+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İftira Suçu ve Cezası (TCK 267-269) - Ankara Ceza Avukatı

İftira Suçu ve Cezası (TCK 267-269) - Ankara Ceza Avukatı

İftira suçu ve cezası TCK’nın 267 ile 269. Maddelerinde, Adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.  İftira suçu ve cezası işleniş biçimi bakımından diğer suçlardan ayrılmaktadır.

TCK’nın 267. Maddesi uyarınca, fail mağdurun suç işlemediğini bildiği halde, mağdur hakkında soruşturma, kovuşturma ya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla, mağdur hakkında yetkili makamlara şikayet veya ihbarda bulunmakta, ya da basın veya yayın yoluyla mağdur hakkında hukuka aykırı fiiller isnat etmektedir.

ankara ceza avukatı

Fail delil uydurarak mağdur hakkında soruşturulma ya kovuşturulma ya da idari yaptırım açılmasına sebep olmuşsa, bu durumda failin cezasında artırım yapılmaktadır. Yine yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa failin cezasında yine artırıma gidilmektedir.

Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. Her ne kadar kanun koyucu bu şekilde bir düzenlemeye gitmişse de, uygulamada bu şekilde olmamaktadır. Genellikle mağdur üzerine atılı eylem nedeniyle delil yetersizliğinden takipsizlik veya beraat almakta, bu durum nedeniyle iftira suçunun faili hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmektedir.

ankara ceza avukatı

İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar. Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.

İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

ankara ceza avukatı

İftira suçu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlardan değildir. Bu suçun mağduru hem aleyhine şikayette bulunulan kişi hem de kamudur. TCK’nın 269. Maddeleri uyarınca etkin pişmanlık göstererek bu suçtan dönülmesi halinde failin cezasında belirli oranlarda indirim yapılmaktadır.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.