+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

 

 


Mirasın reddi, bir mirasçının kendisine intikal eden mirası kabul etmeme hakkını kullanması sürecidir. Bu hukuki işlem, mirasçıların, miras bırakanın borçlarından dolayı kişisel mal varlıklarının tehlikeye girmesini önlemek amacıyla özellikle önem taşır. Miras hukuku, mirasçılara, mirasın kabulü veya reddi konusunda serbest tercih hakkı tanır ve bu, mirasçıların potansiyel finansal riskleri değerlendirerek bilinçli bir karar vermelerini sağlar.

 

Mirasın reddi süreci, miras bırakanın vefatını takip eden belirli bir süre içerisinde resmi olarak gerçekleştirilmelidir. Türkiye'de, mirasın reddi için miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde ilgili aile mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru, yazılı bir dilekçe ile yapılır ve mirasçının mirası reddettiğini açıkça belirtir.

 

Mirasın reddi, özellikle miras bırakanın borçları miras kütlesinin değerini aştığında önem kazanır. Mirasçılar, mirası reddederek, miras bırakanın borçlarından dolayı kişisel mal varlıklarının riske atılmasını engelleyebilirler. Bu işlem, mirasçıların sadece miras bırakanın mal varlığını değil, aynı zamanda borçlarını da miras aldıkları gerçeğine dayanır.

 

Mirasın reddi işlemi, mirasçının miras bırakanın mal varlığından herhangi bir menfaat sağlamasını da engeller. Yani, mirasçı mirası reddederse, miras bırakanın mal varlığından herhangi bir hak talep edemez. Bu nedenle, mirasın reddi kararı verilirken, miras bırakanın mal varlığının yanı sıra borçlarının da dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Mirasın reddi, aynı zamanda diğer mirasçılar ve miras bırakanın alacaklıları için de önemli sonuçlar doğurabilir. Mirasın reddedilmesi, miras kütlesinin yeniden dağıtılmasını ve borçların ödenmesi sürecini etkileyebilir. Bu, özellikle mirasın borçları karşılamak için yeterli olmadığı durumlarda karmaşık hukuki süreçleri beraberinde getirebilir.

 

Mirasın reddi, mirasçıların kendilerini miras bırakanın borçlarından koruyabilmesi için önemli bir hukuki mekanizmadır. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, hem mirasçıların hem de miras bırakanın alacaklılarının haklarının adil bir şekilde korunmasını sağlar. Mirasın reddi ile ilgili karar verirken, miras hukuku konusunda deneyimli bir avukattan hukuki danışmanlık almak, mirasçıların haklarını korumalarına ve potansiyel hukuki riskleri en aza indirmelerine yardımcı olabilir.

 

Mirasın reddi mirasbırakan vefat ettikten sonra yasal ve atanmış mirasçıların, murisin alacak ve borçlarını tamamen reddetmesi üzerine açmış oldukları dava çeşididir. Mirasın reddi Medeni Kanunun 405 ile 412. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 

Mirasın reddi, mirasın gerçek reddi ve hükmen reddi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Murisin ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Bu durum mirasın hükmen reddidir. Burada önemli olan, muris vefat ettiğinde terekesinin borca batık olmasıdır. Bu durumda mirasın reddi için herhangi bir süre yoktur.

 

ankara avukat

 

Mirasın gerçek reddi, çeşitli sebeplerle mirasçıların sulh hukuk mahkemesine başvuru yaparak gerçekleştirmiş oldukları mirasın reddi türüdür. Muris vefat ettiğinde mirasçılar murisin terekesine doğrudan ortak olurlar. Mirası reddetmeyen mirasçılar murisin alacakları üzerinde hak sahibi olup, borçları üzerinde de yükümlülük sahibi olurlar. Bazı sebeplerden dolayı mirasçılar murisin mirasını reddetmektedirler. Mirasın reddinde yasal süre 3 aydır. 3 aylık süre içinde murisin mirasını reddetmeyen mirasçılar mirası kabul etmiş sayılırlar. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

 

ankara avukat

 

Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

 

ankara avukat

 

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Red süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

 

ankara avukat

 

Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır. En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.