+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, vefat eden kişinin sağlığında destek olduğu kimselerin kişinin vefatından önceki maddi durumunu ve sosyal hayatlarının devam ettirebilmeleri için yoksun kalınan yardımı temin etmeyi amaçlayan bir tazminat türüdür.

Bir kişinin vefatı sonrasında, kişinin vefatına sebep olan kişi ya da kurumlara karşı açılır. Bu tazminat türü kişinin vefatı ile ortaya çıktığı ve ölüm anında var olmadığı için Miras Hukuku alanına girmez. Bu nedenle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı;  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Ölüm ve Bedensel Zararlar” başlıklı 53. Maddesinde düzenlenmiştir.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Söz konusu düzenlemeye göre, destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi için temel olarak aranan şartlar:

-Kişinin hukuka aykırı bir fiil neticesinde vefat etmiş olması gerekir. Bahsedilen hukuka aykırı fiil, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil,  vekaletsiz iş görme şeklinde olabilir.

-Destek talebinde bulunacak kişiler ile vefat eden arasında, kişi yaşarken destek ilişkisinin var olması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunulabilmesi için vefat edenle kan bağının bulunması gerekmez. Ancak tazminat talebinde bulunan kimselerin ölen kişiden yaşarken destek aldıklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Hukukumuzda karine gereği aile bireylerinin birbirlerine destek oldukları kabul edilmektedir. Bu nedenle bu kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunurken ölenle aralarındaki destek ilişkisini kanıtlamalarına gerek yoktur.

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

Destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türü olduğu için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.  Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. Maddesi gereği, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Eğer birden fazla davalı bulunmaktaysa davalılardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi yetkili olabilmektedir. Dava tüzel kişiye karşı açılmış ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili konumdadır.

Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi konusunda zamanaşımı, Türk Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesi gereğince; zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl, herhalde haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıllık zamanaşımına tabidir.

Zamanaşımı hususunda ise; eğer işlenen haksız fiil, Türk Ceza Kanunu kapsamında zamanaşımı daha uzun süreli olan bir fiil ise TCK’da düzenlenen zamanaşımı uygulanmaktadır.

Stj. Av. Bilge TOPCU

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.