+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Çek, Senet, Poliçe Nedir?

Çek, Senet, Poliçe Nedir?

Çek, Senet, Poliçe Nedir? sorularının cevaplarına aşağıdaki yazımızda şekil şartlarından da bahsedilmek üzere değinilmiştir.

BONO ŞEKİL ŞARTLARI

İcra Hukukunda bononun geçerli olabilmesi için birtakım şekil şartlarına sahip olması gerekmektedir. Şöyle ki:

- Bono veya emre yazılı kelimelerinin bulunması gerekmektedir.
- Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödeneceği vaadinin bulunması gerekmektedir.
- Senedi düzenleyen ilgilinin imzası gerekmektedir.
- Senedin düzenlendiği tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.
- Bono kime ödenecek ise o kişinin ad ve soyadının (Lehtarın) belirtilmesi gerekmektedir.
- Son olarak ise bonodan kaynaklı olan borcun ödeme yerinin gösterilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki şekil şartlarından herhangi birisinin bulunmaması halinde söz konusu evrak bono vasfını taşımayacaktır. Ve dolayısıyla da kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibi yapılamayacaktır.

ostim avukat

ÇEK ŞEKİL ŞARTLARI

İcra Hukukunda çekin geçerli olabilmesi için birtakım şekil şartlarına sahip olması gerekmektedir. Şöyle ki:

- Çek kelimesinin bulunması gerekmektedir.
- Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödeneceği vaadinin bulunması gerekmektedir.
- Çeki düzenleyen ilgilinin imzası gerekmektedir.
- Çekin keşide edildiği (düzenlendiği) tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.
- Çeki ödeyecek olan kişinin ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir.
-Çekte ödeme yerinin gösterilmesi

Yukarıdaki şekil şartlarından herhangi birisinin bulunmaması halinde söz konusu evrak çek vasfını taşımayacaktır. Ve dolayısıyla da kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibi yapılamayacaktır.

POLİÇE ŞEKİL ŞARTLARI

İcra Hukukunda poliçenin geçerli olabilmesi için birtakım şekil şartlarına sahip olması gerekmektedir. Şöyle ki:

- Poliçe kelimesinin bulunması gerekmektedir.
- Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödeneceği vaadinin bulunması gerekmektedir.
- Poliçeyi düzenleyen ilgilinin (keşidecinin) imzası gerekmektedir.
- Poliçenin keşide edildiği (düzenlendiği) tarih ve yerin belirtilmesi gerekmektedir.
- Poliçe kime ödenecek ise o kişinin ad ve soyadının (Lehtarın) belirtilmesi gerekmektedir.
- Poliçede yazılı olan bedeli ödeyecek olan kişinin ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir.
- Poliçede yazılı olan bedelin ödemesinin nerede yapılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki şekil şartlarından herhangi birisinin bulunmaması halinde söz konusu evrak poliçe vasfını taşımayacaktır. Ve dolayısıyla da kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra takibi yapılamayacaktır.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.