+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Marka İptali

Marka İptali

Marka iptali ülkemiz mevzuatında Fıkri ve Sınai Haklar 6769 Sayılı Sınai Haklar Kanunu kapsamında düzenleme altına alınmıştır. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş bir marka, tescil sonrasında iptal edilebilmektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Hakkın Sona Ermesi” başlıklı beşinci bölümünde yapılan düzenlemeye göre hükümsüzlük, marka iptali, koruma süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi ve vazgeçme hallerinin bulunması durumunda marka hakkının sona ermesi söz konusu olmaktadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Bu kapsamda marka iptali üçüncü kişilerin talebi nedeniyle markanın son bulma halidir. Markanın iptal edilmesindeki asıl sebep marka tescili sonrasında ortaya çıkan nedenlerdir. Marka iptalini düzenleyen 26.maddenin 2. Fıkrasında iptal talebinde bulunabilecek kişilerle hakkında “ilgili kişiler, kurumdan markanın iptalini isteyebilir” şeklinde geniş bir düzenleme yapılarak, hukuki yararı olduğunu düşünen herkesin iptal talebinde bulunabileceği belirtilmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26. maddesi 3. Fıkrasında yapılan düzenlemede, marka iptal taleplerinin talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülebileceği belirtilmiştir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Eğer ki marka iptal telebinin incelenmesi sırasında marka hakkının sahibi değişirse, tüm işlemler sicilde hak sahibi olarak görünen kişi/kuruma karşı devam ettirilmektedir.

İptal talebi iptali istenen markanın sahibine iletildikten sonra, marka sahibinin iptal istemine ilişkin bir ay içerisinde cevaplarını sunmak zorundadır. Marka sahibi bahsedilen bir aylık süre içerinde ek süre isteminde bulunursa, ek bir aylık süre daha verilmektedir. Sonrasında yapılacak olan incelemeler neticesinde iptal konusunda dosya üzerinden karar verilmektedir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 192. Maddesinde yapılan yürürlülük tarihi düzenlemesine göre; marka iptali taleplerine ilişkin inceleme ve iptal yetkisi 10.01.2024 tarihinde Türk Patent Kurumunda olacaktır. 10.01.2024 tarihine kadar ise iptal talepleri Fikri ve Sınai Haklar Hukuk mahkemeleri nezdinde incelenecektir.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.