+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim sistemine girme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 243. Maddesinin 1-3. fıkralarında düzenlenmiştir. Buna göre:

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bilişim sistemine girme suçu ile korunan hukuksal değer bireyin özel hayatının gizliliği hakkı ve haberleşme hürriyetidir.

Suç soyut tehlike suçudur, tipik hareketlerden birinin yapılması halinde somut bir tehlikenin veya zararın ortaya çıkması aranmamıştır. Aynı zamanda sırf hareket suçudur, netice aranmamıştır.

Bilişim sistemine girme suçunun seçimlik hareketlerinden ilki bilişim sistemine girmek eylemidir. Bilişim sistemine girmek icrai bir hareket oluşturur. Ancak suşun diğer seçimlik hareketi olan bilişim sisteminde kalmak eylemi ihmali harekettir. Buna göre, kişinin bilişim sistemine hukuka uygun olarak girdikten sonra hukuka aykırı olarak orada kalmaya devam etmesi ihmali bir hareket oluşturur.

Bilişim sistemine girme suçunun faili herkes olabilir. Bu noktada bilişim sistemleri konusunda bilgi sahibi olan kişilerin girmesi gerekli değildir. Örneğin sadece hackerler bu suçu işlemez. Ayrıca suçun sadece internet yoluyla işlenmesi de gerekli değildir. Başkasının bilişim sistemine doğrudan giren kişiler de bu suçu işlemiş sayılır. Örneğin bir kişinin rızası dışında onun bilgisayarına giren veya rızasıyla girip de rızası dışında orada kalmaya devam eden kişi de bu suçun faili sayılır. Suçun mağduru bakımından ise bir bilişim sistemi üzerinde hak sahibi olan herkes suçun mağdurudur diyebiliriz.

Suçun oluşabilmesi için bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde girmek yeterlidir. Sistemin içeriğindeki bilgilerin öğrenilmesi, sistemdeki verilere zarar verilmesi veya bunların bir başka sisteme gönderilmesi ya da girme nedeniyle sistemin içerdiği verilerin güvenliğinin tehlikeye düşürülmüş olması gerekmemektedir.

Fail sisteme kasten hukuka aykırı olarak girmişse, sistemde kalmaya devam ettiği takdirde, suç «girme» şeklinde işlenmiş olacağından sistemde kalmaya devam etme cezalandırılamayan sonraki hareketi teşkil eder.

Bilişim sistemine girme suçu kasten işlenebilir. Taksirle işlenemez. Kişi dikkatsizliği nedeniyle başkasının bilişim sistemine girmiş, bunu fark ettikten sonra derhal çıkmışsa, suç oluşmaz. Suçun işlenmesi için doğrudan kast yeterlidir. Failin belirli bir amaçla hareket etmiş olması aranmaz.

Netice itibari ile yaptırımı kanunlarımızca belirlenmiş olan ve mağdurlar üzerinde ağır bir etki bırakan bilişim sistemine girme suçuna maruz kalmanız durumunda failin veya faillerin cezalandırılmasını sağlayabilirsiniz. Yasalar önünde hakkınızı arayabilirsiniz. Bunun için de doğru bir avukata danışmanızda yarar olduğunu düşünüyoruz. Bilişim sistemine girme suçu veya maruz kaldığınız diğer suçların faillerinin cezalandırılmasını sağlamak adına İstanbul ceza avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.