+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Batıkent Boşanma Avukatı

Batıkent Boşanma Avukatı

 

 

 


 

Batıkent Boşanma Avukatı, Ankara'nın Batıkent bölgesinde faaliyet gösteren ve boşanma süreçlerine hukuki destek sağlayan profesyonellerdir. Bu avukatlar, boşanma davalarının her aşamasında müvekkillerine rehberlik eder ve onların haklarını korur. Boşanma avukatlarının sunduğu hizmetler, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve diğer aile hukuku meselelerini kapsar.

 

Boşanma süreci genellikle duygusal ve stresli olabilir, bu yüzden Batıkent bölgesindeki boşanma avukatları, müvekkillerine hem hukuki hem de duygusal destek sunar. Avukatlar, boşanma davalarında adil bir çözümün sağlanması için titizlikle çalışır. Müvekkillerin haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için detaylı hukuki stratejiler geliştirirler.

 

 

ankara boşanma avukatı

 

 

Ayrıca, Batıkent boşanma avukatları, müvekkillerine mal paylaşımı ve nafaka gibi konularda hukuki danışmanlık sağlar. Çocukların velayeti gibi hassas konularda müvekkillerin menfaatlerini korumak için dikkatli bir yaklaşım benimserler. Bu avukatlar, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerini temsil edebilir.

 

Boşanma sürecinde hukuki destek almak, kişilerin haklarının korunmasında ve sürecin adil bir şekilde yönetilmesinde önemlidir. Batıkent Boşanma Avukatı, müvekkillerine bu zorlu süreçte rehberlik eder ve onların haklarının en iyi şekilde temsil edilmesini sağlar. Bu profesyonel destek, boşanma sürecinin daha rahat ve düzenli bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur.

 

Batıkent boşanma avukatı Boşanma, tarafların birlik içinde yaşama amacıyla ilan ettikleri evliliğin, taraflar arasında oluşan çeşitli nedenlerle sona ermesi hali işlemidir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise, Türk Medeni Kanununun 168. Maddesine göre: ''Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.'' denilmektedir. Yetki konusunu bir örnek ile açıklamak gerekir ise; eşlerden birinin yerleşim yerinin Ankara Batıkent olması halinde yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleridir. Eşlerin yerleşim yerinin Ankara Batıkent dışında olması, fakat; son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerin Ankara Batıkent olması halinde, söz konusu boşanma davası yine Ankara Mahkemelerinde açılabilmektedir.Boşanma ile eşler evlilik ile birlikte gelen hak ve yükümlülükleri kaybetmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte taraflar için evlenme engeli de sona ermektedir.

 

Batıkent boşanma avukatı

batıkent boşanma avukatı

 

Boşanan kadının kişisel durumu, Türk Medeni Kanununun 173. Maddesinde ayrı bir düzenlemeye tabii tutulmuştur. Buna göre: ''Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.'' denilmektedir.

 

Anılan maddeye göre, boşanan kadın evlenmeden önceki soyadını geri almaktadır. Kadının boşanma işleminden sonra, eski eşinin soyadını kullanmasında menfaati bulunabilir. Burada bahsi geçen menfaat, kadının eski eşinin soyadını kullanması sonucunda fayda sağlaması hali ve bu durumun kocaya bir zarar vermemesi koşulları ile geçerli hale gelmektedir.

 

Bir örnek ile açıklamak gerekir ise; Ankara Batıkentte ikamet eden ve evlenmeden önce soyadı X olan, evlendikten sonra ise Y soyadını kullanmauya başlayan kadın boşanma halinde tekrardan X soyadını almaktadır. Ancak kocanın soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu takdirde ve ispat halinde hakim; boşanmış olmasına rağmen kadının, Y soyadını kullanmasına izin verebilir.

 

Batıkent boşanma avukatı

boşanma avukatı batıkent ostim

 

 

Türk Medeni Kanununun 174. Maddesinde: ''Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.'' denilmektedir.

Boşanma davası sonucunda tazminata hak kazanan taraf, daha az kusurlu veya kusursuz taraftır. Burada bahsedilen tazminat türü maddi tazminatın konusunu oluşturmaktadır. Maddi tazminatın miktarı, kusur oranı ve sosyal ekonomik duruma göre değişkenlik göstermektedir.

Boşanma davasına konu olaylar, eşlerden birinin aynı zamanda kişilik haklarına da zarar verebilmektedir. Anılan durumlarda kişilik hakları zarar gören eş, maddi tazminatın yanında manevi tazminat talebinde de bulunabilmektedir.

 

 

Batıkent boşanma avukatı

batıkent boşanma avukatı

 

 

Türk Medeni Kanununun 175. Maddesinde: ''Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.'' denilmektedir.

 

Boşanma davası sonucunda, hayati geçim açısından yoksul duruma düşecek olan tarafa mahkeme tarafından nafaka ödenmesi kararlaştırılabilir. Kararlaştırılan işbu nafakaya yoksulluk nafakası adı verilmektedir. Yoksulluk nafakası talep edilebilmesi için, boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olmak tek başına yeterli bir durum değildir. Aynı zamanda boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eşin kusuru, diğer eşe nazaran daha az olmalıdır.

 

 

Batıkent boşanma avukatı

batıkent boşanma avukatı

 

 

Türk Medeni Kanununun 176. Maddesinde: ''Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hakim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.'' denilmektedir. Anılan kanun maddesinde açıkça tazminat ve nafakanın hangi koşullarda ve nasıl ödendiği düzenlenmiş olup; yine ilgili kanun maddesinde hangi hallerde mahkeme kararı ile kaldırılacağı da hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.,

 

Batıkent boşanma avukatı

batıkent boşanma avukatı

 

 

Boşanma, tarafların birlik içinde yaşama amacıyla ilan ettikleri evliliğin, taraflar arasında oluşan çeşitli nedenlerle sona ermesi hali işlemidir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise, Türk Medeni Kanununun 168. Maddesine göre: ''Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.'' denilmektedir. Yetki konusunu bir örnek ile açıklamak gerekir ise; eşlerden birinin yerleşim yerinin Ankara Batıkent olması halinde yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleridir. Eşlerin yerleşim yerinin Ankara Batıkent dışında olması, fakat; son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerin Ankara Batıkent olması halinde, söz konusu boşanma davası yine Ankara Mahkemelerinde açılabilmektedir. Boşanma sebepleri hükümleri Türk Medeni Kanununun 161-166. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre:

 

 

batıkent boşanma avukatı

 

 

Batıkent boşanma avukatı Türk Medeni Kanununun 161. Maddesinde: ''Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan tarafın boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.'' denilmektedir.

 

Zina sebebiyle boşanma davası açacak olan taraf, zina olayını öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde boşanma davasını açmalıdır. Zina daha geç öğrenilse dahi, zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açma süresi, zina fiilinin işlenmesinden itibaren 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
Zinayı affeden eş, zinayı dayanarak göstererek boşanma davası açamaz. Affetme halinin herhangi bir şekil şartı mevcut değildir. Sözlü, yazılı olabileceği gibi; eşlerin birlikte yaşamaya devam etmesinden de anlaşılabilmektedir.

 

 

batıkent boşanma avukatı

 

 

Batıkent boşanma avukatı Türk Medeni Kanununun 162. Maddesinde: ''Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.'' denilmektedir.

 

İlgili maddede belirtilen hayata kasttan anlaşılması gereken; evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin, diğer tarafın hayatına kast ederek öldürme saiki güdülmesi ve diğer eşi öldürmeye ilişkin fiillerin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Burada önemli olan husus, öldürme saiki güdülmesi hususudur. Öldürmeye teşebbüs de, bu madde kapsamında boşanma sebebi olarak değerlendirilmektedir.


İlgili maddede anılan pek kötü davranıştan anlaşılması gereken ise; eş tarafından evlilik birliği içerisinde diğer tarafa karşı her türlü fiziki ve psikolojik şiddettir.


Maddede anılan ağır derecede onur kırıcı davranıştan anlaşılması gereken ise; eş tarafından evlilik birliği içerisinde diğer eşin kişilik haklarının ihlal edilmesi durumudur.

 

 

batıkent boşanma avukatı

 

 

Batıkent boşanma avukatı Türk Medeni Kanununun 163. Maddesinde: ''Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.'' denilmektedir.

 

Ancak eş tarafından işlenen her suç, bu madde kapsamında değerlendirilmez. Eşin işlediği suçun küçük düşürücü suç kapsamında olması gerekmektedir. Küçük düşürücü suçun genel bir tanımı yoktur ve toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Bu sebeple hakim, her somut olaya göre bir değerlendirme yapmaktadır.


Maddede anılan haysiyetsiz hayat sürme kavramı konudan konuya değişiklik göstermektedir. Bu sebeple de hakim her somut olaya göre değerlendirme yapmaktadır. Haysiyetsiz hayat sürmenin en yaygın örneklerinden biri, toplum tarafından kabul görülmeyen bir mesleği icra etmektir. Tüm anılanlarla birlikte eşin küçük düşürücü suç işlemesi veya haysiyetsiz bir yaşam sürmesi boşanmak için tek başına yeterli sayılmamaktadır. İlgili durumların yanı sıra aynı zamanda diğer eş için birlikte yaşamın çekilmez hale gelmesi de gerekmektedir.

 

 

ankara ostim yenimahalle batıkent boşanma avukatı

 

 

Batıkent boşanma avukatı Türk Medeni Kanununun 164. Maddesinde: ''Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.


Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.'' denilmektedir.

 

Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, söz konusu terk olayının en 6 ay sürmüş olması gerekmektedir. Fakat boşanma davasında terk sebebine dayanılabilmesi için terk olayının en 6 ay sürmüş olması olması yeterli değildir. Terk edilen eş, terk tarihinden itibaren en az 4 ay geçtikten sonra hakim veya noter aracılığı ile terk eden eşe ihtar çekmek zorundadır. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla da yapılmaktadır. Terk edilen eşe, belirtilen şekilde ihtarname gönderildikten 2 ay sonrasında, terk sebebine dayanılarak boşanma davası açılması mümkün hale gelmektedir.

 

 

batıkent boşanma avukatı

 

 

Batıkent boşanma avukatı Türk Medeni Kanununun 165. Maddesinde: ''Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.'' denilmektedir.

 

Eşlerden birinin, evlilik tarihinden sonra akıl hastası olması durumunda, açılacak olan boşanma davasında bu maddeye dayanılmaktır. Eşin akıl hastalığına kapılması tek başına boşanma sebebi sayılmamakla birlikte; diğer eş için birlikte yaşam çekilmez hale gelmelidir. Hayatın çekilmez hale gelmesi, her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde maddeden anlaşılacağı üzere; akıl hastalığının tam teşekküllü hastanelerden alınmış raporla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Yargıtay, bu doğrultuda verdiği ve kesin heyet raporu olmadan verilen boşanma kararının bozulması gerektiği görüşündedir.

 

 

batıkent boşanma avukat

 

 

Batıkent boşanma avukatı Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davası evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramını ortaya çıkarmaktadır. Çok çeşitli sebepler doğrultusunda boşanma davasına gerekçe yapılabilmektedir. Konu hakkında Türk Medeni Kanununun 166. Maddesinde: ''Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

 

 

batıkent boşanma avukatı

 

 

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.'' denilmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

 

 

Adres:

Ostim Osb Mah. 100. Yıl Bulvarı No:55 Ostim Prestij Plaza C Blok Daire:52 Ostim/Yenimahalle/Ankara

İletişim:

0312 386 16 00

0532 136 67 54

Site etiketleri ; Batıkent boşanma avukatı , Batıkent boşanma hukuk danışmanlık, Batıkent boşanma avukatı danışmanlık