+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Navlun Sözleşmeleri

Navlun Sözleşmeleri

 

 

 


 

Navlun Sözleşmeleri, denizcilik sektöründe taşımacılık hizmetlerinin şartlarını belirleyen hukuki anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, taşıyıcı ve mal sahibi arasında yapılan, malların belirli bir ücret karşılığında bir yerden başka bir yere taşınması için yapılan anlaşmalardır. Navlun sözleşmeleri, taşınacak malların cinsi, miktarı, varış yeri ve taşıma bedeli gibi önemli bilgileri içerir.

 

Bu sözleşmeler, taşıma işleminin tüm detaylarını düzenler ve tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Navlun sözleşmelerinde, taşıyıcının malları belirlenen yere güvenli ve zamanında ulaştırma sorumluluğu vardır. Ayrıca, bu sözleşmeler genellikle taşıma sürecinde meydana gelebilecek zarar ve hasarlarla ilgili hükümleri de içerir.

 

 

ankara ticaret avukatı

 

 

Navlun sözleşmeleri, uluslararası ticarette ve deniz taşımacılığında önemli bir yere sahiptir. Sözleşmeler, taşımacılık işlemlerinin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Malların taşınması sırasında oluşabilecek riskleri minimize etmek için risk yönetimi hükümleri de içerebilirler.

 

Navlun sözleşmeleri, taşıyıcı ve mal sahibi arasında detaylı hukuki bir çerçeve sunar. Bu, her iki tarafın da beklenmedik durumlara karşı korunmasını sağlar. Örneğin, teslimat gecikmeleri veya malların hasar görmesi gibi durumlar sözleşmede ele alınır. Bu anlaşmalar, ayrıca taşıyıcının sorumluluklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde tanımlar.

 

Navlun sözleşmeleri, deniz yoluyla taşımacılık yapan şirketler ve mal sahipleri için kritik öneme sahiptir. Bu sözleşmeler, ticari taşımacılık işlemlerinin düzenli, güvenli ve adil bir şekilde yapılmasını sağlayarak, uluslararası ticaretin sorunsuz işlemesine katkıda bulunur.

 

Navlun sözleşmeleri: Küreselleşen dünyada ticari hayatın hızlanması ve kolaylaşması ile birlikte, deniz yolu taşımacılığının hukuki olarak düzenlenmesi bir zorunluluk hale gelmiştir. Nitekim deniz yolu taşımacılığının hızla gelişen bir sektör olması nedeniyle navlun sözleşmeleri de deniz yolu taşımacılığı süreçlerinde taşınan mal ya da ürünler hakkında düzenlemeler içeren sözleşmelerdir.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

 

 

Genel anlamda navlun sözleşmelerinin konusu, deniz yolu ile taşınacak olan eşyalardır. Yani taraflar arasında düzenlenen deniz yolu ile mal/ürün taşımacılığı navlun sözleşmeleri kapsamında  düzenlenmektedir. Navlun sözleşmeleri kendi içerisinde taşıma işleminin türüne göre ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda “ chacter (çarter)” ve “kırkambar sözleşmeleri” düzenleniş şekilleriyle farklılık gösteren navlun sözleşmeleridir.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

 

 

Ticari sözleşme niteliğinde olan navlun sözleşmeleri taraflara birtakım yükümlülükler ve ticari sorumluluklar yüklemektedir. Navlun Sözleşmelerinde sözleşmenin düzenlenme şekline bağlı olarak kısmen ya da tamamen, belirli bir ücret bedeli karşılığında eşya taşınması söz konusudur. Mevzuatımızda Navlun Sözleşmeleri Türk Ticaret Kanununda düzenlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1138. Maddesinin a bendinde yapılan düzenlemeye göre; “Yolculuk çarteri sözleşmesinde eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek .. denizde taşımayı üstlenir.” hükmü yer almaktadır. Hükme göre çarter sözleşmesine göre gemiyi kullanacak olan kimseler, taraflar arasında belirlenen navlun karşığında geminin sadece taşıma kapasitesinden sözleşmenin yapılma türüne göre yararlanabilmektedir. Bu kapsamda çarter sözleşmelerinde belirli bir eşyanın taşınması düzenlenmeyip, geminin bir bölümünün ya da tamamının taşıtanın yükleri için tahsis edilmesi söz konusudur.

 

Navlun sözleşemesi ile deniz yolu ile taşınacak olan eşyanın niteliği ve niceliği ayrıntılı olarak belirtilmişse ve bu doğrultuda taşıma yapılacak ise sözleşme türü kırkambar sözleşmesi olmaktadır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.