+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet Tespiti Davası

 

 

 


 

Hizmet Tespiti Davası, genellikle bir çalışanın geçmişteki iş ilişkisini ve bu süre zarfında yaptığı çalışmaları resmi olarak tespit ettirmek için açtığı bir davadır. Bu dava türü, özellikle sigorta primlerinin düzenli olarak yatırılmadığı durumlarda önem kazanır. Çalışanlar, geçmişteki çalışmalarının resmi kayıtlara işlenmemesi durumunda Hizmet Tespiti Davası açarak haklarını arayabilir.

 

Dava sürecinde, çalışanın o dönemde gerçekten çalıştığını ve sigorta primlerinin ödenmediğini kanıtlaması gerekmektedir. Tanık beyanları, maaş bordroları ve işyerinden alınan belgeler bu kanıtlar arasında yer alabilir. Hizmet Tespiti Davası sonucunda mahkeme, çalışanın o işyerinde çalıştığı dönemleri ve bu sürelerin sigorta primlerini tespit eder.

 

 

ankara iş hukuku avukatı

 

 

Bu tespit, çalışanın emeklilik hakları, kıdem tazminatı ve diğer sosyal güvenlik hakları açısından önemlidir. Hizmet Tespiti Davası, çalışanın geçmişteki hizmetlerinin resmi olarak tanınmasını sağlayarak, gelecekteki haklarını koruma altına alır. Bu dava türü, işçi haklarının korunması ve adaletin sağlanması açısından kritik bir rol oynar. Davanın başarılı olması için, delillerin doğru ve ikna edici bir şekilde sunulması önemlidir.

 

Hizmet tespiti davası, işverenler tarafında sigortasız işçi çalıştırılması halinde işçi tarafından açılabilecek dava türlerinden birisidir. Ancak bunun yasal bir dayanağı yoktur.  Mevzuatımız düzenlemelerince işçinin hizmet süresince karşılaşabileceği risklere yönelik korunması gerekmektedir. Bu korunmanın hukuken elde edilebilmesi adına da işçinin sigortalı olarak çalıştığı hizmet süresi önem taşımaktadır. Bu nedenle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesinde yapılan düzenleme ile sigortasız işçi çalıştırılması mevzuatımız gereğince yasaklanmıştır.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukat           ankara avukat

 

 

Kural olarak işverenlerin hizmet akdinin başlaması ile birlikte SGK’ya bildirim yapmaları gerekmektedir. İşveren tarafından SGK’ya sigorta bildirimi yapılmayan işçiler 5510 sayılı kanunun 86/9 maddesi uyarınca dava yoluyla geçmiş dönem çalışmalarını hizmet tespiti davası ile tespit ettirebilmektedirler. Burada tespit edilecek olan husus, belirli bir süre içerisinde işçi ile işveren arasında hizmet akdine bağlı olarak iş ilişkisi olduğunun kanıtlanmasıdır.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalarve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalılığın Başlangıcı” başlığı altında yapılan 7. Madde düzenlemesine göre işveren, işçi ile hizmet akdinin başladığı günden itibaren sigorta bildirimi yapmak zorundadır.

 

Hizmet tespiti davasında davacı taraf hizmet tespitini isteyen işçi iken davalı taraf işverendir. Hizmet tespiti davasına SGK fer’i müdahil olarak katılabilmektedir. Sigortasız çalışan işçinin vefat etmesi durumunda dva işçinin yasal mirasçıları tarafından da açılabilmektedir.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Hizmet tespiti davasında, işyerinde sigortasız olarak çalışan işçinin çalıştığı son yıldan itibaren 5 yıllık zamanaşımı uygulanmaktadır.

 

Hizmet tespiti davasında görevli mahkeme İş Mahkemesi olmakla birlikte; İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinin görevlidir. Hizmet tespiti davasında yetkili mahkeme ise; işçinin çalıştığı yer mahkemesi ya da davanın açıldığı tarihteki davalı yerleşim yeri mahkemesi olmaktadır. Eğer ki davalılar birden fazla ise bu durumda da hizmet tespiti davası, davalılardan birisinin yerleşim yerinde de açılabilmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.