+905321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
 • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
 • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Çek, Senet, Poliçe Nedir?

Çek, Senet, Poliçe Nedir?

 

 

 


 

Çek, senet ve poliçe, ticari hayatta sıkça kullanılan ödeme araçlarıdır ve alacakların güvenli bir şekilde tahsil edilmesini sağlarlar. Bu finansal araçlar, iş dünyasında nakit akışını düzenlemek ve ticari işlemleri kolaylaştırmak için önemli bir role sahiptir.

 

Çek, bankalarda mevcut bir hesaba dayanarak, belirli bir miktarın, çeki düzenleyen kişi (keşideci) tarafından çekin üzerinde yazılı olan kişiye (lehime) ya da onun emrine ödenmesi için verilen yazılı bir talimattır. Çek, genellikle kısa vadeli ödemeler için kullanılır ve güvenilir bir ödeme yöntemi olarak kabul edilir. Çekin geçerli olabilmesi için üzerinde belirli bilgilerin bulunması ve çeki düzenleyen kişinin bankada yeterli miktarda parasının olması gerekir.

 

 

 

ankara icra avukatı

 

 

 

Senet ya da diğer adıyla bono, bir borcun ödeneceğine dair yazılı bir taahhüttür. Genellikle, borçlu tarafından alacaklıya verilen bu belge, belirli bir tarihte belirli bir miktarın ödeneceğini taahhüt eder. Senetler, özellikle taksitli satışlar ve borç senetleri olarak kullanılır ve alacaklılar için güvenilir bir alacak teminatı sağlar. Senetler, yasal olarak takip edilebilir ve icra yoluyla tahsil edilebilir.

 

Poliçe, bir borcun ödenmesini talep eden bir emir niteliğindeki bir senettir. Poliçe, genellikle alacaklı tarafından düzenlenir ve borçluya (poliçe muhatabına) sunulur. Poliçe, belirtilen vadede belirtilen miktarın borçlu tarafından ödenmesini emreder ve genellikle ticari işlemlerde, özellikle uluslararası ticarette kullanılır. Poliçe de yasal takibe konu olabilir ve ciddi bir ödeme taahhüdü olarak kabul edilir.

 

Bu finansal araçlar, işletmelerin ve bireylerin ticari işlemlerini güvence altına almak, ödemeleri düzenlemek ve mali riskleri yönetmek için kritik öneme sahiptir. Çek, senet ve poliçe kullanımında, tarafların haklarının ve sorumluluklarının net bir şekilde anlaşılması ve yasal gerekliliklere uygun hareket edilmesi büyük önem taşır. İş dünyasında bu araçların etkin kullanımı, güvenilir ve düzenli ticari işlemlerin yapılmasını sağlar ve ekonomik faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesine katkıda bulunur. Her üçü de nakit akışını düzenlemek, alacakları güvence altına almak ve ticari işlemleri kolaylaştırmak için kullanıldığından, işletmeler ve bireyler için günlük ticari faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Çek, Senet, Poliçe Nedir? sorularının cevaplarına aşağıdaki yazımızda şekil şartlarından da bahsedilmek üzere değinilmiştir.

 

 

Bono Şekil Şartları

 

İcra Hukukunda bononun geçerli olabilmesi için birtakım şekil şartlarına sahip olması gerekmektedir. Şöyle ki:

 

 • Bono veya emre yazılı kelimelerinin bulunması gerekmektedir.
  - Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödeneceği vaadinin bulunması gerekmektedir.
  - Senedi düzenleyen ilgilinin imzası gerekmektedir.
  - Senedin düzenlendiği tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.
  - Bono kime ödenecek ise o kişinin ad ve soyadının (Lehtarın) belirtilmesi gerekmektedir.
  - Son olarak ise bonodan kaynaklı olan borcun ödeme yerinin gösterilmesi gerekmektedir.
 •  

Yukarıdaki şekil şartlarından herhangi birisinin bulunmaması halinde söz konusu evrak bono vasfını taşımayacaktır. Ve dolayısıyla da kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibi yapılamayacaktır.

 

 

ostim avukat

 

 

Çek Şekil Şartları

 

İcra Hukukunda çekin geçerli olabilmesi için birtakım şekil şartlarına sahip olması gerekmektedir. Şöyle ki:

 

-Çek kelimesinin bulunması gerekmektedir.

 

Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödeneceği vaadinin bulunması gerekmektedir.

 

Çeki düzenleyen ilgilinin imzası gerekmektedir.

 

Çekin keşide edildiği (düzenlendiği) tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.

 

-Çeki ödeyecek olan kişinin ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir.

 •  

-Çekte ödeme yerinin gösterilmesi

 •  

Yukarıdaki şekil şartlarından herhangi birisinin bulunmaması halinde söz konusu evrak çek vasfını taşımayacaktır. Ve dolayısıyla da kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibi yapılamayacaktır.

 

 

Poliçe Şekil Şartları

 

İcra Hukukunda poliçenin geçerli olabilmesi için birtakım şekil şartlarına sahip olması gerekmektedir. Şöyle ki:

 

-Poliçe kelimesinin bulunması gerekmektedir.

 

-Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödeneceği vaadinin bulunması gerekmektedir.

 

-Poliçeyi düzenleyen ilgilinin (keşidecinin) imzası gerekmektedir.

 

-Poliçenin keşide edildiği (düzenlendiği) tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.

 

-Poliçe kime ödenecek ise o kişinin ad ve soyadının (Lehtarın) belirtilmesi gerekmektedir.

 

-Poliçede yazılı olan bedeli ödeyecek olan kişinin ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir.

 

-Poliçede yazılı olan bedelin ödemesinin nerede yapılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıdaki şekil şartlarından herhangi birisinin bulunmaması halinde söz konusu evrak poliçe vasfını taşımayacaktır. Ve dolayısıyla da kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibi yapılamayacaktır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.