+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

 

 

 


 

Derhal fesih hakkını kullanma süresi, iş hukukunda, işçi veya işverenin ciddi bir nedenle iş sözleşmesini derhal ve bildirim süresine uymaksızın sonlandırabilmesi için tanınan zaman dilimidir. Bu süre, genellikle iş sözleşmesinin veya ilgili yasal düzenlemelerin ihlal edilmesi gibi ciddi durumlarla sınırlıdır. Derhal fesih, olağanüstü bir durum olduğundan, bu hakkın kullanılması için belirlenen süreler oldukça önemlidir.

 

Derhal fesih hakkını kullanma süresi, işçi ve işveren açısından farklılık gösterebilir. İş hukuku, genellikle işçi ve işverenin bu hakkı kullanabilmesi için belirli bir süre tanır. Bu süre, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren başlar ve genellikle birkaç iş günü ile sınırlıdır. Sürenin kısa olmasının nedeni, derhal fesih hakkının ciddi ve acil durumlar için tasarlanmış olmasıdır.

 

Derhal fesih hakkını kullanma süresinin başlaması, ihlalin fark edildiği an itibariyle olur. İşçi veya işveren, ihlali öğrendikten sonra belirlenen süre içinde iş sözleşmesini feshetmelidir. Bu süre içinde fesih yapılmazsa, derhal fesih hakkı kaybedilmiş sayılır. Bu, iş hukukunda, tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ciddiye almasını ve hızlı hareket etmesini sağlamak amacı taşır.

 

Derhal fesih hakkının kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, fesih sebebinin yeterince ciddi ve somut olması gerekliliğidir. İşçi veya işverenin, derhal fesih kararı alırken, bu kararın arkasında yatan nedenlerin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Bu nedenler, genellikle iş sözleşmesine, iş yasalarına veya iş etiğine aykırı durumlar olmalıdır. Örneğin, işçinin ağır bir disiplin ihlali yapması, işverenin işçiye yasal haklarını vermemesi gibi durumlar derhal fesih için geçerli sebepler arasında yer alabilir.

 

 

ankara iş hukuku avukatı

 

 

Derhal fesih hakkının kullanılması sürecinde, fesih kararının yazılı olarak ve fesih nedenlerinin açıkça belirtilmesi önemlidir. Yazılı bildirim, ileride oluşabilecek anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanılabilir. Bu, iş hukuku açısından, hem işçinin hem de işverenin haklarının korunması için kritik bir adımdır.

 

Ayrıca, derhal fesih hakkını kullanma süresinin geçmesinin ardından yapılan fesihlerin geçersiz sayılacağı ve normal fesih kurallarının uygulanacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, işçi veya işverenin, fesih hakkını kullanmadan önce durumu dikkatlice değerlendirmesi ve gerektiğinde hukuki danışmanlık alması önerilir.

 

Derhal fesih hakkını kullanma süresi, iş hukukunda önemli bir yer tutar. Bu süreç, işçi ve işverenin karşılıklı haklarını korurken, iş ilişkisinde ortaya çıkan ciddi sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Her iki tarafın da bu süreleri ve fesihle ilgili yasal gereklilikleri dikkate alması, iş ilişkilerinin sağlıklı ve adil bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunur.

 

Derhal fesih hakkını kullanma süresi 4857 Sayılı İş Kanununun 24 ve 25. Maddelerinde düzenlenmiş ve derhal fesih hakkını kullanma süresi hakkında belirli şartlara riayet edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Derhal fesih hakkını kullanma süresi 4857 Sayılı İş Kanununun 26. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. Denilmektedir.

 

 

ostim avukat

 

 

Kanun maddesi içeriğinden anlaşılması gereken; 24 ve 25. Maddelere göre fesih işlemi yapacak olan kişinin, belirtilmiş olan derhal fesih hakkını kullanma süresine uygun olarak hareket etmesi gerektiğidir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.