+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar

İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar

 

 


İnternet üzerinden işlenen suçlar, dijital çağın getirdiği yeni zorluklardan biridir ve bu suçlar, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çeşitlenmekte ve artmaktadır. Siber suçlar olarak da bilinen bu faaliyetler, bireylerin, şirketlerin ve hatta devlet kurumlarının güvenliğini tehdit eder. İnternet suçları; kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, siber zorbalık, fikri mülkiyet hakkı ihlalleri, virüs saldırıları, hackleme ve yasa dışı içerik yayma gibi geniş bir yelpazeyi kapsar.

 

Kimlik hırsızlığı, bireylerin kişisel ve finansal bilgilerinin izinsiz olarak ele geçirilmesi ve bu bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıdır. Dolandırıcılık, internet üzerinden gerçekleştirilen aldatma eylemlerini içerir ve genellikle bireyleri veya şirketleri maddi kayıplara uğratır. Siber zorbalık, bireylerin çevrimiçi ortamlarda taciz edilmesi, tehdit edilmesi veya aşağılanmasıdır ve özellikle gençler arasında yaygındır.

 

Fikri mülkiyet hakkı ihlalleri, yazarların, sanatçıların ve mucitlerin eserlerinin izinsiz olarak kullanılmasını içerir. Bu tür ihlaller, telif hakkı korunan eserlerin yasa dışı olarak kopyalanması, dağıtılması veya ticarileştirilmesi şeklinde gerçekleşebilir. Virüs saldırıları ve hackleme faaliyetleri, bilgisayar sistemlerine zarar vermek, verilere izinsiz erişmek veya sistemleri kontrol altına almak amacıyla yapılır. Yasa dışı içerik yayma ise, uygunsuz veya yasaklanmış materyallerin internet üzerinden dağıtılmasını kapsar.

 

İnternet üzerinden işlenen suçlarla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyon gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu tür suçlar sınır tanımadığından, farklı yargı bölgeleri arasında işbirliği yapmak ve etkili yasal düzenlemeler geliştirmek önemlidir. Ayrıca, bireylerin ve kurumların siber güvenlik bilincini artırmak ve koruyucu önlemler almak, internet suçlarına karşı mücadelede kritik bir öneme sahiptir.

 

Siber suçlarla mücadelede, bilişim teknolojileri uzmanları, hukukçular ve yasalara uyum sağlayan güvenlik kuruluşları önemli rol oynar. İnternet üzerinden işlenen suçlara karşı etkili bir savunma ve müdahale stratejisi geliştirmek, günümüzün dijital dünyasında bireylerin ve toplumların korunması için hayati önem taşır. Bu bağlamda, internet suçlarına karşı farkındalık yaratmak, etkili yasal düzenlemeler yapmak ve teknolojik güvenlik önlemlerini artırmak, bu tür suçlarla mücadelede anahtar faktörlerdir.

 

İnternet üzerinden işlenen suçlar; günümüzde iletişim teknolojilerinin sürekli olarak gelişim göstermesi, yoğun ve sürekli olarak global bir veri akışı trafiği bulunmasından kaynaklı olarak sıklıkla meydana gelebilen olayların başında sayılmaktadır. Bu veri akışının yoğunluğu şüphesiz ki bilgi ve iletişimin harmanlandığı “bilişim sistemleri” sayesinde her geçen gün daha da artmaktadır.

 

Teknolojik gelişmelerin öngörülemez boyutta devam etmesi, İnternet kullanımının yaygınlaşması ile beraber yeni  ve çok aktif hukuksal zeminler de beraberinde gelişmektedir. Nitekim günümüz koşulları açısından bakıldığında, her ülkenin kendi içinde yapacağı düzenlemelerle yaratılan bu dijital dünyadaki,  hukuki düzenlemeleri ele alması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

ankara avukat, batıkent avukat, yenimahalle avukatAnkara Avukat

 

İnsani etkileşimlerin küresel boyutta olmasını hızlandıran bu dijital ortamın yarattığı hukuksuzluklar açısından alınacak önlemler, hak ihlalleri gerçekleşmesi durumunda izlenecek yol gibi konular tüm devletlerin önemsediği ve kendi hukuk mevzuatlarında düzenlemelerde bulundukları bir alan olarak kabul edilmektedir.

 

Ülkemiz bu konudaki ilk düzenlemeleri 2007 yılında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile yapmıştır. Söz konusu kanunla yapılan düzenlemede internet unsurları ve tanımlamalarına  yer verilmiştir. Bu kanunla birlikte küçükler için sakıncalı olan içerikler ile hak ihlalleri oluşturabilecek boyuttaki içerikler bakımından yayından çıkartılma veyahut cevap verme gibi usul ve esaslara yönelik düzenlemelerde bulunulmuştur.

 

ankara avukat, batıkent avukat, yenimahalle avukatAnkara Avukat

 

Teknolojinin ve dijitalleşmenin giderek artması günümüzde bilişim suçlarının çeşitliliği açısından da artışa neden olmaktadır.  Bu nedenle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243.-244.-245. Maddelerinde bilişim suçlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bilişim suçlarının kapsamı bakımından; günümüzde internet erişimi sağlanabilen telefon, tablet, bilgisayar vb.  teknolojik ortamda işlenebilen her türlü suç  bu çatıda toplanabilmektedir. Hemen her gün yaşanan; hesapların ele geçirilmesi, itibarsızlaştırma, hakaret, tehdit, sakıncalı içerik üretim ve yayma, lekelenmeme hakkının ihlali gibi suç niteliği taşıyan davranışların kontrol altına alınıp, denetlenebilmesi bilişim hukukunun temel çalışma alanıdır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.