+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

 

 


 

Haksız işgal tazminatı, hukuk dilinde ecrimisil olarak da bilinir ve bir kişinin başkasının mülkünü izinsiz olarak kullanması durumunda mülk sahibine ödenmesi gereken tazminatı ifade eder. Bu tazminat türü, mülk sahibinin uğradığı maddi kaybın karşılanması ve mülkün haksız işgalinin telafi edilmesi amacı taşır. Haksız işgal tazminatı, genellikle araziler, binalar, tarım alanları veya diğer gayrimenkuller gibi taşınmazlarla ilgili haksız işgal durumlarında gündeme gelir.

 

Haksız işgal tazminatının temel amacı, mülk sahibinin, mülkünün izinsiz olarak kullanılması sonucu uğradığı zararın telafi edilmesini sağlamaktır. İzinsiz kullanım, mülk sahibinin mülkünden yararlanma hakkını ihlal eder ve mülk sahibine maddi kayıplar yaşatabilir. Bu durumda, haksız işgal eden kişi, mülk sahibine, mülkün kullanımından doğan makul bir bedel ödemekle yükümlüdür.

 

ankara gayrimenkul avukatı

 

Haksız işgal tazminatı, ecrimisil bedelinin hesaplanması süreciyle başlar. Bu hesaplama, genellikle mülkün konumu, büyüklüğü, kullanım şekli ve mülkten elde edilebilecek gelir gibi faktörlere göre yapılır. Ayrıca, mülkün haksız işgal süresi ve işgalin niteliği de tazminat miktarının belirlenmesinde önemli rol oynar.

 

Haksız işgal tazminatı talebinde bulunmak için, mülk sahibinin, mülkün haksız işgal edildiğini ve bu işgalin kendisine maddi zararlar verdiğini kanıtlaması gerekir. Bu süreç, haksız işgalin kanıtları, mülkün değerlemesi, işgal süresi ve diğer ilgili belgelerin mahkemeye sunulmasını içerir. Mülk sahibi, ecrimisil talebiyle ilgili olarak hukuki yollara başvurabilir ve dava açabilir.

 

Mahkeme, sunulan kanıtları ve argümanları değerlendirir ve eğer mülk sahibinin talebi haklı bulunursa, haksız işgal eden kişiye, mülk sahibine uygun bir tazminat ödemesine karar verir. Bu tazminat, mülk sahibinin uğradığı zararın telafi edilmesini sağlar ve mülkün haksız işgalinin hukuki sonuçlarını ortaya koyar.

 

Haksız işgal tazminatı, bir kişinin başkasının mülkünü izinsiz olarak kullanması durumunda mülk sahibine ödenmesi gereken tazminatı ifade eder. Bu tazminat türü, mülk sahibinin uğradığı maddi kaybın karşılanmasını ve mülkün haksız işgalinin telafi edilmesini amaçlar. Haksız işgal tazminatı süreci, mülk sahibinin haklarının korunmasını ve mülkün haksız işgalinin hukuki olarak değerlendirilmesini sağlar. Bu süreç, hukuki süreçler aracılığıyla yürütülür ve mülk sahibinin uğradığı zararların adil bir şekilde telafi edilmesini sağlar.

 

Haksız işgal tazminatı (Ecrimisil), kişinin mülkiyetinde bulunan bir taşınmaz malının izni olmadan başkaları tarafından kullanılması sonucunda istenebilen bir tazminat türüdür. O nedenle kanunda belirtilen şartlar oluştuğunda ecrimisil bedeli dava yoluyla talep edilebilmektedir.

 

Haksız işgal tazminatı 4721. sayılı  Medeni Kanunu’nun 995. Maddesinde düzenleme altına alınmış olup, taşınmaz üzerinde zarar oluşması gibi bir şarta bağlanmamıştır. Yani ecrimisil bir diğer adıyla haksız işgal tazminatı davalarında malda herhangi bir zarar olmasa bile tazminat ödenebilmektedir. Çünkü bu davada talebin konusunu, rızası olmayan mal sahibinin, malını kullanamaması nedeniyle yoksun kaldığı hakkın talebi oluşturmaktadır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Bu davada dikkat edilecek nokta her rıza dışı kullanımının mal sahibine haksız işgal tazminatı açabilmesi adına hak vermemesidir. Haksız işgal tazminatı talebinde bulunulabilmesi için taşınmazın:

 

-Mal sahibinin rızası oladan kullanılması,

 

-İzinsiz olarak kullanan kişinin kötü niyetli olması,

 

-İzinsiz olarak kullanan kişinin mal üzerinde hak ve tassarruf yetkisinin olmamamsı gerekmektedir.

 

Haksız işgal nedeniyle tazminat talebinde; malda bir zarar oluşması gerekmediği, zarar oluşması halinden de oluşan zararla haksız işgal arasında illiyet bağının var olması gerekmektedir. Nitekim taşınmazda oluşacak zararlar açısından; taşınmazın kullanılmasından dolayı olağan yıpranmalar ve mal sahibinin haksız işgal süresince mahrum kaldığı zarardan doğan zararlar tazminat isteminin ana konusunu oluşturmaktadır.

 

Ecrimisil davalarında önemli olan bir diğer konu ispat durumudur. Ecrimisil davasında malının haksız olarak işgal edildiğini iddia eden mal sahibi bunu ispatlamakla mükellefttir.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Haksız işgal tazminatı talebiyle açılan davalar beş yıllık zamanaşımına tabidir. Yani ecrimisil bedeli geriye dönük olarak son 5 yıl için talep edilebilmektdir.

 

Haksız işgal tazminatına ilişkin yapılan yargılamada mahkeme tarafından işgal edene ecrimisil bedeline ilişkin İhbarname gönderilmektedir. Davalı/ haksız işgalde bulunanın bu ihtara karşı otuz gün içerisinde itiraz edebilme hakkı bulunmaktadır.

 

Ecrimisil davalarında genel yetki kuralları uygulanmakta olup, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.