+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü

Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü

 

 

 


 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü, iş hukukunda işçinin işveren tarafından yapılan iş sözleşmesi feshine karşı hukuki yollara başvurma sürecidir. Bu süreç, işçinin işten çıkarılma şekli, nedenleri veya şartlarının adil ve yasal olup olmadığına dair itirazlarını içerir. İşçi, işverenin fesih bildirimini uygun bulmazsa, bu karara itiraz edebilir ve gerekirse iş mahkemelerine başvurabilir.

 

Fesih bildirimine itiraz sürecinde, işçinin ilk adımı genellikle işverenin fesih kararına yazılı olarak itiraz etmek olmalıdır. Bu itiraz, işveren tarafından yapılan feshin hukuka uygun olmadığını ve işçinin haklarının ihlal edildiğini belirtmelidir. İşçi, fesih bildirimine itirazını belirli bir süre içinde yapmalı ve itirazının nedenlerini açıkça ifade etmelidir.

 

 

ankara iş hukuku avukatı

 

 

Eğer işçinin itirazı işveren tarafından kabul edilmezse, işçi iş mahkemelerine başvurarak haklarını arayabilir. Mahkeme sürecinde, işçinin fesih bildirimine itirazının gerekçeleri detaylı bir şekilde incelenir ve işverenin fesih kararının yasalara uygun olup olmadığı değerlendirilir. İşçi, mahkemede işe iade veya tazminat talebinde bulunabilir.

 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü, işçinin iş güvencesi haklarını koruma ve işverenin hukuka uygun hareket etmesini sağlama amacını taşır. Bu süreç, işçi haklarının korunmasında ve iş ilişkilerinde adil bir geçişin sağlanmasında önemli bir rol oynar. İş hukuku uzmanları ve avukatların rehberliği, işçiler için bu süreçte yasal yükümlülüklerin ve hakların anlaşılmasında ve korunmasında önemli bir rol oynar. Fesih bildirimine itiraz etmek, işçilerin haklarını savunmaları ve işverenin kararlarının adil ve yasal çerçeveler içinde olup olmadığını sorgulamaları için önemli bir yoldur. Bu, iş yerlerinde düzenli ve adil iş ilişkilerinin sürdürülmesine katkıda bulunur ve tüm tarafların yasal güvence altında olmalarını sağlar.

 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü konusu; işe iade davası başlıklı makalemizde detaylarıyla ele alınmıştır. Buna göre iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçi yapılan feshin haksız ve geçersiz bir fesih olduğu iddiası ile bir ay içerisinde işe iade talebi ile birlikte İş Mahkemeleri Kanununa göre öncelikle arabuluculuya başvurması; arabuluculuk sürecinin anlaşamama tutanağı düzenlenmek suretiyle bitmesi üzerine ise son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde işe iade talebiyle mahkemeye başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 

ostim avukat

 

 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü ile ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanununun 20. Maddesinde: (Değişik birinci fıkra: 12/10/2017-7036/11 md.) İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

 

 

ostim avukat

 

 

Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi halinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. Fesih bildirimine itiraz ve usulü hakkındaki uyuşmazlıkta feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. (Değişik üçüncü fıkra: 12/10/2017-7036/11 md.) Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir. (İptal dördüncü fıkra: Anayasa Mahkemesinin 19/10/2005 tarihli ve E.:2003/66, K.:2005/72 sayılı Kararı ile.) Denilmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.