+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Rehin Hakkı

Rehin Hakkı

 

 


 

Rehin hakkı, borçların teminat altına alınması amacıyla kullanılan bir güvence yöntemidir. Bir alacaklının, borçlunun borcunu ödeme güvencesi olarak belirli bir mal üzerinde hukuki bir hak elde etmesini sağlar. Bu hak, borçlunun borcunu ödemezse, alacaklının rehin konulan malı satarak alacağını tahsil etme hakkına sahip olmasını ifade eder. Rehin hakkı genellikle mülkler, araçlar, ekipman veya diğer değerli mallar üzerinde kurulur ve alacaklının alacağını güvence altına alır.

 

Rehin hakkının kurulması, genellikle rehin sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Bu sözleşme, rehin konulan malın ne olduğunu, rehinin kapsamını, rehin süresini ve rehin hakkının nasıl kullanılacağını belirtir. Rehin sözleşmesi, alacaklı ve borçlu arasında yapılan yazılı bir anlaşmadır ve tarafların haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirler.

 

Rehin hakkının en önemli özelliği, alacaklının, borçlunun borcunu ödemezse, rehin konulan malı satarak alacağını tahsil edebilmesidir. Bu, alacaklının alacağını güvence altına alır ve borçlunun borcunu ödeme konusunda ciddi bir teşvik oluşturur. Rehin hakkı, alacaklının alacağının öncelikli olarak tahsil edilmesini sağlar, yani alacaklı, rehin konulan malın satışından elde edilen gelirden öncelikli olarak alacağını tahsil eder.

 

 

ankara borçlar hukuku avukatı

 

 

Rehin hakkı, aynı zamanda, borçlunun mal üzerindeki sahip olma ve kullanma haklarını sınırlar. Rehin konulan mal, borçlunun mülkiyetinde kalır, ancak borçlu, alacaklının haklarını ihlal etmeden mal üzerinde birtakım işlemler yapabilir. Örneğin, borçlu, rehin konulan mülkü satamaz veya rehin sözleşmesinde belirtilen şartlara aykırı olarak üzerinde başka bir hak tesis edemez.

 

Rehin hakkının uygulanması sırasında, tarafların haklarının korunması ve rehin sözleşmesinin adil bir şekilde uygulanması önemlidir. Alacaklı, borçlunun borcunu ödemezse, rehin konulan malı satışa çıkararak alacağını tahsil edebilir. Ancak, bu süreç, rehin sözleşmesinde belirtilen şartlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

 

Rehin hakkı, alacaklının alacağını güvence altına alan ve borçlunun borcunu ödemezse, alacaklının rehin konulan malı satarak alacağını tahsil etme hakkına sahip olduğu bir hukuki düzenlemedir. Rehin hakkı, borçların teminat altına alınmasında önemli bir araç olup, alacaklının alacağının öncelikli olarak tahsil edilmesini sağlar. Rehin hakkının etkili bir şekilde uygulanması, tarafların haklarının korunması ve rehin sözleşmesinin şartlarına uygun olarak hareket edilmesine bağlıdır.

 

Rehin hakkı sahibine, alacağını alamadığı takdirde rehin konusu eşyayı para çevirterek alacağını öncelikle alma yetkisi veren sınırlı ayni bir haktır.

 

ankara avukat

 

Rehin hakkının özellikleri:

 

-Teminat amacı güder.


-Rehin hakkının geçerli olabilmesi için teminat altına alınan alacağın da geçerli olması gerekir. (feri nitelik) İpoteğe ilişkin tescil alacağın varlığına karine oluşturmaz. Hiç doğmamış veya geçersiz bir alacak tapu siciline güvenilerek kazanılamaz.


-Bir borç için rehin gösterilmesi zamanaşımını kesmektedir. Fakat alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için zamanaşımının işlemesine engel olmaz; bununla birlikte alacaklının, hakkını rehinden alma yetkisi devam etmektedir.

 

-Alacaklı rehin konusu maldan alacağını alamamışsa alamadığı kısım için borçlunun diğer malvarlığına başvurabilir. (sınırsız - şahsi - kişisel sorumluluk) Fakat irat senedinde borçlu yalnızca rehinli mallarıyla sınırlı sorumlu olmaktadır.


-İrat senedi dışında rehnedilecek malların borçluya ait olması şart değildir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.