+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Yapı Ruhsatı

Yapı Ruhsatı

Yapı ruhsatının tanımı olarak; ruhsata tabi bir taşınmazın inşa edilebilmesi için öncelikle gerekli olan lisans olarak yapı ruhsatının tanımı yapılabilir. Yapı ruhsatı, İmar Kanununda da belirtildiği üzere imar planı hazırlanmış projelelere başlanılmadan önce alınması gereken bir lisans belgesidir. İmar Kanunu’nun 27. Maddesinde yapılan düzenlemeye göre, Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı yerler ile, köyde sürekli olarak oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmamaktadır. Bunlar dışında kalan imara tabi yerlerde ise inşaat yapım sürecine başlanılabilmesi için yapı ruhsatının alınması gerekmektedir.

Yapı ruhsatının alınabilmesi için yetkili kimselerce yapının inşa edileceği yerdeki belediye ya da valiliklerdeki ilgili bürolara yazılı olarak müracaatta bulunulması gerekmektedir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Başvuru yapılacak olan dilekçeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınacak olan tapu mimari projesi, inşaya ait statik proje, elektrik ve tesisat projesi resim ve hesapları röperli veya yoksa, ebatlı krokinin eklenmesi gerekmektedir.

Dilekçeler ekleri ile birlikte teslim edildikten sonra belediyeler veya valiliklerin ilgili büroları tarafından ruhsat ve ekleri incelemeye alınmaktadır. Söz konusu belgelerde herhangi bir eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı yetkili kişilere verilmektedir.

Başvuruda sunulan belgelerde eksik veya yanlış bulunması halinde, müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazılı olarak bildirilmekedir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra tekrar yapılacak müracaattan itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatı düzenlenmektedir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

İmar Kanunu’nu kapsamında yapılan düzenlemelere göre, yapı ruhsatının yetkili kimselere tesliminden itibaren beş yıllık geçerlilik süresi bulunmaktadır. Anılan neden ile İmar Kanunu’nun 29. Maddesinde yapılan düzenlemeye göre, ruhsatın alınmasından itibaren iki yıl içerisinde inşaata başlanılması ve beş yıl içerisinde inşaatın bitirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tamamlanmayan yapının kalan kısımlarının inşası için yeniden yapı ruhsatı alınması gerekmektedir.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.