+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

 

 


 

Tapu iptal ve tescil davası, mülkiyet haklarıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümlendiği önemli bir hukuki süreçtir. Bu tür davalar, genellikle tapu kayıtlarındaki hatalar, haksız işlemler veya mülkiyet haklarıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle açılır. Tapu iptal ve tescil davasının temel amacı, mülkiyet haklarını hukuka uygun bir şekilde düzeltmek ve tapu kayıtlarının gerçek duruma uygun olarak tescil edilmesini sağlamaktır.

 

Tapu iptal ve tescil davası, genellikle bir mülkün gerçek sahibinin tapu kayıtlarında hatalı bir şekilde yer almadığı durumlarda veya mülkiyetin haksız bir şekilde başka bir kişiye geçtiği iddia edildiğinde açılır. Bu tür durumlar, dolandırıcılık, hatalı tapu işlemleri, miras anlaşmazlıkları veya mülkiyet haklarıyla ilgili diğer yasal sorunları içerebilir. Davanın açılmasıyla, gerçek mülk sahibinin haklarının korunması ve tapu kayıtlarının doğru bir şekilde düzeltilmesi hedeflenir.

 

Tapu iptal ve tescil davası sürecinde, davacının mülkiyet haklarına sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu, genellikle mülkün alım satım sözleşmeleri, miras belgeleri, tapu kayıtları ve diğer hukuki belgelerle yapılır. Davacının, mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ve tapu kayıtlarının mevcut durumunun hukuka aykırı olduğunu mahkemeye sunması ve kanıtlaması gerekmektedir.

 

ankara gayrimenkul avukatı

 

Mahkeme, sunulan kanıtları ve argümanları değerlendirir ve eğer davacının iddiaları haklı bulunursa, tapu kayıtlarının iptal edilmesine ve gerçek mülk sahibi adına tescil edilmesine karar verebilir. Bu süreç, mülkiyet haklarının korunmasını, mülkün gerçek sahibinin haklarının iadesini ve tapu kayıtlarının doğru bir şekilde düzeltilmesini sağlar.

 

Tapu iptal ve tescil davası, mülkiyet haklarıyla ilgili anlaşmazlıkların çözülmesinde kritik bir rol oynar ve mülk sahiplerinin haklarının korunmasına önemli katkılar sağlar. Bu tür davalar, hukuki süreçler aracılığıyla yürütülür ve tapu kayıtlarının adil ve hukuka uygun bir şekilde düzeltilmesini sağlar. Tapu iptal ve tescil davalarının başarılı bir şekilde sonuçlanması, mülkiyet haklarının adil bir şekilde korunmasını ve mülkün gerçek sahiplerine iadesini garanti altına alır.

 

Tapu iptal ve tescil davası hukuka aykırı olarak ya da yolsuz olarak düzenlenmiş tapu kayıt ve sicillerinin düzeltilmesi amacıyla açılır. Öyle ki, mevzuatımızdaki düzenlemelere göre taşınmaz mülkiyeti kural olarak tescille kazanılmaktadır. Tescil talebinin yerine getirilebilmesi için hukuken geçerli bir sebebin varlığı aranmaktadır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Tapu İptal ve Tescil davası; “hukuki ehliyetsizlik, mirastan mal kaçırma, kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik, aşırı yararlanma, aldatma,ve korkutma ,aile konutuna dayalı olarak, sahte vekaletname nedenine dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davaları vs.”  gibi nedenlere açılabilmektedir.

 

Tapu İptal ve Tescil Davası, kural olarak tapuda kayıtlı malik adına açılmaktadır. Eğer ki  kayıt maliki hayatta değil ise bu dava kayıt malikinin mirasçılarına karşı açılabilmektedir.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Hukuken geçerli bir sebep olmaksızın tapu kütüğünde malik olarak yazılan kişi, zilyetliği davasız aralıksız 10 yıl sürdürmesi ve iyi niyetli olması halinde taşınmaz mülkiyetini geçerli olarak kazanmış olur.

 

Tapu iptal ve Tescil davalarında görevli mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunun 2/1 maddesine göre; Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise HMK madde 12/1 uyarınca kesin olarak belirlenmiş olup; taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.