Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Hisseli Arazilerde Rızai Taksim

Hisseli Arazilerde Rızai Taksim

Taşınmaz üzerindeki tüm malikleri gösteren tapu hisseli tapu olarak düzenlenmektedir. Hisseli tapuda normal koşullarda elbirliği ya da paylı mülkiyet söz konusu olmaktadır.paylı mülkiyette, maliklerin payları ayrılmış bir şekilde olmakla beraber elbiriği mülkiyetinin olması halinde malikler arasında  ayrılmış hisse bulunmamaktadır.

Hisseli arazide paylı mülkiyete malik olan kimseler en azından kendi kullanacakları alan üzerinde daha raht hareket edebilmek adına, diğer maliklerle birlikte kendi aralarında rızai taksim sözleşmesi yapabilmektdirler. Rızai Taksim sözleşmesi fiili olarak paylaşım olmakla birlikte tapu sicilinde tescili yapılmadığı sürece hisseli tapu üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Hisse sahiplerinin kendi aralarında yaptıkları fiili paylaşım olan rızai taksim sözleşmesinde her hissedarın eşit pay alması gibi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, maliklerin anlaşmaları halinde daha az pay alan hissedara denkleştirme bedeli ödenerek sözleşme kurma yoluna da gidilebilmektedir.

Rızai Taksim sözleşmesinin yazılı olarak yapılması bir şekil şartıdır. Geçerli bir rızai taksim sözleşmesi kurulabilmesi için hissedarların aralarında anlaşmış oldukları paylaşımın tüm detayları ile açık kimlik bilgilerinin sözleşmede yer alması gerekmektedir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Rızai Taksim sözleşmesinin tapuya tescili için gerekli diğer evraklar;

-Taşınmaza ait hisseli tapu,

-Hisseli tapu maliklerinin kimlik fotokopileri ile iki adet fotoğrafları,

-Tüm hissadarların veya vekillerinin imzasını taşıyan rızai taksim sözleşmesi olarak belirlenmiştir.

Evrakların ramamlanmasıyla birlikte, tapu siciline yapılacak olan tescille rızai taksim sözleşmesi kurulmuş olmaktadır.

Stj. Av. Bilge TOPCU

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.