+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası

 

 

 


 

Nafaka Artırım Davası, daha önce mahkeme tarafından belirlenmiş olan nafaka miktarının, değişen koşullar nedeniyle yetersiz kalması durumunda açılan bir davadır. Bu tür davalar genellikle, nafaka alacaklısının mali durumunda meydana gelen değişiklikler veya yaşam maliyetindeki artış gibi nedenlerle gündeme gelir. Nafaka artırım davası, nafaka miktarının güncellenmesi ve alacaklının ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması amacıyla açılır.

 

Dava sürecinde, nafaka alacaklısı, mevcut nafaka miktarının artık yeterli olmadığını ve değişen şartlar nedeniyle daha fazla maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu kanıtlama, genellikle gelir durumu değişiklikleri, enflasyon oranları, sağlık giderleri ve eğitim masrafları gibi çeşitli faktörler üzerinden yapılır.

 

 

ankara boşanma avukatı

 

 

Nafaka borçlusunun mali durumu da bu tür davaların önemli bir parçasıdır. Mahkeme, nafaka borçlusunun ödeme kapasitesini de göz önünde bulundurarak, adil ve makul bir karar vermeye çalışır. Nafaka artırımı talebi, çocukların ve/veya eski eşin ihtiyaçlarının adil bir şekilde karşılanmasını sağlamak için önemlidir.

 

Nafaka artırım davası, nafaka alacaklısının yaşam şartlarındaki değişikliklere uyum sağlamak ve adil bir mali destek sağlamak amacıyla açılır. Bu davalar, nafaka alacaklılarının ve çocukların maddi güvencelerinin korunması için hukuki bir çözüm sunar.

 

Nafaka artırım davasında; evlilik birliğinin boşanma davası ile sona ermiş olması neticesinde ya da boşanma davası devam ederken mahkemeye yapılan taleple nafakaya hükmedilebilmektedir. Nafaka tutarı genel olarak ekonomik koşullar gözetilerek nafaka talep edenin sosyal hayatını idame ettirebilmesi için gereken ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmektedir.

 

Günümüzün değişen hayat koşulları, ekonomik ve sosyal standartların da değişmesiyle birlikte, boşanma davası neticesinde mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın yetersiz kalması halinde nafaka artırım talebinde bulunulabilmektedir.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Nafaka artırımınının hukuki dayanağı olan Türk Medeni Kanunu’nun 176/4. Maddesine göre “Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre boşanma sonrasında hükmedilen nafaka tutarının yeterli olmaması nedeniyle maddi anlamda zorluğa düşen eş, nafaka arttırım talebinde bulunabilmektedir. Nafaka artırm davasının açılabilmesi için; zenginleşme amacının olmaması ve nafaka alacaklısının değişen ekonomik koşullara bağlı olarak maddi anlamda zorluğa düşmesi gerekmektedir. Tarafların ekonomik ve sosyal şartlarında herhangi bir değişim olmaksızın ve zenginleşme saiki ile açılan davalar reddedilmektedir.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Tarafların anlaşmalı  olarak boşanmaları nafaka artırım talebinde bulunmalarına engel değildir. Nitekim anlaşmalı boşanma halinde de tarafların taleplerinin ve şartlarının incelenmesi ile yapılan değerlendirme sonucunda nafaka artırmına ilişkin karar verilebilmektedir.

 

Nafaka artırım davalarında önemle dikkate alınan husus, tarafların taleplerinin somut ve zorunlu ihtiyaçlar neticesinde yapılmış olmasıdır. Nitekim bu tür davalarda, yargılama neticesinde belirlenen nafakanın bağlanma koşulları ve bu koşullardaki değişimler incelenerek karar verilmektedir.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Nafaka artırım davalarında herhangi bir zamanaşımı süresi belirlenmemiştir. O nedenle boşanma davası neticesinde nafaka alacaklısı olarak belirlen eş, koşullarının değişmesiyle birlikte dava açabilme hakkına sahiptir.

 

Nafaka talepleri hususunda görevli mahkeme Aile Mahkemesi olmakla birlikte, yetkili mahkeme nafaka borçlusunun yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi olmaktadır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.