+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Navlun Sözleşmeleri

Navlun Sözleşmeleri

Navlun sözleşmeleri: Küreselleşen dünyada ticari hayatın hızlanması ve kolaylaşması ile birlikte, deniz yolu taşımacılığının hukuki olarak düzenlenmesi bir zorunluluk hale gelmiştir. Nitekim deniz yolu taşımacılığının hızla gelişen bir sektör olması nedeniyle navlun sözleşmeleri de deniz yolu taşımacılığı süreçlerinde taşınan mal ya da ürünler hakkında düzenlemeler içeren sözleşmelerdir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Genel anlamda navlun sözleşmelerinin konusu, deniz yolu ile taşınacak olan eşyalardır. Yani taraflar arasında düzenlenen deniz yolu ile mal/ürün taşımacılığı navlun sözleşmeleri kapsamında  düzenlenmektedir. Navlun sözleşmeleri kendi içerisinde taşıma işleminin türüne göre ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda “ chacter (çarter)” ve “kırkambar sözleşmeleri” düzenleniş şekilleriyle farklılık gösteren navlun sözleşmeleridir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, ostim avukatankara avukat

Ticari sözleşme niteliğinde olan navlun sözleşmeleri taraflara birtakım yükümlülükler ve ticari sorumluluklar yüklemektedir. Navlun Sözleşmelerinde sözleşmenin düzenlenme şekline bağlı olarak kısmen ya da tamamen, belirli bir ücret bedeli karşılığında eşya taşınması söz konusudur. Mevzuatımızda Navlun Sözleşmeleri Türk Ticaret Kanununda düzenlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1138. Maddesinin a bendinde yapılan düzenlemeye göre; “Yolculuk çarteri sözleşmesinde eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek .. denizde taşımayı üstlenir.” hükmü yer almaktadır. Hükme göre çarter sözleşmesine göre gemiyi kullanacak olan kimseler, taraflar arasında belirlenen navlun karşığında geminin sadece taşıma kapasitesinden sözleşmenin yapılma türüne göre yararlanabilmektedir. Bu kapsamda çarter sözleşmelerinde belirli bir eşyanın taşınması düzenlenmeyip, geminin bir bölümünün ya da tamamının taşıtanın yükleri için tahsis edilmesi söz konusudur.

Navlun sözleşemesi ile deniz yolu ile taşınacak olan eşyanın niteliği ve niceliği ayrıntılı olarak belirtilmişse ve bu doğrultuda taşıma yapılacak ise sözleşme türü kırkambar sözleşmesi olmaktadır.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.