+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerden birinin, evlenme gerçekleştiği andan itibaren edinmiş olduğu mallar üzerinde, diğer eşin tasfiye gerçekleşmesi halinde edinilen malların yarısı oranında katılma alacağı elde edebilme hakkına sahip olmasıdır. Eşlerin mal rejimi sözleşmesi ile farklı bir mal rejimi seçmemişlerse, eşlerin yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olacaktır.

Türk Medeni Kanunu madde 219'a göre edinilmiş mallar:

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
4. Kişisel mallarının gelirleri,
5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

ankara boşanma avukatı

Kişisel mallar ise;

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşyalar,
2. Manevi tazminat alacakları,
3. Kişisel mallar yerine geçen eşyalar,
4. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya miras yoluyla ya da karşılıksız kazanma yolu ile kazanılan değerler.

Eşler, tasfiye söz konusu olduğu durumlarda bu kişisel mallar üzerinde hak iddia ve talep edememektedir. Kişisel malların gelirleri ve ve bağımsız bir mesleğin icrası ile kazanılan gelirler eşler aralarında yaptıkları sözleşme ile kişisel mal kabul edebilirler. Eşlerden hangisine ait olduğu tespit edilemeyen mallar paylı mülkiyetleri sayılır.

Stj. Av. Sümeyye Karabağ

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.