+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası hukuka aykırı olarak ya da yolsuz olarak düzenlenmiş tapu kayıt ve sicillerinin düzeltilmesi amacıyla açılır. Öyle ki, mevzuatımızdaki düzenlemelere göre taşınmaz mülkiyeti kural olarak tescille kazanılmaktadır. Tescil talebinin yerine getirilebilmesi için hukuken geçerli bir sebebin varlığı aranmaktadır.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Tapu İptal ve Tescil davası; “hukuki ehliyetsizlik, mirastan mal kaçırma, kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik, aşırı yararlanma, aldatma,ve korkutma ,aile konutuna dayalı olarak, sahte vekaletname nedenine dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davaları vs.”  gibi nedenlere açılabilmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davası, kural olarak tapuda kayıtlı malik adına açılmaktadır. Eğer ki  kayıt maliki hayatta değil ise bu dava kayıt malikinin mirasçılarına karşı açılabilmektedir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Hukuken geçerli bir sebep olmaksızın tapu kütüğünde malik olarak yazılan kişi, zilyetliği davasız aralıksız 10 yıl sürdürmesi ve iyi niyetli olması halinde taşınmaz mülkiyetini geçerli olarak kazanmış olur.

Tapu iptal ve Tescil davalarında görevli mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunun 2/1 maddesine göre; Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise HMK madde 12/1 uyarınca kesin olarak belirlenmiş olup; taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.