+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Rehin Hakkı

Rehin Hakkı

Rehin hakkı sahibine, alacağını alamadığı takdirde rehin konusu eşyayı para çevirterek alacağını öncelikle alma yetkisi veren sınırlı ayni bir haktır.

ankara avukat

Rehin hakkının özellikleri:

-Teminat amacı güder.
-Rehin hakkının geçerli olabilmesi için teminat altına alınan alacağın da geçerli olması gerekir. (feri nitelik) İpoteğe ilişkin tescil alacağın varlığına karine oluşturmaz. Hiç doğmamış veya geçersiz bir alacak tapu siciline güvenilerek kazanılamaz.
-Bir borç için rehin gösterilmesi zamanaşımını kesmektedir. Fakat alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için zamanaşımının işlemesine engel olmaz; bununla birlikte alacaklının, hakkını rehinden alma yetkisi devam etmektedir.
-Alacaklı rehin konusu maldan alacağını alamamışsa alamadığı kısım için borçlunun diğer malvarlığına başvurabilir. (sınırsız - şahsi - kişisel sorumluluk) Fakat irat senedinde borçlu yalnızca rehinli mallarıyla sınırlı sorumlu olmaktadır.
-İrat senedi dışında rehnedilecek malların borçluya ait olması şart değildir.

Stj. Av. Sümeyye Karabağ

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.