+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Yeni İnfaz Yasası Neler Getirdi? - Ankara Ceza Avukatı

Yeni İnfaz Yasası Neler Getirdi? - Ankara Ceza Avukatı

 

 


 

Yeni İnfaz Yasası, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler getirerek, hükümlülerin cezaevi koşullarında geçirecekleri süreleri, şartlı salıverilme koşullarını ve ceza indirimlerini yeniden düzenlemiştir. Bu değişiklikler, ceza adaleti sistemini daha etkin bir hale getirmeyi, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmasını desteklemeyi amaçlar. Ankara Ceza Avukatı olarak bu yeni düzenlemelerin, müvekkillerin ve genel olarak ceza hukuku pratiğinin üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlamak ve bu çerçevede hukuki destek sağlamak büyük önem taşır.

 

ankara ceza avukatı

 

Yeni İnfaz Yasasının Getirdikleri

 

1.Şartlı Salıverilme Sürelerinde Değişiklik: Yeni İnfaz Yasası, hükümlülerin şartlı salıverilme sürelerinde değişiklik yaparak, cezaevinde geçirilmesi gereken minimum süreyi yeniden belirlemiştir. Bu değişiklikler, bazı suçlar için infaz sürelerini kısaltırken, toplum için daha büyük tehdit oluşturduğu değerlendirilen suçlar için infaz sürelerini uzatmıştır.

  1.  

2. Denetimli Serbestlik Düzenlemesi: Yeni yasa, denetimli serbestlik uygulamalarını genişleterek, hükümlülerin belirli koşullar altında cezalarının bir kısmını toplum içinde geçirmelerine olanak tanır. Bu düzenleme, hükümlülerin iş bulma, eğitim alma gibi sosyal reintegrasyon faaliyetlerine katılımlarını teşvik eder.

 

3. Ceza İndirimleri ve Koşulları: Yasanın getirdiği bir diğer önemli nokta, ceza indirimleri ve bunların uygulanacağı koşullardır. Ceza indirimleri, iyi hâli göz önünde bulundurularak hükümlülere uygulanabilir ve bu, ceza sürelerinin kısaltılmasına yol açabilir.

 

4. Hükümlü ve Tutukluların Hakları: Yeni İnfaz Yasası, hükümlü ve tutukluların haklarına dair düzenlemeleri içerir. Bu düzenlemeler, cezaevindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerine erişim ve eğitim olanaklarının artırılması gibi konuları kapsar.

 

5. Elektronik İzleme Sistemleri: Yasa, elektronik izleme sistemlerinin kullanımını genişletir, böylece belirli suçlardan hüküm giymiş kişilerin cezalarını ev hapsi şeklinde çekmelerine olanak tanır. Bu düzenleme, cezaevi kapasitelerinin rahatlatılmasına ve hükümlülerin aileleriyle birlikte kalmalarına yardımcı olur.

 

Ankara Ceza Avukatı olarak yeni İnfaz Yasası'nın getirdiği bu değişikliklerin, müvekkillere nasıl yansıyacağını anlamak ve onları bu yasal çerçevede en iyi şekilde temsil etmek önemlidir. Avukatlar, yasanın uygulanmasındaki güncel gelişmeleri takip eder ve müvekkillerini, haklarındaki değişiklikler konusunda bilgilendirir. Aynı zamanda, müvekkillerin yasadan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak için gerekli hukuki stratejileri geliştirir ve uygular. Bu, hükümlülerin ve tutukluların adalet sisteminden adil bir muamele görmelerini ve topluma başarılı bir şekilde reintegre olmalarını destekler.

 

Yeni İnfaz Yasası Neler Getirdi? - Ankara Ceza Avukatı makalesini aşağıda inceleyebilirsiniz. Bu bağlamda:

 

-01/09/2020 tarihinden itibaren iş durumu ve ceza infaz kurumu kıstasıyla belirlenen il ve ilçelerde infaz hakimliği kurulacak olup infaz hakimliğinin verdiği kararlar kesin nitelikte olacaktır. Ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine mahkeme değil infaz hakimliği karar verecektir. Aktif bir infaz hakimliği sistemine geçilecektir.

-Adli para cezasını ödemediği için cezası hapis cezasına çevrilenler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.


-Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar ile ikinci defa mükerrir olanlar hariç olmak üzere 3 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.

-Terör suçları, örgütlü suçlar, adam öldürme suçu, cinsel suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar ile diğer suçlardan 10 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler idare ve gözlem kurulu kararı ile infaz hakiminin onayından sonra açık cezaevine geçebilecektir.

 

ankara avukat

 

-Taksirli suçlardan dolayı 5 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.

-Ağır hasta, engelli, hamile veya loğusa olan şüpheliler tutuklanmayarak adli kontrol kararı verilebilecektir.

-Kasten yaralama suçunun nitelikli hallerine ''canavarca hisle kasten yaralama'' eklenmiştir. Bu nitelikli hale giren yaralama suçlarında temel ceza bir kat artırılacaktır. Kasten yaralama suçu sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde verilecek cezanın üst sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmıştır.

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyken 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olarak artırılmıştır.

 

ankara avukat

 

-Tefecilik suçunun cezasının üst sınırı 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştır. Hapis cezasıyla birlikte verilecek para cezasının da alt sınırı 500 gün karşılığı olarak belirlenmiştir. Tefecilik suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde cezanın bir kat artırılmasına ilişkin nitelikli hal eklenmiştir.

-Adam öldürme suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, işkence suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçu, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar, terör suçları, örgütlü suçlar ve MİT’e karşı işlenen suçlarda koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.

-Hamile ve doğumdan itibaren 1 yıl geçmemiş olan kadınların cezalarının infazı ertelenecektir.

-Kapalı cezaevindeki hükümlüler dini bayramlarda, yılbaşında, doğum gününde ve genel zamanda 2 ayda bir cezaevi için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacaktır. Mazeret izni kullanmak isteyen hükümlülerin iyi hâlle geçirmiş olacakları süre 1/5’ten 1/10’a düşürülmüştür. Hükümlülerin ana, baba, eş, kardeşinin hastalığı nedeniyle verilebilecek ziyaret izninin sayısı 1’den 2’ye çıkarılmıştır. Açık cezaevinde bulunan hükümlülerin 3 ayda bir kullandıkları izin hakkı 3 günden 7 güne çıkarılmıştır.

 

ankara avukat

 

-Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 1 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere 70 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 2 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere 75 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 4 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.Terör suçları nedeniyle verilen süreli hapis cezalarının koşullu salıverilme oranı 3/4 olarak uygulanacaktır.

-Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay ve daha az, taksirle öldürme hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıl ve daha az hapis cezalarının hükümlünün talep etmesi halinde Cuma günü saat 19:00’dan Pazar günü saat 19:00’a kadar hafta sonları veya hafta sonları hariç her gün saat 19:00’dan ertesi gün saat 07:00’a kadar geceleri cezaevinde infaz edilebilecektir.

 

ankara avukat

 

-Bakıma muhtaç ağır hasta ve engellilerin mahkûm oldukları 5 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.

-Adam öldürme suçu, alsoya, üstsoya, eşe, kardeşe ve engelliye karşı işlenen kasten yaralama suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, işkence suçu, eziyet suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçları ile terör suçları hariç olmak üzere; 30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle koşullu salıverilmesine 3 yıl kalan mahkumlar denetimli serbestlikten yararlanabilecektir. Yani denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.

-Adam öldürme suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar ile terör suçları hariç olmak üzere; 30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle koşullu salıverilmesine 4 yıl kalan 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanabilecektir.

 

ankara avukat

 

-Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenmiş ağır hastalık, engellilik ve yaşlılık nedeniyle tek başına hayatını idame ettiremeyenlerin cezalarının tamamı üst sınır gözetilmeksizin denetimli serbestlik yoluyla infaz edilebilecektir.

-Cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi 25 güne çıkarılmıştır.
Açık cezaevindeki hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler koronavirüsü nedeniyle 31/05/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.

-Kaçakçılık suçlarında eşyanın değerinin hafif olması hâlinde verilecek ceza yarısına kadar, pek hafif olması hâlinde üçte birine kadar indirilecektir.

-Taahhüdü ihlal, nafakayı ödememek gibi tazyik hapsine tabi olanlar doğrudan açık cezaevine alınacaktır.

-Cumhuriyet Savcısı tarafından diğer sebeplerle hapis cezasının 6 ay ertelenmesine ilişkin süre 1 yıla çıkarılmıştır.

 

ankara avukat

 

-Hakkında yakalama bulunan hükümlünün yakalanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı veya Sulh Ceza Hâkimi emriyle evde, iş yerinde ve kamuya açık alanlarda arama yapılabilecektir.

-İçtima ve mahsup kararlarının verilmesi yetkisi hükmü veren mahkemeler, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay’dan alınarak infaz hâkimliklerine verilmiştir.

-Kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlülerin çalıştığı her 2 saat 1 gün sayılacaktır.

-Mükerrirler ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere kaçakçılık suçlarından dolayı etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesi’ne soruşturma bitene kadar ödeyenlerin cezası yarı oranında, kovuşturma sonunda hüküm verilene kadar ödeyenlerin cezası üçte bir oranında indirilecektir.

 

ankara avukat

 

-Haklarında daha önce hüküm verilen ve dosyası infaz aşamasında olanlar da 14/07/2020 tarihine kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesi’ne yatırarak faydalanabileceklerdir.

-Yargıtay’daki tüm dosyalar da bu konuda değerlendirme yapılması için mahkemesine gönderilecektir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.