebligat usulsüzdür. Usulsüz tebligat geçersiz tebligat anlamına gelmemektedir. Muhatabın öğrendiğini bildirdiği tarih tebliğ tarihi sayılmaktadır Öğrenmemişse tebligat yapılmamış sayılmaktadır. Muhatabın kendisine tebliğ edilecek olan hususu tebliğden başka bir şekilde öğrenmesi ile o husus kendisine geçerli bir biçimde tebliğ edilmiş sayılmaz.

 

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.