Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Elektronik Para

ELEKTRONİK PARA

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte internet kullanımının yaygınlaşması, sanal ortamda iş ve ticaret alanın doğmasına neden olmuştur. E-ticaretin hızlı bir yükseliş kazanması ile e-para kavramı da literatürümüzde yerini almıştır. E-para nakit ödemeye alternatif bir ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda önemli bir husus elektronik para ile sanal paranın aynı şeyi ifade etmiyor oluşudur. Nitekim en basit ayrımlardan biri olarak, elektronik para kamu otoritesi ile denetleniyorken, sanal parayı genel anlamda regüle edebilecek herhangi bir kamu otoritesi, kurum ya da kuruluş bulunmamaktadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukat

Avrupa Merkez Bankasının elektronik parayı; “değeri önceden ödenmiş bir araç olarak, ihraçcısının transferde banka hesaplarını içermesine gerek olmaksızın kullanılmasının dışında, ödemeleri yapmak için geniş kullanıma sahip teknik bir aygıt üzerine depolanmış elektronik bir parasal değerdir.” şeklinde tanımlamıştır. Lakin, E- paranın tanımı çeşitlilik gösterebilmektedir.

E-para, elektronik ortamda değer görüp elektronik ortamda işlem görmektedir. Teknolojik yenilikleri takiben E-para ile hızlı ve kolay olarak işlem yapılabilmesi, ergenomik oluşu e-para kulllanımına olan talebi de arttırmaktadır. Bu talebin küresel çapta artması ve yaygınlaşması ile birlikte ülkeler de kendi mevzuatları kapsamında  e-para hususunda birtakım düzenlemelere gitmişlerdir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukat

Bu minvalde e-paranın niteliğini ve e-para kuruluşlarının faaliyetleri ni düzenleyebilmek ve denetleyebilmek adına Avurupa Birliği tarafından 2000/46/EC sayılı Elektronik Para Kuruluşların Kuruluşu, Faaliyetleri ve Denetimine İlişkin Direktif ve 2009/110/EC sayılı Elektronik Para Kuruluşlarının Kurulması, Faaliyetlerinin Sürdürülmesi, Denetimi Direktifi olmak üzere iki adet direktif yayınlanmıştır. Bu direktiflerle amaçlanan elektronik para  kuruluşlarının kurulması, faaliyet denetimi, fonlama gibi pek çok hususun tanımlanması ve belli bir düzenin sağlanmasıdır.

Türkiye’de ise 2008 yılında Avrupa Birliği Müktesabatına uyum sağlayabilmek adına 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile düzenleme yoluna gidilmiştir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukat

Kanunda yapılan e-para tanımlamasına göre; “elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer” olarak kabul edilmiştir.

Elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve kurum-kuruluş faaliyetlerinin denetlenmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun sorumluluğunda yer almaktadır. Yine E- para kuruluşlarının faaliyet gösterbilmeleri İçin BDDK’ya başvurarak izin almaları ve kurumca yapılacak olan incelemeden olur aldıktan sonra, lisanslarını kullanabilecekleri gibi hususlar mevzuatımızda düzenlenmiştir.

                                                                                                                                                                                                          Stj. Av. Bilge TOPCU

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.