+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Aldatma (Zina)

Aldatma (Zina)

Aldatma evlilik birliği içinde eşlerden birinin, başka biriyle yaşamış olduğu duygusal ya da cinsel bir birliktelik içinde olması halidir. Aldatma nedeniyle boşanma davası Medeni Kanunun 161. Maddesinde düzenlenmiştir.

ankara avukat meltem kartalhan

Aldatma, Medeni Kanunda zina olarak düzenlenmiştir. Medeni Kanun 161. Maddesi uyarınca: Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Medeni Kanun’da aldatma eylemini affeden eşin , bu nedene dayalı olarak boşanma davası açma hakkı yoktur yönünde bir hüküm vardır ancak eş ikinci kez aldatırsa, diğer eş aldatma nedeniyle boşanma davası açabilecektir.

Aldatma nedeniyle açılacak boşanma davası Medeni Kanun uyarınca belli bir süreye bağlanmıştır. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Medeni Kanun aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkını, öğrenmeden itibaren 6 aylık süreye tabi tutmuştur. Bu süre içinde dava açmaya hakkı olan eş, boşanma davası açmadığı takdirde, aldatma eylemine dayalı olarak boşanma davası açamayacaktır ancak diğer boşanma nedenlerine dayalı olarak davasını açabilecektir.

ankara avukat meltem kartalhan

Aldatma nedeniyle açılacak olan boşanma davasında, davayı açmaya hakkı olan eş, aldatma eylemini her türlü yasal delille ispatlayabilecektir. Teknolojinin  yaygın olduğu günümüzde, aldatma eylemleri genellikle akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Özellikle Whatsapp yazışmaları boşanma davasını açmaya hakkı olan eş için en önemli delildir.

ankara avukat meltem kartalhan

Aldatma eyleminin bir diğer ispatlama aracı ise telefon konuşmalarıdır. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, mahkemeden davalı eşin telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtlarının dosyaya delil olarak getirtilmesini isteyebilir. Yapılacak incelemede aldatan eşin aynı numara ile ( karşı cins ) yapmış olduğu görüşmenin sıklığı ve zamanı, aldatma eylemine delil olarak kabul edilir.

Aldatma nedeniyle açılacak boşanma davalarında yetkili ve görevli mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya davadan önce son 6 ay beraber oturdukları yerleşim yeri Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

ankara avukat meltem kartalhan

Aldatma nedeniyle boşanma davası yasal her türlü delille ispat edilebilir. Tanık, fotoğraf, ses kaydı aldatma eyleminin ispatına yarayan delil çeşitleridir. Aldatma eylemini ispat eden davacı eş, açmış olduğu boşanma davasını kazanır ve eş lehine nafaka, maddi ve manevi tazminata hükmedilir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.