Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

4857 Sayılı İş Kanununun 24 ve 25. Maddelerinde düzenlenen derhal haklı nedenle fesih haklarının kullanılabilmesi için belirli sürelere riayet edilmesi gerekmektedir. İlgili durum 4857 Sayılı İş Kanununun 26. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. Denilmektedir.

Kanun maddesi içeriğinden anlaşılması gereken; 24 ve 25. Maddelere göre fesih işlemi yapacak olan kişinin belirtilmiş olan sürelere uygun olarak hareket etmesi gerektiğidir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

ostim avukat