+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

 

 

 


 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, evlilik süresince eşlerin edindiği malların paylaşımını düzenleyen bir hukuki kavramdır. Bu rejim altında, evlilik boyunca her iki eş tarafından kazanılan mal varlıkları, evliliğin sona ermesi halinde eşit olarak paylaşılır. Bu rejim, evlilik birliği içinde edinilen malların ortak bir çaba sonucu elde edildiği varsayımına dayanır.

 

Edinilmiş mallara katılma rejimi, evliliğin başlangıcından itibaren eşlerin kazandığı tüm mal varlıklarını kapsar. Bu varlıklar arasında maaşlar, kira gelirleri, faiz gelirleri ve şahsi işlerden elde edilen gelirler bulunabilir. Eşlerin evlilik öncesi sahip oldukları mal varlıkları ve kişisel eşyalar bu rejimin dışında tutulur.

 

Boşanma veya ayrılık durumunda, edinilmiş malların tespiti ve değerlendirilmesi yapılır. Her iki eşin de edinilmiş mallara katkıları dikkate alınarak, mal varlıkları adil bir şekilde paylaştırılır. Bu süreç, genellikle hukuki danışmanlık ve bazen de mahkeme kararları ile yönetilir.

 

ankara boşanma avukatı

 

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşler arasında mali adaletin sağlanmasına yardımcı olur. Bu rejim, evlilik süresince eşlerin ortak çabalarının ve katkılarının tanınmasını amaçlar ve evliliğin sona ermesi durumunda her iki tarafın da mali haklarının korunmasına katkıda bulunur.

 

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerden birinin, evlenme gerçekleştiği andan itibaren edinmiş olduğu mallar üzerinde, diğer eşin tasfiye gerçekleşmesi halinde edinilen malların yarısı oranında katılma alacağı elde edebilme hakkına sahip olmasıdır. Eşlerin mal rejimi sözleşmesi ile farklı bir mal rejimi seçmemişlerse, eşlerin yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olacaktır.

 

Türk Medeni Kanunu madde 219'a göre edinilmiş mallar:

 

1.Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,


3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,


4. Kişisel mallarının gelirleri,


5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

 

ankara boşanma avukatı

 

Kişisel mallar ise:

 

1.Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşyalar,

2. Manevi tazminat alacakları,

3. Kişisel mallar yerine geçen eşyalar,


4. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya miras yoluyla ya da karşılıksız kazanma yolu ile kazanılan değerler.

 

Eşler, tasfiye söz konusu olduğu durumlarda bu kişisel mallar üzerinde hak iddia ve talep edememektedir. Kişisel malların gelirleri ve ve bağımsız bir mesleğin icrası ile kazanılan gelirler eşler aralarında yaptıkları sözleşme ile kişisel mal kabul edebilirler. Eşlerden hangisine ait olduğu tespit edilemeyen mallar paylı mülkiyetleri sayılır.

 

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.