+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Mühür Bozma Suçu

Mühür Bozma Suçu

 

Mühür bozma suçu, resmi makamlar tarafından bir eşyanın ya da yerin mühürlenmesinden sonra, failin bu mührü kaldırılması ya da mührün konuluş amacına aykırı hareket etmesi durumudur. Örneğin, kumar oynatılan bir iş yerinin yetkili makamlar tarafından kapısının mühürlenmesinden sonra, kişilerin doğrudan mührü kaldırması ya da mührü kaldırmadan mühürlenen iş yerine girerek iş yerini kullanmaları halinde mühür bozma suçu oluşmaktadır.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Mühür bozma suçu T.C.K’nın 203. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ‘’Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır’’ denilmektedir.

Mühür bozma suçu kanunun da lafzından anlaşılacağı üzere seçimlik hareketli bir suçtur. Kanunda tanımlanan eylemlerden birinin gerçekleşmesi halinde mühür bozma suçu meydana gelecektir.

 

ankara ceza avukatı

 

Mühür bozma suçu resmi makamlar tarafından konulan mührün bozulması ya da kullanım amacına aykırı hareket edilmesi durumunda ortaya çıkan bir suç türüdür. Özelleştirilen hizmetlerde, özel şirketler tarafından konulan mühür bozulması halinde ‘’mühür bozma’’ suçu oluşmayacaktır.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Ülkemizde elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri özel kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle bu şirketlerin yapmış oldukları mührün bozulması, mühür bozma suçunu oluşturmayacaktır. Nitekim Yargıtay 11. Ceza Dairesi vermiş olduğu kararında bu yönde bir karar vermiştir.
‘’TCK'nin 203. maddesinde, esasta bir şeyin saklanmasını veya varlığının olduğu gibi muhafazasını sağlamak üzere, kanunun veya yetkili makamların emrine uyularak konulmuş mührün kaldırılması veya mührün konuluş amacına aykırı davranış cezalandırılmaktadır. Mühürleme işleminin amacı, Devlet yönetiminin bir şeyi koruma altına alma ve başkalarının tasarrufunu önleme iradesinin konulan mühürle açıklanmakta olup, bu iradeyi etkisiz duruma getirerek onu ihlal eden herhangi bir eylem suç teşkil etmektedir. Bu nedenle, yasaya uygun biçimde konulan bir mührün varlığı, mühür bozma suçunun ön koşuludur. Elektrik sayaçlarında bulunan ve bakanlık mührü olarak adlandırılan mühürlerin sayaçlar imal edilirken üretilen sayacın standartlarda uygun şekilde elektrik tüketimini kaydettiğini belirtir mahiyette olması ve bu mühürlerin sayaçlara takılması işlemiyle elektrik dağıtım şirketlerinin bir ilgisinin bulunmaması karşısında; kullanılan sayaçta bakanlık mührünün bozulması ve bu şekilde sayaca müdahale edilmesinde mühür bozma suçunun unsurları oluşmayacağından, sanığın beraati yerine mahkumiyetine’’  hükmedilmesi bozma sebebi sayılmıştır.

 

 

ankara ceza avukatı

 

Mühür bozma suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Bu suç uzlaşma kapsamında değildir. Bu suçun yargılaması Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Şartları oluştuğu taktirde suç işleyen fail hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Cezanın Ertelenmesi hükümleri uygulanabilmektedir.

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.