+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Ehliyetin (Sürücü Belgesinin) Geri Alınması

Ehliyetin (Sürücü Belgesinin) Geri Alınması

 

 


 

Ehliyetin (sürücü belgesinin) geri alınması, bireylerin trafik kurallarını ihlal etmesi veya belirli suçları işlemesi sonucunda yetkili makamlar tarafından sürücü belgelerinin geçici veya kalıcı olarak iptal edilmesi işlemidir. Bu durum, genellikle ciddi trafik ihlalleri, alkollü araç kullanma, hız sınırlarının aşırı derecede aşılması gibi durumlarla ilişkilendirilir ve amacı, trafik güvenliğini artırmak ve potansiyel tehlikeleri azaltmaktır. Sürücü belgesinin geri alınması, ilgili yasalara ve yönetmeliklere göre belirlenen süreçler çerçevesinde gerçekleştirilir ve sürücünün trafikteki davranışlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

 

Ehliyetin geri alınması süreci, genellikle trafik denetimleri sırasında veya belirli bir suçun işlenmesinin ardından başlar. Sürücülerin işlediği ihlaller ve suçlar, belirlenen puan sistemi veya yasal kriterler çerçevesinde değerlendirilir ve bir sınırı aşan davranışlar sonucunda sürücü belgesinin geri alınması gibi yaptırımlar uygulanabilir.

 

Ehliyetin Geri Alınması Süreci ve Sonuçları

 

1.Trafik İhlalleri ve Puan Sistemi: Birçok ülkede, trafik ihlalleri sonucunda sürücülere ceza puanları verilir ve belirli bir puan limitinin aşılması durumunda sürücü belgesi geçici olarak geri alınabilir.

  1.  

2. Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı: Alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, sürücü belgesinin geri alınmasına neden olan ciddi suçlardandır. Bu tür durumlar, sürücünün ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehdit eder.

 

3. Hız Sınırlarının Aşılması: Belirlenen hız limitlerinin aşırı derecede aşılması, ehliyetin geri alınmasına yol açabilir. Hız limitlerinin ihlali, trafik kazaları ve yaralanmalar riskini artırır.

 

4. Mahkeme Kararları: Bazı durumlarda, sürücü belgesinin geri alınması bir mahkeme kararı ile gerçekleştirilir. Bu, genellikle ciddi suçlar veya birden fazla ihlalin birikimi sonucunda uygulanır.

 

Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Hukuki Yönleri

 

Ehliyetin geri alınması süreci, sürücülerin yasal haklarını da içerir. Bu haklar arasında, karara itiraz etme, adil bir yargılama talep etme ve belirli durumlarda ehliyetin iade edilmesi için gerekli koşulları yerine getirme bulunur. Sürücülerin, ehliyetlerinin geri alınması durumunda yasal seçeneklerini ve haklarını anlamaları önemlidir.

 

Yenimahalle'de faaliyet gösteren bir avukat, ehliyetin geri alınması ile ilgili yasal süreçlerde bireylere rehberlik edebilir. Bu avukatlar, itiraz süreçlerini yönetme, müvekkillerin haklarını savunma ve gerekli hallerde sürücü belgesinin iadesi için yasal prosedürleri takip etme konusunda uzmanlık sağlar. Ehliyetin geri alınmasıyla karşı karşıya kalan sürücüler için profesyonel hukuki yardım, sürecin adil ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve sürücülerin haklarının korunmasına katkıda bulunur.

 

Ehliyetin geri alınması, kolluk birimleri tarafından belli kuralların ihlal edilmesi durumunda, ya da belli başlı suçların işlenmesi durumunda mahkeme tarafından ehliyetin (sürücü belgesi) trafikten men edilmesi durumudur.

 

ankara avukat meltem kartalhan

 

Ehliyetin geri alınması sebepleri Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenmiştir. Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen ihlallerin gerçekleşmesi halinde, kanunda belirtilen sürelerde, sürücülerin ehliyetleri geri alınmaktadır.

 

Ehliyetin geri alınması sebebi olarak ilk akla gelen durum alkollü araç kullanmaktır. Ancak Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sadece alkollü araç kullanmak değil, hız limitlerine uymama, belirli sayıda kırmızı ışık ihlali gibi durumlar da ehliyetin geri alınmasına sebep olmaktadır.

 

ankara avukat meltem kartalhan

 

Ehliyetin geri alınması durumu ölümlü trafik kazaları sonucunda sanığa verilecek hapis cezasının yanında ek tedbir olarak da verilebilmektedir. Mahkeme meydana gelen kazada sanığın kusur durumuna göre belirli bir süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verebilmektedir.

 

Ehliyetin geri alınması nedenleri Karayolları Trafik Kanunu’nda şu şekilde belirtilmiştir.

 

ankara avukat meltem kartalhan

 

Kırmızı ışık ihlali : Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri otuz gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri kırk beş gün, üç ve daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

 

Alkollü araç kullanma: Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 2022 yılı için 1823,00 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 2.286,00 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 3.674,00  Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması halinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

 

ankara avukat meltem kartalhan

 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı: Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 9.411,00 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır.

 

100 ceza Puanına Ulaşma: Birinci defada ehliyetin 2 ay süreyle geri alınması, ikinci defada ehliyete 4 ay süreyle el konulması, üçüncü kez ehliyetin mahkeme tarafından tamamen iptal edilmesi durumu söz konusudur.

 

Ehliyetin geri alınması durumunda, ilgili kişi yapılan işleme karşı 15 gün içinde bir dilekçeyle idari işlemin yapıldığı yer sulh ceza hakimliğine başvurabilecektir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.