+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Vasiyetnamenin İptali ve İptal Davası

Vasiyetnamenin İptali ve İptal Davası

 

 


 

Vasiyetnamenin iptali ve iptal davası, miras hukukunda önemli bir konudur ve miras bırakanın son isteklerinin geçerliliği ile ilgili olası anlaşmazlıkların çözümünde kritik bir rol oynar. Vasiyetnamenin iptali, belirli hukuki sebeplerin varlığı halinde, vasiyetnamenin hukuki etkilerinin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Bu süreç, genellikle mirasçılar veya vasiyetnamenin yararlanıcıları tarafından, vasiyetnamenin düzenlenmesi sırasında meydana gelen usulsüzlükler veya hukuka aykırılıklar nedeniyle başlatılır.

 

Vasiyetnamenin iptali için çeşitli sebepler olabilir. Bu sebepler genellikle vasiyetnamenin hukuka uygun bir şekilde düzenlenmemesi, vasiyetçinin vasiyetnamenin düzenlenmesi sırasında serbest iradesine sahip olmaması veya vasiyetçinin baskı altında vasiyetname düzenlemesi gibi durumları içerir. Ayrıca, vasiyetçinin vasiyetnameyi düzenlerken hukuki ehliyete sahip olmaması veya vasiyetnamenin sahte olması da iptal sebepleri arasında yer alır.

 

Vasiyetnamenin iptali için açılan dava, iptal davası olarak adlandırılır ve bu dava, mirasın açılmasından sonra, mirasçılar veya vasiyetnamenin yararlanıcıları tarafından ilgili mahkemede açılabilir. İptal davasının açılabilmesi için davacının, vasiyetnamenin iptal edilmesini gerektirecek geçerli hukuki sebeplere dayanması ve bu sebepleri kanıtlaması gerekir.

 

İptal davasının sonuçları, vasiyetnamenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi şeklinde olabilir. Eğer mahkeme, vasiyetnamenin iptal edilmesi yönünde karar verirse, vasiyetname hukuki olarak geçersiz sayılır ve miras, sanki vasiyetname hiç düzenlenmemiş gibi dağıtılır. Bu, genellikle mirasın, kanuni mirasçılara kanunun öngördüğü oranlarda paylaştırılması anlamına gelir.

 

Vasiyetnamenin iptali ve iptal davası, miras hukukunda hassas ve karmaşık bir konu olduğundan, bu tür bir dava ile karşı karşıya kalan bireylerin, konusunda uzman bir avukattan hukuki destek alması önemlidir. Uzman bir avukat, iptal sebeplerini değerlendirme, gerekli hukuki belgeleri hazırlama ve dava sürecinde müvekkilini temsil etme konusunda kritik bir rol oynar. Bu süreç, adil bir miras dağılımının sağlanması ve vasiyetçinin gerçek son isteklerinin yerine getirilmesi açısından büyük önem taşır.

 

Vasiyetname iptali ve iptal davası öncesinde vasiyetnamenin tanımının yapılması önem arz etmektedir. tek taraflı bir hukuki işlemdir. Vasiyetnamede eksik ya da hata olduğunu, vasiyetnamenin geçerlilik şartlarını taşımadığını düşünenler vasiyetnamenin iptali için dava açabilmektedirler. Vasiyetnamenin iptali için aranan nedenler kanunda sınırlı olarak sayıldığı için bunlar dışındaki bir nedenle vasiyetname iptal davası açılması mümkün olmamaktadır.

 

Kanunda belirtilen iptal sebepleri; ehliyetsizlik, hata, hile, korkutma veya zorlama şeklinde irade sakatlayıcı hareketler, vasiyetnameye eklenen koşul ya da yüklemenin hukuka ya da ahlaka aykırı olması, şekil kurallarına uygun vasiyetname düzenlenmemesi şeklinde sıralanabilir.

 

ankara avukat, batıkent avukat, yenimahalle avukatankara avukat

 

Yukarıda sayılan iptal hallerinin bulunması halinde vasiyetname kendiliğinden hükümsüz sayılamayacağı için, vasiyetnamenin hüküm doğurması istenmiyorsa iptal davası açılması gerekmektedir. İptal davasına ilişin kanuni düzenlemeler Medeni Kanunu’nun 558. Maddesi kapsamında yer almaktadır. Buna göre İptal Davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilmektedir. İptal davası vasiyetnamenin tamamına ilişkin açılabileceği gibi kısmen de açılabilmektedir.

 

Davanın kısmen açılması halinde, iptali istenmeyen tasarruflar kural olarak geçerliliklerini korumaktadır. Söz konusu kısmi iptal isteminde, iptal edilecek kısımların tüm vasiyetnameyi etkileyememesi gerekmektedir.

 

Söz konusu iptal davasını açma hakkı  Medeni Kanunu’nun 558/I’e göre “İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir.” olarak düzenlenmiştir.

 

ankara avukat, batıkent avukat, yenimahalle avukatankara avukat

 

Vasiyetnamenin iptali davasında süreler üç durum özelinde düzenlenmiştir. Buna göre:

 

-Davacının vasiyetnameyi ve vasiyetnamedeki iptal sebebini öğrenmesinden itibaren bir yıl,

 

-Davalının iyi niyetli olması halinde vasiyetnamenin açılmasından itibaren on yıl,

 

-Davalının kötü niyetli olması halinde vasiyetnamenin açılmasından itibaren 20 yıllık süre içerisinde vasiyetname iptal davası açılabilmektedir.

 

Vasiyetnamenin iptali davasında yetkili mahkeme miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesi olup; bu davada görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.