+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Nama Yazılı Senetler

Nama Yazılı Senetler

Nama yazılı senetler Türk Ticaret Kanununun 654. Maddesinde: Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır. Denilmek suretiyle tanımlanmıştır.

ostim avukat

Alacaklı Hakkını Nasıl İspat Edebilir?

Nama yazılı senetlerde alacaklının hakkını ispat edebilmesi konusu Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanununun 655. Maddesinde: Borçlu, ancak senedin hamili bulunan ve senette adı yazılı olan veya onun hukuki halefi olduğunu ispat eden kişilere ödemek zorundadır. Bu husus ispat edilmediği halde ödemede bulunan borçlu, senedin gerçek sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü kişiye karşı borcundan kurtulmuş olmaz. Denilmektedir.

Nama Yazılı Senetler

Eksik Nama Yazılı Senetler

Eksik nama yazılı senetler Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanununun 656. Maddesinde:  Nama yazılı senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek hakkını saklı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa da hamile iyiniyetle yapacağı ödeme sonucunda borcundan kurtulmuş olur. Ancak, hamile ödemede bulunmakla yükümlü değildir. 785 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. Denilmektedir.

ostim avukat

İptal Kararı

Bazı şartların varlığı halinde nama yazılı senetler hamile yazılı senet hükümlerine göre iptal olmaktadır. Buna göre Türk Ticaret Kanununun 657. Maddesinde: Aksine özel hükümler bulunmadıkça nama yazılı senetler, hamile yazılı senetlere ilişkin hükümlere göre iptal olunur. 

ostim avukat

Borçlu, senette ilanların sayısını azaltmak veya süreleri kısaltmak suretiyle iptal için daha basit bir usul öngörebileceği gibi, alacaklı kendisine senedin iptal ve borcun ödendiğini gösteren, resmen düzenlenmiş veya usulen onaylanmış bir belge verdiği takdirde, senet ibraz edilmeksizin ve iptaline karar verilmeksizin de geçerli olmak üzere ödemek hakkını da saklı tutabilir. Denilmektedir.

Ankara avukatı, nama yazılı senetlerin hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması konusunda uzmanlaşmış bir avukattır. Müvekkillere hukuki danışmanlık sağlar, senetlerin geçerliliği ve hukuki etkileri konusunda rehberlik eder ve senetlerin gerektiği durumlarda icra edilmesi için gerekli adımları atar. Akabinde senetten kaynaklı olan alacak için iş ve işlemleri yürütür.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.