+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Alacak Davası

Alacak Davası

Alacak davası, herhangi bir sebeple bir başkasından alacağı olan kişinin, bu alacağının tahsil etmesi amacıyla açmış olduğu dava türüdür. Günlük yaşantımızda birinden alacağımız olması için pek çok farklı sebep vardır. Birinin işini yapma, ürün satma, borç verme, haksız fiile maruz kalma gibi durumlardan dolayı kişiler alacaklı durumuna geçebilirler.

Ankara Avukat Meltem Kartalhan

Bir borç ilişkisinde bir alacaklı ve bir de borçlu vardır. Alacaklı vermiş olduğumuz örnekler doğrultusunda borçludan alacağını talep etmekte, bunun karşılığında da, borçlu borcunu ödememektedir. Böyle bir durumda alacaklı hakkını aramak üzere mahkemeye başvurmaktadır.

Ankara Avukat Meltem Kartalhan

Alacaklı alacağını hukuka uygun her türlü delille ispat edebilmektedir. Tanık, senet, sözleşme alacaklının alacağını ispat edebileceği hukuki delil çeşididir. Her alacak çeşidine göre deliller de değişebilmektedir. Örneğin, işçi alacağı davasında en önemli delil türü tanık olabilmektedir. İşçi, işverenden olan fazla çalışma, yıllık izin alacağını tanık deliliyle ispat edebilmektedir.

Alacaklının herhangi bir sebepten doğan alacağını talep edebilmesi sınırsız süreye tabi değildir. Alacağın doğduğu sebebe bağlı olarak, alacaklının talep süresi farklılık göstermektedir. Alacak davalarında zamanaşımına ilişkin Borçlar Kanunun da borçların niteliğine göre 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıl şeklinde borçlara ilişkin farklı zaman aşımı süreleri vardır. Alacaklı belirlenen süre içinde alacak davası açmazsa zamanaşımı nedeniyle alacak hakkını kaybetmektedir.

Ankara Avukat Meltem Kartalhan

Alacak davası açılacak mahkeme,  alacağın türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin iş sözleşmelerinden kaynaklanan işçilik alacaklarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir. Yine ticari alacak davalarından kaynaklanan alacak davalarında görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleri olmaktadır.

Ankara Avukat Meltem Kartalhan

Alacaklının açmış olduğu dava, alacağın belirli olup olmamasına göre farklılık arz etmektedir. Eğer alacak miktarı tam olarak belli değilse, bu durumda alacaklı davasını belirsiz alacak davası ya da kısmi alacak davası olarak açabilmektedir. Yargılama aşamasında gerçek alacak belli olduğunda alacaklı talebini arttırarak alacak davasına devam edebilmektedir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.