+905321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
 • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
 • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Uyuşturucu Ticareti Suçu

Uyuşturucu Ticareti Suçu

 


 

Uyuşturucu ticareti suçu, T.C.K’nın 188. Maddesinde düzenlenmiştir. T.C.K’nın 188. Maddesi uyarınca; Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi denmek suretiyle uyuşturucu ticareti suçunun unsurları sayılmıştır.

 

Uyuşturucu ticareti suçu, Türkiye'de ve dünya genelinde ciddi bir suç olarak kabul edilir ve toplumun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faaliyetleri kapsar. Bu suç, uyuşturucu maddelerin üretimi, dağıtımı, satışı ve nakliyesi gibi eylemleri içerir. Uyuşturucu ticaretine karışan bireyler, sadece kendilerini değil, çevrelerindeki insanların hayatlarını da tehlikeye atarlar ve bu nedenle yasalar tarafından ağır cezalarla yargılanırlar.

 

Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçları için belirlenen yasal yaptırımlar, suçun niteliğine, tekrarlanma durumuna, miktarına ve etkilediği kişilere göre değişiklik gösterir. Cezalar genellikle hapis cezası şeklinde olup, ayrıca yüklü para cezaları da içerebilir. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede, yetkililer suçluları adalete teslim etmek ve bu tehlikeli faaliyetleri önlemek için sürekli olarak çalışır.

 

Bu suçla suçlanan veya bu suçtan şüphelenilen bireyler için, uzman bir avukatın yardımı büyük önem taşır. Uyuşturucu ticareti suçuyla ilgili davalarda, avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve onlara adil bir yargılama süreci sağlamak için kanuni yolları kullanır. Avukatlar, delillerin toplanması, tanıkların ifadeleri, yasal prosedürler ve müvekkilin özel durumu gibi unsurları dikkate alarak etkili bir savunma stratejisi geliştirirler.

 

Uyuşturucu ticareti suçu, ağır yasal yaptırımları ve topluma verdiği zararlar nedeniyle ciddiye alınması gereken bir suçtur. Bu suçla mücadele, bireylerin, toplumun ve yasal otoritelerin ortak çabasıyla mümkündür ve suçla mücadelede etkili yargı süreçleri büyük önem taşır.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Uyuşturucu ticareti suçunun unsurları T.C.K’nın 188. Maddesinde;

 • Uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal etme
 • Uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ithal veya ihraç etme
 • Uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satma, satışa arz etme
 • Uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde başkalarına verme
 • Uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde sevk etme, nakletme
 • Uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satın alma, kabul etme, bulundurma

 

Uyuşturucu ticareti suçu T.C.K’nın 188. Maddesi uyarınca birden fazla hareketi içinde bulunduran seçimlik hareketli bir suçtur. Kanunda yazılı olan davranışlardan birinin yapılması halinde uyuşturucu ticareti suçu meydana gelmektedir.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Uyuşturucu ticareti suçunda, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması, Uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme,sevk etme, nakletme satın alma, kabul etme, bulundurma fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

Uyuşturucu ticareti suçunun; Üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından uyuşturucu ticareti suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

 

 

ankara ceza avukatı

 

 

Uyuşturucu ticareti suçunun,  tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.