+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Emlak Vergisi Nedir

Emlak Vergisi Nedir

 

 


 

Emlak vergisi, taşınmaz mallar üzerinden devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Genellikle araziler, binalar, apartman daireleri ve diğer gayrimenkuller gibi taşınmaz mülkler bu vergi kapsamına girer. Emlak vergisi, yerel yönetimler tarafından toplanır ve topladığı gelirler genellikle ilgili belediyelerin hizmetlerinin finansmanında kullanılır. Bu hizmetler arasında altyapı projeleri, yol bakım ve onarımı, parklar ve halka açık alanların düzenlenmesi gibi kamu hizmetleri bulunur.

 

Emlak vergisinin temel amacı, gayrimenkul sahiplerinden, sahip oldukları mülklerin değerine orantılı bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bu vergi, mülkün konumu, büyüklüğü, kullanım şekli ve piyasa değeri gibi faktörlere göre hesaplanır. Emlak vergisi, genellikle yıllık olarak ödenir ve mülk sahibinin mali yükümlülükleri arasında yer alır.

 

ankara gayrimenkul avukatı

 

Emlak vergisi hesaplaması, genellikle mülkün değerinin bir yüzdesi olarak belirlenir. Mülkün değerlendirmesi, belediyeler tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır ve bu değerleme, mülkün konumu, büyüklüğü, inşaat kalitesi ve diğer özellikleri gibi faktörleri içerir. Mülkün vergilendirilebilir değeri, bu değerleme sonucunda elde edilen rakama dayanır.

 

Emlak vergisinin ödenmesi, mülk sahipleri için zorunludur ve zamanında ödeme yapılmaması durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu nedenle, mülk sahiplerinin, vergi ödeme takvimlerini takip etmeleri ve vergilerini zamanında ödemeleri önemlidir. Bazı durumlarda, emlak vergisi ödemeleri için indirimler, muafiyetler veya ödeme kolaylıkları sağlanabilir. Bu indirimler, genellikle yaşlılık, engellilik veya düşük gelir gibi özel durumlar için geçerlidir ve yerel yönetimlerin belirlediği kriterlere bağlıdır.

 

Emlak vergisi, taşınmaz mallar üzerinden alınan ve yerel yönetimler tarafından toplanan bir vergi türüdür. Bu vergi, gayrimenkul sahiplerinin, sahip oldukları mülklerin değerine orantılı bir şekilde kamu hizmetlerine katkıda bulunmalarını sağlar. Emlak vergisi, mülkün değerine, konumuna ve diğer özelliklerine göre hesaplanır ve mülk sahipleri için zorunlu bir mali yükümlülüktür. Bu verginin ödenmesi, yerel yönetimlerin halka sunulan hizmetleri finanse etmesine ve toplumun genel refahını artırmaya önemli katkılar sağlar.

 

Emlak vergisi nedir sorusunun cevabı olarak, mülkiyete dayalı olarak alınan bir bedel olarak tanımlanabilir. Taşınmaz malikinden, arazi bina, arsa vb. taşınmazının türüne göre farklı miktarlar üzerinden yıllık olarak kesinti yapılmaktadır. Buna göre tapuda tescilli taşınmaz mala sahip her malik emlak vergisi ödemek durumundadır.  Emlak Vergisi hususu 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında düzenlem altına alınmıştır. Emlak vergisi kanuna göre Türkiye sınırları içerisinde bulunan arsa, arazi ve yapılı taşınmazlar emlak vergisi ödemekle mükelleftir.

 

Emlak Vergisi Kanunun 4. Ve 14. Maddeleri uyarınca emlak vergisinden muaf olan alanlar belirlenemiştir. Buna göre; il özel idareleri binaları, ordu evleri, dini hizmetlerin ifası için kullanılan alanlar, devlet binaları, konsolosluklar vb. kanunla belirtilmiş yerlerden emlak vergisi alınmammaktadır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Emlak vergisi mal sahipleri ya da mülk sahibi niteliği taşıyan kimseler tarafında ödenmektedir. Taşınmazda kiracı konumda olarak oturan kimseler emlak vergisi ödemekle yükümlü değillerdir. Hisseli paydaşlık bulunan taşınmazlarda her bir paydaş hissesi oranında, el birliği mülkiyeti bulunan ortaklıklarda ise her bir ortak müteselsilen emlak vergisinden sorumlu olmaktadır.

 

Emlak vergisi bedelinin belirlenebilmesi adına taşınmaz mal hakkında mülk sahibi tarafından emlak beyanında bunulması gerekmektedir. Bu kapsamda taşınmaz malikinin gerekli belgelerle birlikte taşınmazının bulunduğu belediyeye başvurması gerekmektedir. Emlak beyanı için gerekli belgeler:

 

-Tapu sahibinin adresi

 

-Tapu sahibinin iletişim bilgileri

 

-Tapu sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi

 

-Tapu fotokopisi

 

-Yapı ruhsatı

 

-Emlak bildirim beyannamesi

 

Bu belgeler ile belediyeye başvurulması halinde taşınmazın niteliği ve taşınmazın durumuna göre emlak bedeli belirlenmektedir. Emlak vergisi bedeli belediyeler tarafından her yıl taşınmazın rayiç bedeli üzerinden düzenlenmektedir.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Emlak vergisi her yıl iki taksit olarak ve belediyelere doğrudan gidrek ya da e- belediye sistemlerini kullanan belediyelerde online sistem aracılığıyla ödenebilmektedir. Bu kapsamda emlak vergisinin ilk taksit mayıs ayının son günü, ikinci taksit ise kasım ayının son günü ödenebilmektedir.

 

Emlak vergisinin ödenmemesi halinde vergi cezası uygulaması bulunmaktadır. Bu kapsamda ödenmeyen emlak vergileri için mülk sahibine 2020 yılı itibariyle aylık % 2 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. Faiz oranı her yıl ayrıca düzenlenmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.