+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Şike ve Teşvik Primi

Şike ve Teşvik Primi

 

 

 


 

Şike ve teşvik primi 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesi yasasının 11. Maddesinde düzenlenmiştir. Şike ve teşvik primi suçu özellikle 3 Temmuz 2011 yılından sonra ülke gündemini oldukça meşgul etmiştir.

 

Şike ve teşvik primi özellikle futbol müsabakalarında sıkça duyduğumuz bir durumdur. Oynanan bir futbol müsabakasında bir takımın rakibi karşısında çok kolay gol yemesi durumunda, taraflar arasında şike yapıldığı hususu sıkça konuşulan bir konu olabilmektedir. Futbol müsabakaları geniş bir kitleye hitap ettiğinden dolayı, şike ve teşvik primi her daim canlılığını koruyan bir konudur.

 

Şike ve Teşvik Primi

 

Şike ve teşvik primi 6222 sayılı yasanın 11. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir. Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin etme şeklinde düzenlenmiştir. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur.

 

Şike ve teşvik primi suçunun nitelikli halleri şu şekilde düzenlenmiştir:

  • Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle,

 

  • Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından,

 

  • Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde,

 

  • Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Şike ve Teşvik Primi

 

Şike ve teşvik primi geniş kitleleri kitleleri ilgilendirdiğinden dolayı diğer suçlardan farklı düzenlemelere tabi kılınmıştır.

 

  • Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez.

 

Şike ve teşvik primi, spor dünyasında sıkça karşılaşılan ve sporun dürüstlüğü, adaleti ile rekabet ruhuna zarar verebilen ciddi suçlardır. Şike, bir spor müsabakasının sonucunu hileli yollarla önceden belirlemek ya da etkilemek amacıyla gerçekleştirilen eylemleri ifade ederken, teşvik primi ise bir takımın veya sporcunun, bir başka takımı yenmesi veya maçın belirli bir sonuçla bitmesi karşılığında maddi bir avantaj sağlaması eylemidir. Bu tür davranışlar, sporun temel değerlerine zarar verir ve adil rekabet ortamını bozar.

 

Şike ve teşvik primi, sadece etkilenen maç veya yarışmalar üzerinde olumsuz bir etki yaratmakla kalmaz, aynı zamanda taraftarların güvenini sarsar ve sporun genel imajına zarar verir. Bu nedenle, birçok ülkenin yasalarında şike ve teşvik primi ile mücadele etmek için özel hükümler bulunur ve bu tür suçlara karışan bireyler ve organizasyonlar için ciddi cezai yaptırımlar öngörülür.

 

Şike ve teşvik primiyle mücadele, spor federasyonları ve yasal düzenleyici kurumlar tarafından öncelikli konular arasında yer alır. Bu suçların önlenmesi için spor organizasyonları, şeffaflık, dürüstlük ve adil oyun ilkelerini teşvik eden politikalar geliştirmeli ve uygulamalıdır. Ayrıca, şüpheli aktivitelerin erken tespiti için etkin izleme ve denetim mekanizmaları kurulmalıdır.

 

Sporcular, teknik direktörler, yöneticiler ve ilgili diğer bireyler, şike ve teşvik primi suçlarına karıştıklarında, hem sportif yaptırımlarla hem de hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Sportif yaptırımlar, genellikle federasyonlar ve spor organizasyonları tarafından uygulanır ve bu, lisansların askıya alınması, puan silme, madalya ve başarıların iptali gibi sonuçlar içerebilir. Hukuki sonuçlar ise, suçun işlendiği ülkenin yasalarına göre değişiklik gösterir ve para cezası, hapis cezası gibi cezaları içerebilir.

 

Şike ve teşvik primi ile mücadelede, hukuki süreçlerin etkin bir şekilde büyük önem taşır. Bu süreçlerde, avukatların rolü, müvekkillerinin haklarını korumak, adil bir yargılama sürecinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve spor alanındaki hukuku karmaşık yasal mevzuatı açıklamaktır. Ankara gibi büyük şehirlerde, spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, şike ve teşvik primi vakalarında danışmanlık ve savunma hizmeti sunarak, adil oyun ve sporun ruhuna zarar veren bu tür olumsuz eylemlerle mücadelede önemli bir rol oynarlar. Şike ve teşvik primi, sporun temel ilkelerine aykırı ciddi suçlardır ve bu tür davranışlarla mücadele, sporun dürüstlüğünü, şeffaflığını ve adil rekabetini korumak için elzemdir.

 

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.