+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İcra İş ve İşlemlerinde Tebligat

İcra İş ve İşlemlerinde Tebligat

İcra iş ve işlemlerinde tebligat yapılmasını isteyen kimsenin bu tebliğ için gerekli posta giderini ve hatta borçlunun ödeme emrine karşı yapabileceği itirazın kendisine tebliğ giderini posta pulu olarak icra dairesine vermesi gerekmektedir. Aksi halde icra iş ve işlemlerinde tebligat yapılamaz duruma gelir ve ilgilinin talebi hükümsüz kalabilir. İcra iş ve işlemlerinde tebligat belirlenen en son adrese yapılır. Taraflar ise bu konuda anlaşma yapabilir.

ankara avukat
İcra iş ve işlemlerinde tebligat, resmi tatil günleri ile adli tatil sırasında ve gece vakti de yapılabilir. Muhatabın bizzat kendisine yapılmalıdır. (avukatı ya da kendisi) Kendisiyle aynı konutta yaşayan kişiye ya da hizmetliye de yapılabilir. Teslim anında, teslim alanın imzası alınıp, tebliğ memurunun tutanağına geçirilmektedir. Bu tarih tebellüğ tarihi sayılmakta ve süreler işlemeye başlamaktadır.

ankara avukatAnkara Avukat

Muhatap ya da muhatap yerine kendisine icra iş ve işlemlerinde tebligat yapılacak kişilerden birisi adreste bulunmazsa veya bulunmasına rağmen tebligatı almaktan kaçınırsa tebliğ memuru, evrakı muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden birine veya zabıta amir, memurlarına imza karşılığında teslim eder. Sonra söz konusu adrese gelerek evrakı verdiği kişinin adresini kapıya yapıştırır. Bu durumu haber vermesi için, komşu veya apartman yöneticisi gibi kişilerle konuşur. İhtarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, icra iş ve işlemlerinde tebligatın tebliğ tarihi sayılır. Ve süreler işlemeye başlar.

ankara avukat

Vekil aracılığıyla takip edilen icra iş ve işlemlerinde tebligatın vekile yapılması gerekmektedir. Avukatın bürosuna yapılan tebligatlar resmi çalışma gün ve saatleri içinde yapılır. Müvekkile yapılan icra iş ve işlemlerinde tebligat usulsüzdür. Usulsüz tebligat geçersiz tebligat anlamına gelmemektedir. Muhatabın öğrendiğini bildirdiği tarih tebliğ tarihi sayılmaktadır Öğrenmemişse tebligat yapılmamış sayılmaktadır. Muhatabın kendisine tebliğ edilecek olan hususu tebliğden başka bir şekilde öğrenmesi ile o husus kendisine geçerli bir biçimde tebliğ edilmiş sayılmaz.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Stj. Av. Sümeyye KARABAĞ