+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

Haksız işgal tazminatı (Ecrimisil), kişinin mülkiyetinde bulunan bir taşınmaz malının izni olmadan başkaları tarafından kullanılması sonucunda istenebilen bir tazminat türüdür. O nedenle kanunda belirtilen şartlar oluştuğunda ecrimisil bedeli dava yoluyla talep edilebilmektedir.

Haksız işgal tazminatı 4721. sayılı  Medeni Kanunu’nun 995. Maddesinde düzenleme altına alınmış olup, taşınmaz üzerinde zarar oluşması gibi bir şarta bağlanmamıştır. Yani ecrimisil bir diğer adıyla haksız işgal tazminatı davalarında malda herhangi bir zarar olmasa bile tazminat ödenebilmektedir. Çünkü bu davada talebin konusunu, rızası olmayan mal sahibinin, malını kullanamaması nedeniyle yoksun kaldığı hakkın talebi oluşturmaktadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Bu davada dikkat edilecek nokta her rıza dışı kullanımının mal sahibine haksız işgal tazminatı açabilmesi adına hak vermemesidir. Haksız işgal tazminatı talebinde bulunulabilmesi için taşınmazın;

-Mal sahibinin rızası oladan kullanılması,

-İzinsiz olarak kullanan kişinin kötü niyetli olması,

-İzinsiz olarak kullanan kişinin mal üzerinde hak ve tassarruf yetkisinin olmamamsı gerekmektedir.

Haksız işgal nedeniyle tazminat talebinde; malda bir zarar oluşması gerekmediği, zarar oluşması halinden de oluşan zararla haksız işgal arasında illiyet bağının var olması gerekmektedir. Nitekim taşınmazda oluşacak zararlar açısından; taşınmazın kullanılmasından dolayı olağan yıpranmalar ve mal sahibinin haksız işgal süresince mahrum kaldığı zarardan doğan zararlar tazminat isteminin ana konusunu oluşturmaktadır.

Ecrimisil davalarında önemli olan bir diğer konu ispat durumudur. Ecrimisil davasında malının haksız olarak işgal edildiğini iddia eden mal sahibi bunu ispatlamakla mükellefttir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Haksız işgal tazminatı talebiyle açılan davalar beş yıllık zamanaşımına tabidir. Yani ecrimisil bedeli geriye dönük olarak son 5 yıl için talep edilebilmektdir.

Haksız işgal tazminatına ilişkin yapılan yargılamada mahkeme tarafından işgal edene ecrimisil bedeline ilişkin İhbarname gönderilmektedir. Davalı/ haksız işgalde bulunanın bu ihtara karşı otuz gün içerisinde itiraz edebilme hakkı bulunmaktadır.

Ecrimisil davalarında genel yetki kuralları uygulanmakta olup, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.