+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati Haciz Nedir?

 

 


 

 

İhtiyati haciz nedir? sorusunun cevabı, borçlunun mal kaçırmasını engellemek amacıyla mahkeme kararına dayalı olarak ve paranın ödenmesini garanti altına almak amacıyla yapılan haciz yolu şeklinde tanımlanabilmektedir. Söz konusu haciz yolunun uygulanabilmesi için mahkeme kararının bulunması ve işbu karar öncesinde mahkeme tarafından belirlenmiş olan belirli bir yüzdelik kısmın mahkeme veznesine teminat olarzk depo edilmesi gerekmektedir. İhtiyati hacizde alacaklı, borçlunun borcu zamanında ödemesini garanti almayı amaçlamaktadır.

 

 

İhtiyati haciz sadece para alacakları için kullanılabilen bir tedbirdir. İhtiyati hacizde alacaklıya henüz kesinleşmemiş bir icra takibinde borçlunun mallarına haciz koyma imkanı tanır.

 

 

Alacaklı vade gelmiş ve rehin ile güvence altına alınmamış alacağı için mahkemeye başvurarak ihtiyati haciz kararı verilmesini isteyebilir. Vadesi gelmemiş alacaklar için ihtiyati haciz istenemez.

 

 

İhtiyati haciz kararı almak için mahkemeye başvuran alacaklı ihtiyati haciz sebeplerinin varlığı hakkında mahkemeye inandırıcı kanıtlar sunmak zorundadır. Mahkeme alacaklının dilekçesinin bir örneğini borçluya tebliğ edip etmemekte serbesttir. Eğer hakkında ihtiyati haciz istenen borçlunun mallarını kaçırma riski var ise mahkeme borçluyu dinlemeden ihtiyati haciz kararı verebilir. İhtiyati haciz kararının reddedilmesi durumunda alacaklı kanun yollarına başvurma hakkına sahiptir.

 

 

ostim avukat

 

 

Mahkemeden ihtiyati haciz kararını alan alacaklı, borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulması için hemen icra dairesine başvurabilir. Alacaklının ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde ihtiyati haciz kararının yerine getirilmesini icra dairesinden istemek zorundadır. Süresi içerisinde ihtiyati haciz kararının yerine getirilmesini istenememesi durumunda ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

 

 

ostim avukat

 

 

İhtiyati haciz alacaklının alacağını garanti altına almak adına borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. Alacaklı ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden hacze konu malların satışını ve bedelin kendisine ödenmesini isteyemez.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.