+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Paket Tur Sözleşmesi

Paket Tur Sözleşmesi

Paket tur sözleşmesi; büyük bir çoğunluğun esnek tatil saatleri olmaması nedeniyle, insanlar artık az zamanda geniş kapsamlı ve maksimum verimlilikte tatil arayışları içerine girmiştir. Nitekim bu ihtiyaca karşılık olarak turizm sektöründe “paket tur” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda taraflar arasında uzlaşmaya varılan paket tur sözleşmeleri çok yeni bir kavram olmamakla birlikte kanuni düzenlemelerin yakın zamanlarda oluşturulduğu bir konudur.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatAnkara Avukat

Hem dünyada hem de ülkemizde tatil alternatiflerine ulaşmanın eskiye nazaran daha kolay olduğu günümüzde bu alanda çıkabilecek mağduriyetleri engellemek ya da gidermek  adına birtakım düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda paket tur kavramı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6/C maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Buna göre Paket Tur Sözleşmesi: “Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmelerdir.”  Kanunun bu tanımı paket tur sözleşmelerini, gezi düzenleme sözleşmesinden ayıran önemli bir husus olarak karşımıza çıkarmaktadır. Kanunda belirtildiği gibi her şeyin dahil olduğu tur paketine seyahat sigortası da dahil olmak durumundadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatAnkara Avukat

Yine Paket Tur Sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin olarak 2015 yılında  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 29236 sayılı” Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” düzenlenmiştir.

Paket Tur Sözleşmesinde taraflardan birini tur düzenleyen ya da aracılık eden oluştururken; diğer tarafı da tüketici oluşturmaktadır. Tur düzenleyicisi ya da aracılık eden sözleşme öncesi tüketiciyi ayrıntılı olarak bilgilendirmek ile yükümlüdür. Tüketicinin bir tur paketi almaya karar vermesiyle birlikte, taraflar arasında yazılı olarak ya da kalıcılığı sağlanabilen bir vasıtayla “Paket Tur Sözleşmesi” imzalanabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; paket tur sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ile sözleşme sonrası yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde ispat açısından önemli bir delil olarak kullanılabilmesidir. Paket Tur Sözleşmesi yapan tüketicinin, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi sürecinde yaşanacak her türlü eksiklik nedeniyle bedel indiriminde bulunulmasını talep etme hakkı olmakla birlikte; sözleşmenin ağır kusurlu ifa edilmesi halinde sözleşmeden dönme hakkı da bulunmaktadır. Bedel indiriminde bulunulmaması halinde tur düzenleyicisi ya da aracısı tüketiciye karşı sebepsiz zenginleşme sebebiyle sorumlu olabilmektedir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatAnkara Avukat

Nitekim Paket Tur Sözleşmesi nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir ihtilafta  talep edilecek miktara göre tüketicinin ikametgahındaki Tüketici Mahkemesi, Tüketici İl Hakem Heyeti veya Tüketici İlçe Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Zamanaşımı konusunda kanuni bir düzeleme bulunmamakla birlikte bu hususta Türk Borçlar Kanunu 146. Maddesine göre alacağın muaccel olmasından itibaren 10 yıllık bir zamanaşımı süresi olduğu kabul edilebilir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.