+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Konşimento Nedir

Konşimento Nedir

Konşimento nedir sorusunun cevabı: Deniz yolu ile taşınacak olan malların eksiksiz olarak hazırlanması, tüm güvenlik önlemlerinin alınarak gemiye yüklenmesi; malın bütünlüğünü bozmadan ve güvenli bir şekilde alıcıya teslim edildiğini gösterir belgeye Deniz Yolu Konişmentosu denilmektedir.  Konşimento senedi, taşıtanın isteği üzerine gemi işletmesi veya onun yetkili acentisi tarafından düzenlenir. Bu senet, geminin yüklendiği ürün/malı sevk edenden teslim aldığını ve de sefer sonunda yetkili alacaklıya teslimini tahhüt etmektedir. Bu bakımdan konşimento taşıma sözleşmesi niteliğindedir.

ankara avukat, batıkent avukat, yenimahalle avukat

Konşimento Türk Ticaret Kanunu’nun 1228. Maddesinde düzenlenmiştir. TTK 1228. Maddeye göre;

Konşimento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir.

Yükletenin izniyle, taşınmak üzere teslim alınan fakat henüz gemiye yükletilmemiş olan eşya için “tesellüm konişmentosu” düzenlenebilir. Eşya gemiye alınır alınmaz taşıyan, onun teslim alındığı sırada verilmiş olan geçici makbuz veya tesellüm konişmentosunun geri verilmesi karşılığında yükletenin istediği kadar nüshada “yükleme konişmentosu” düzenlemekle yükümlüdür. Tesellüm konişmentosuna eşyanın ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiği takdirde bu konişmento “yükleme konişmentosu” hükmündedir. Konişmento, kaptan veya taşıyanın yahut kaptanın bu hususta yetkilendirdiği bir temsilcisi tarafından taşıyan ad ve hesabına düzenlenebilir.

Konişmento, nama, emre ve hamile yazılı olarak düzenlenebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça yükletenin istemi üzerine konişmento gönderilenin emrine veya sadece emre olarak düzenlenir. Bu son hâlde “emre” yükletenin emrine demektir. Konişmento gönderilen sıfatıyla taşıyanın veya kaptanın namına da yazılı olabilir.

Konişmentonun bütün nüshaları aynı metni içermeli ve her birinde kaç nüsha hâlinde düzenlendiği gösterilmelidir”  olarak düzenleme yapılmıştır.

Buna göre deniz yolu konşimentoları; devir yolu konşimentoları ve yükleme yolu konşimentoları olarak da ayrılmaktadır. Konşimentolar, nama yazılı konşimento, hamiline yazılı konşimento ve emre yazılı konşimento olarak düzenlenebilmektedir.

ankara avukat, batıkent avukat, yenimahalle avukat

Genel olarak nama yazılı konşimentoların ciro edilmesi mümkün değildir. Taşınan mal yalnızca konşimentoda adı yazan muhattaba teslim edilebilir.

Emre yazılı konşimentolarda, konşimentolar kimin adı yazılmışsa sadece onun tarafından devir işlemi yapılabilmektedir.

Hamiline yazılı konşimentolar ise, konşimento senedi kimin elindeyse mal teslimi ona yapılabilmesi bakımında riskli bir senet türüdür. O nedenle deniz yolu ile taşımacılıkta çok fazla tercih edilmemektedir.

Konşimento düzenlenmesi ile taşıyan borç altına girdiği için, imzalanacak olan konişmentoda şekil şartları aranmaktadır.          

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.