+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

 

 

 


 

Uyuşturucu madde kullanma suçu, toplumun sağlık ve güvenliğini doğrudan tehdit eden önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu suç, bireyin yasal olmayan yollarla üretilmiş veya satılmış uyuşturucu veya psikotrop maddeleri kullanması eylemini ifade eder. Uyuşturucu madde kullanımı, kişisel sağlığa zarar vermenin ötesinde, aile yapısına, sosyal ilişkilere ve toplumun genel düzenine ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle, birçok ülkenin yasalarında uyuşturucu madde kullanımı suç teşkil eder ve çeşitli cezai yaptırımlara tabi tutulur.

 

Uyuşturucu madde kullanma suçu, kişinin kendi iradesiyle uyuşturucu maddeleri tüketmesi durumunda işlenmiş olur. Suçun işlenme şekli, kullanılan madde türü ve miktarı gibi faktörler, suçun ciddiyetini ve karşılaşılacak yasal sonuçları belirler. Yasal düzenlemeler, genellikle uyuşturucu madde kullanımını caydırmayı ve bu tür davranışların önüne geçmeyi amaçlar. Bu amaçla, uyuşturucu madde kullanma suçuna hapis cezası, para cezası veya rehabilitasyon gibi çeşitli cezalar öngörülebilir.

 

Uyuşturucu madde kullanma suçu ile mücadelede, yalnızca cezai yaptırımların uygulanması yeterli olmayabilir. Bu suçun önlenmesi ve tekrarının engellenmesi için eğitim, farkındalık çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele programları gibi önleyici tedbirler de büyük önem taşır. Uyuşturucu bağımlılığı, temelde bir sağlık sorunu olarak ele alınmalı ve bu alanda uzmanlaşmış sağlık hizmetleri aracılığıyla tedavi edilmelidir. Bu yaklaşım, bireyin topluma yeniden kazandırılmasını ve uyuşturucu madde kullanımının neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.

 

Uyuşturucu madde kullanma suçları ile ilgili yargılama süreçlerinde, avukatların rolü büyük önem taşır. Avukatlar, suçlanan kişilere hukuki temsil sağlar, haklarını korur ve adil bir yargılama sürecinin işlemesine yardımcı olur. Bu süreçte, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle yargılanan bireyler için rehabilitasyon ve tedavi programlarına yönlendirme gibi alternatif çözümler de değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, bireyin topluma yeniden entegrasyonunu ve uyuşturucu madde kullanımının neden olduğu sorunların kalıcı olarak çözülmesini hedefler.

 

Uyuşturucu madde kullanma suçu, bireysel ve toplumsal düzeyde ciddi sonuçlar doğuran bir sorundur. Bu suçla mücadelede, yasal yaptırımların yanı sıra, eğitim ve rehabilitasyon programları gibi önleyici tedbirlerin de uygulanması, bireyin ve toplumun sağlığının korunması açısından büyük önem taşır. Uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili yargılama süreçleri, adil, insani ve tedavi odaklı bir yaklaşım gerektirir.

 

Uyuşturucu madde kullanma suçu, T.C.K’nın 191. Maddesinde düzenlenmiştir. T.C.K’nın 191. Maddesi uyarınca; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

ankara ceza avukatı

 

Uyuşturucu madde kullanma suçu, T.C.K’nın 191. Maddesi uyarınca seçimlik hareketli bir suçtur. Bu madde uyarınca;

 

  • Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma,
  • Kullanmak için uyuşturucu madde kabul etme ,
  • Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma,
  • Uyuşturucu madde kullanma,

 

Eylemleri T.C.K’nın 191. Maddesi uyarınca uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturmaktadır. Bu eylemlerden birini gerçekleştiren kişi uyuşturucu madde kullanma suçundan yargılanıp ceza almaktadır.

 

ankara ceza avukatı

 

Uyuşturucu madde kullanma suçundan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

 

ankara ceza avukatı

 

Uyuşturucu madde kullanma suçunun şüphelisi hakkında erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi halinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

 

Uyuşturucu madde kullanma suçunun şüphelisinin, erteleme süresi zarfında; Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, halinde, hakkında kamu davası açılır.

 

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

 

ankara ceza avukatı

 

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

 

ankara ceza avukatı

 

Uyuşturucu madde kullanma suçunun, okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.