+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Yabancıların Türkiye'de Çalışması

Yabancıların Türkiye'de Çalışması

Yabancıların Türkiye'de çalışması, her geçen gün küreselleşmenin artması ve çalışma alanlarının ülke sırlarını aşması beraberinde yeni hukuksal gelişimlere yol açmaktadır. Bu kapsamda kişilerin,iş hayatında çalıştıkları ülkenin vatandaşı olmadan hangi şartlar ve sınırlarda çalışabilecekleri gibi çalışma hayatına ilişkin düzenleme yapılması her ülke için zaruri hale gelmiştir.

Mevzuatımızda da yabancıların Türkiye’de çalışma izinleri 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında düzenleme altına alınmıştır. Bu kanuna göre yabancıların Türkiyede çalışmak için belirlenen izin türleri:

-Süreli Çalışma İzni              

-Süresiz Çalışma İzni

-Bağımsız Çalışma İzni

-Turkuaz Kart Sahibi Yabancıların Çalışma İzni

-İstisnai Çalışma İzni, gibi çalışma izin türlerine ayrılmıştır.

Süreli Çalışma İzni                            : Çalışma izin başvurusu onaylanan yabancı, iş veya hizmet sözleşmesinde belirlenen süreyi aşmadığı takdirde en çok bir yıl çalışabilmektedir. İlk başvuruda verilen izin süresinin bitimi halinde yabancı işçi, aynı işverene tabi olmak şartıyla çalışma süresini iki yıl daha uzatabilmektedir. 6735 sayılı Kanunu’nun 10/2. Maddesi gereğince çalışma iznine sahip olan yabancı farklı işverenin yanında çalışmak isterse, Türkiye’de  ilk defa çalışma izni talep ediyor gibi değerlendirilip, en çok bir yıl için çalışma izni belirlenmektedir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Süresiz Çalışma İzni                        : Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlaması yapılmış, 10. Maddede ayrıntılandırılmıştır. UIK ile süresiz çalışma iznine sahip olan yabancılar özel statülü kapsamındadır. Süresiz çalışma iznine sahip yabancıların bu anlamda pek çok avantajları bulunmaktadır. Nitekim, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme gibi kanunda istisnai tutulan bazı haklar hariç diğer haklardan Türk vatandaşları gibi yararlanabileceklerdir.

Bağımsız Çalışma İzni                       :Bu izin türü yabancının mesleki deneyimi, eğitim seviyesi, Türkiye’deki yatırımının ülke ekonomisine katkısı vb. pek çok değerlendirmeye tabi tutularak sürekli düzenlenmektedir. UİK’nın 5.ve 6. Maddeleri kapsamında ayrıntılı belirlemeler yapılmış olmakla birlikte, bu konuda takdir yetkisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukat

ankara avukat

Turkuaz Kart Sahiplerinin Çalışması: Turkuaz Kart, ülke gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayacak kişilerin ülkeye kazandırılması amacıyla, belirli niteliklere sahip kişilere verilmektedir. Bu kapsamda Turkuaz Kart Yönetmelği’nin 5. Maddesinde Turkuaz Kart verilebilecek yabancıların nitelikleri belirlenmiştir. Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar, Türkiye’de  süresiz çalışma izni alan yabancılar ile aynı haklardan yararlanabilmektedirler.

İstisnai Çalışma İzni                            : 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nu kapsamında yalnızca kanunun 16.maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen kişiler istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedirler.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz