+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 

 

 


 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, bir kişinin ölümü sonucunda onun maddi desteğinden yoksun kalan yakınlarına ödenen tazminattır. Genellikle trafik kazaları, iş kazaları veya diğer kazalar sonucu meydana gelen ölümlerden sonra, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu tazminatı talep edebilir. Tazminat, ölen kişinin maddi katkısının yakınları üzerindeki etkisini telafi etmeye yöneliktir.

 

Destekten yoksun kalma tazminatının miktarı, ölen kişinin yaşam süresi boyunca sağlayabileceği finansal katkıyı temel alarak hesaplanır. Bu hesaplama sırasında ölen kişinin yaşı, sağlık durumu, mesleği ve kazanç potansiyeli gibi faktörler dikkate alınır. Ayrıca, tazminat talep eden kişilerin yaşları, sağlık durumları ve maddi ihtiyaçları da tazminat miktarının belirlenmesinde önemli rol oynar.

 

 

ankara boşanma avukatı

 

 

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin ailesine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, finansal kayıplarını bir dereceye kadar telafi etme imkanı sunar. Bu tazminat, özellikle eş, çocuklar ve bakmakla yükümlü olduğu diğer aile bireyleri için hayati önem taşıyabilir. Tazminat, aile bireylerinin yaşam standardını korumalarına ve maddi güvencelerini sürdürebilmelerine yardımcı olur.

 

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin yakınlarının yaşadığı maddi kaybın bir kısmını telafi etmek için hukuki bir çözüm sunar. Bu tazminat, kişinin ölümüyle ortaya çıkan maddi zorlukların üstesinden gelmelerine destek olmak amacıyla önemlidir.

 

Destekten yoksun kalma tazminatı, vefat eden kişinin sağlığında destek olduğu kimselerin kişinin vefatından önceki maddi durumunu ve sosyal hayatlarının devam ettirebilmeleri için yoksun kalınan yardımı temin etmeyi amaçlayan bir tazminat türüdür.

 

Bir kişinin vefatı sonrasında, kişinin vefatına sebep olan kişi ya da kurumlara karşı açılır. Bu tazminat türü kişinin vefatı ile ortaya çıktığı ve ölüm anında var olmadığı için Miras Hukuku alanına girmez. Bu nedenle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı;  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Ölüm ve Bedensel Zararlar” başlıklı 53. Maddesinde düzenlenmiştir.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Söz konusu düzenlemeye göre, destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi için temel olarak aranan şartlar:

 

-Kişinin hukuka aykırı bir fiil neticesinde vefat etmiş olması gerekir. Bahsedilen hukuka aykırı fiil, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil,  vekaletsiz iş görme şeklinde olabilir.

 

-Destek talebinde bulunacak kişiler ile vefat eden arasında, kişi yaşarken destek ilişkisinin var olması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunulabilmesi için vefat edenle kan bağının bulunması gerekmez. Ancak tazminat talebinde bulunan kimselerin ölen kişiden yaşarken destek aldıklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

 

Hukukumuzda karine gereği aile bireylerinin birbirlerine destek oldukları kabul edilmektedir. Bu nedenle bu kişilerin destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunurken ölenle aralarındaki destek ilişkisini kanıtlamalarına gerek yoktur.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türü olduğu için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.  Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. Maddesi gereği, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Eğer birden fazla davalı bulunmaktaysa davalılardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi yetkili olabilmektedir. Dava tüzel kişiye karşı açılmış ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili konumdadır.

 

Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi konusunda zamanaşımı, Türk Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesi gereğince; zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl, herhalde haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıllık zamanaşımına tabidir.

 

Zamanaşımı hususunda ise; eğer işlenen haksız fiil, Türk Ceza Kanunu kapsamında zamanaşımı daha uzun süreli olan bir fiil ise TCK’da düzenlenen zamanaşımı uygulanmaktadır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.