+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Hisseli Arazilerde Rızai Taksim

Hisseli Arazilerde Rızai Taksim

 

 


 

Hisseli arazilerde rızai taksim, birden fazla kişiye ait olan ve hisseli olarak tanımlanan bir arazinin, paydaşların anlaşmasıyla bölünüp, her bir paydaşa kendi hissesine denk gelen bağımsız parçaların tahsis edilmesi sürecidir. Bu işlem, arazi sahiplerinin ortak rızası ile gerçekleşir ve genellikle tarım arazileri, boş araziler veya diğer türdeki taşınmaz mülklerde uygulanabilir. Rızai taksim, hissedarların mülkiyet haklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar ve arazinin daha verimli yönetilmesine olanak tanır.

 

ankara gayrimenkul avukatı

 

Rızai taksim süreci, tüm paydaşların arazinin nasıl bölüneceği konusunda mutabık kalmalarını gerektirir. Bu süreç, genellikle bir arazi ölçümü ve değerlendirme işlemiyle başlar. Arazinin özellikleri, büyüklüğü, değeri ve kullanım imkanları dikkate alınarak, her bir paydaşa adil bir şekilde dağıtılacak parçalar belirlenir. Bu aşama, uzman bir arazi ölçüm mühendisi tarafından yürütülebilir ve arazinin her bir parçasının değerini ve sınırlarını net bir şekilde belirler.

 

Anlaşma sağlandıktan sonra, rızai taksim işlemi resmi olarak tescil edilmek üzere ilgili tapu dairesine başvurulur. Tapu dairesi, tarafların anlaşmasını ve taksimin yasalara uygunluğunu değerlendirir. Eğer tüm prosedürler uygun bulunursa, arazi yeni sınırlarına göre resmi olarak bölünür ve her bir paydaşın adına tapu kayıtları güncellenir.

 

Rızai taksim, hissedarlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmenin, arazinin daha verimli kullanımını sağlamanın ve mülkiyet haklarının daha net bir şekilde tanımlanmasının etkili bir yoludur. Bu süreç, paydaşların ortaklaşa karar verme ve müzakere becerilerini gerektirir ve genellikle tarafların uzlaşmacı ve adil bir yaklaşım benimsemesiyle başarılı olur.

 

Hisseli arazilerde rızai taksim, arazi sahiplerinin kendi aralarında anlaşarak, ortak mülkiyetteki araziyi adil ve etkin bir şekilde bölüp, her bir sahibin kendi payına düşen bağımsız parçaları almasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, arazinin daha verimli kullanılmasını, mülkiyet haklarının daha net bir şekilde tanımlanmasını ve hissedarlar arasındaki olası anlaşmazlıkların çözülmesini sağlar. Rızai taksim, paydaşların ortak rızası ile gerçekleşir ve yasal prosedürler çerçevesinde resmi olarak tescil edilir.

 

Hisseli arazilerde rızai taksim konusu sık sık aratılan konuların başında gelmektedir. Hisseli arazilerde rızai taksim konusu hakkında: Taşınmaz üzerindeki tüm malikleri gösteren tapu hisseli tapu olarak düzenlenmektedir. Hisseli tapuda normal koşullarda elbirliği ya da paylı mülkiyet söz konusu olmaktadır. Paylı mülkiyette, maliklerin payları ayrılmış bir şekilde olmakla beraber el birliği mülkiyetinin olması halinde malikler arasında ayrılmış hisse bulunmamaktadır.

 

rızai taksim sözleşmesiankara avukat

 

Hisseli arazide paylı mülkiyete malik olan kimseler en azından kendi kullanacakları alan üzerinde daha raht hareket edebilmek adına, diğer maliklerle birlikte kendi aralarında rızai taksim sözleşmesi yapabilmektdirler. Rızai Taksim sözleşmesi fiili olarak paylaşım olmakla birlikte tapu sicilinde tescili yapılmadığı sürece hisseli tapu üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

 

Hisse sahiplerinin kendi aralarında yaptıkları fiili paylaşım olan rızai taksim sözleşmesinde her hissedarın eşit pay alması gibi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, maliklerin anlaşmaları halinde daha az pay alan hissedara denkleştirme bedeli ödenerek sözleşme kurma yoluna da gidilebilmektedir.

 

Rızai taksim sözleşmesinin yazılı olarak yapılması bir şekil şartıdır. Geçerli bir rızai taksim sözleşmesi kurulabilmesi için hissedarların aralarında anlaşmış oldukları paylaşımın tüm detayları ile açık kimlik bilgilerinin sözleşmede yer alması gerekmektedir. Aksi durum halinde şekil şartının yerine getirilmemesi durumunda geçerli bir rızai taksim sözleşmesi kurulmayacaktır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

 

Rızai Taksim sözleşmesinin tapuya tescili için gerekli diğer evraklar:

 

-Taşınmaza ait hisseli tapu,

 

-Hisseli tapu maliklerinin kimlik fotokopileri ile iki adet fotoğrafları,

 

-Tüm hissadarların veya vekillerinin imzasını taşıyan rızai taksim sözleşmesi olarak belirlenmiştir.

 

Evrakların ramamlanmasıyla birlikte, tapu siciline yapılacak olan tescille rızai taksim sözleşmesi kurulmuş olmaktadır.

 

Rızai taksim sözleşmesi, mülkiyetin ortak sahipleri arasında, ortak mülkiyetin bölünmesi ve her bir paydaşın kendi hissesine tekabül eden bağımsız bir mülk edinmesi işlemidir. Bu tür bir sözleşme genellikle miras veya ortak yatırım gibi durumlarda, ortak mülkiyetin sahipleri arasında yapılan bir anlaşmadır. Rızai taksim, tarafların ortak rızasıyla gerçekleştirilen bir işlem olup, her bir paydaşın mülkiyet haklarını netleştirir ve gelecekteki anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur.

 

Rızai taksim sözleşmesi, genellikle bir avukat veya noter aracılığıyla hazırlanır. Bu süreç, mülkiyetin değerlendirilmesini, her paydaşın payının belirlenmesini ve her bir paydaşa düşen kısmın net bir şekilde tanımlanmasını içerir. Sözleşme, tarafların anlaşmasına dayalı olarak hazırlanır ve tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

 

Bu tür bir sözleşme, özellikle karmaşık mülkiyet durumlarında önemlidir. Birden fazla kişinin mülkiyet haklarına sahip olduğu durumlarda, rızai taksim sözleşmesi, her bir paydaşın haklarını ve mülkiyet üzerindeki iddialarını netleştirmek için etkili bir araçtır. Bu, özellikle miras mülkiyetlerinde sıkça rastlanan bir durumdur, burada mirasçılar arasında mülkün adil bir şekilde bölünmesi gerekmektedir.

 

Rızai taksim sözleşmesi, aynı zamanda gelecekteki anlaşmazlıkları önleyici bir rol oynar. Taraflar arasında açık ve net bir anlaşma sağlamak, gelecekteki hukuki uyuşmazlıkları en aza indirir. Bu, taraflar için hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf anlamına gelir. Ayrıca, sözleşme, mülkiyet üzerindeki her türlü belirsizliği gidererek, tarafların mülkiyetlerini serbestçe kullanmalarını, satmalarını veya ipotek altına almalarını sağlar.

 

Rızai taksim sözleşmesinin hazırlanması sırasında dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta ise, mülkiyetin adil bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu, profesyonel bir değerlendirici tarafından yapılabilir. Adil bir değerlendirme, her bir paydaşın mülkiyetin gerçek değerine orantılı bir pay almasını sağlar. Bu süreç, tarafların mülkiyetin değerini anlamalarına ve paylaşımın adil bir temelde yapılmasına olanak tanır.

 

Rızai taksim sözleşmesi, tarafların ortak rızasıyla yapıldığı için, tarafların sözleşmedeki şartları değiştirmeleri veya yeniden müzakere etmeleri mümkündür. Bu esneklik, tarafların ihtiyaçları ve koşullar değiştikçe anlaşmayı güncellemelerine olanak tanır. Bu özellik, rızai taksim sözleşmesini, ortak mülkiyetin yönetimi ve bölünmesi için esnek ve etkili bir araç haline getirir.

 

Rızai taksim sözleşmesi, ortak mülkiyetin yönetimi ve bölünmesi için önemli bir hukuki araçtır. Bu tür bir sözleşme, taraflar arasında adil bir paylaşım sağlar, gelecekteki anlaşmazlıkları önler ve mülkiyet üzerindeki hakları netleştirir. Sözleşmenin etkili bir şekilde hazırlanması ve uygulanması, tarafların mülkiyet haklarını korur ve mülkiyet üzerindeki iddialarını güvence altına alır.

 

Ankara avukatı, rızai taksim sürecinde müvekkillerin haklarını korur ve onları adil bir şekilde temsil eder. İlk olarak, avukat müvekkilin durumunu ve mülkün özelliklerini değerlendirir. Ardından, taraflar arasında anlaşma sağlanması için müzakerelerde bulunur ve gerekli hukuki adımları atar. Akabinde geçerli bir sözleşme kurulabilmesi adına gerekli olan iş ve işlemleri yürütür.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.