+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Ankara Marka-Patent Avukatı

Ankara Marka-Patent Avukatı

 

 


Ankara marka-patent avukatı, fikri mülkiyet haklarının korunması, marka ve patent başvurularının yapılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek hukuki sorunların çözülmesi konusunda uzmanlaşmış bir hukuk profesyonelidir. Fikri mülkiyet hakları, bir bireyin veya kuruluşun yaratıcılığının ürünlerini koruma altına alır ve bu hakların korunması, yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik eder. Ankara gibi büyük bir şehirde, iş dünyası ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, marka ve patent avukatlarının rolünü daha da önemli hale getirmektedir.

 

Marka ve patent avukatları, müvekkillerinin yenilikçi ürünlerini, hizmetlerini ve marka kimliklerini korumalarına yardımcı olur. Bu süreç, marka ve patent başvurularının hazırlanmasından, başvuruların yapılmasına, tescil işlemlerinin takibine ve olası ihlallerin önlenmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Avukatlar ayrıca, fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerin tespiti ve bu ihlallere karşı hukuki mücadelede de müvekkillerini temsil eder.

 

Marka tescili, bir işletmenin veya ürünün adının, logosunun veya diğer tanımlayıcı işaretlerinin korunması için kritik bir adımdır. Marka tescili sayesinde, marka sahibi, markasını izinsiz kullanımlara karşı koruma altına alır ve markasının benzersizliğini ve itibarını güvence altına alır. Ankara marka-patent avukatları, marka tescil sürecinde gerekli araştırmaları yapar, başvuru dosyasını hazırlar ve tescil sürecini başarıyla tamamlamak için gerekli hukuki danışmanlığı sağlar.

 

Patent tescili ise, bir buluşun korunması ve buluş sahibine belirli bir süre için buluşu kullanma, üretme, satma veya ithal etme hakkının verilmesi sürecidir. Bu süreç, buluşun yenilikçi ve özgün olmasını, sanayiye uygulanabilir olmasını gerektirir. Ankara marka-patent avukatları, patent başvurusu sürecinde buluşun patentlenebilirlik kriterlerini değerlendirir, başvuru dosyasını hazırlar ve başvurunun tescil edilmesi için gerekli adımları atar.

 

Ankara'daki marka-patent avukatları, ayrıca, fikri mülkiyet haklarına yönelik anlaşmazlıkların çözümünde de önemli bir role sahiptir. İhlallerin tespiti, hukuki uyarıların yapılması, müzakereler ve gerektiğinde dava açılması gibi işlemlerde müvekkillerini temsil ederler. Bu hukuki destek, müvekkillerin fikri mülkiyet haklarını etkili bir şekilde korumalarını ve rekabet avantajlarını sürdürmelerini sağlar.

 

Ankara marka-patent avukatı, fikri mülkiyet haklarının korunması, marka ve patent tescil işlemleri ve bu alandaki hukuki anlaşmazlıkların çözümünde kritik bir rol oynar. Bu avukatlar, müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil sağlayarak, yenilikçiliklerinin ve yaratıcılıklarının korunmasına katkıda bulunur.

 

Ankara Marka-Patent Avukatı makalesinde:

 

Marka Yenileme:

 

Tescilli markanın koruma süresi, marka tescil başvurusu tarihinden itibaren on yıldır. Markanın devamlılığını sağlamak, korumanın sürekliliği için marka tescil yenileme sürecine dikkat edilmelidir.

 

Ankara Marka-Patent Avukatı

ankara marka patent avukatıAnkara Marka-Patent Avukatı

 

Ankara Marka-Patent Avukatı makalesinde belirtilen Marka tescilini yenileme süreci, markanın koruma süresi baz alınarak hesaplanır. Tescil yenileme talebini marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılmalı, yine bu altı aylık süre zarfında tescil yenileme ücretinin ödendiğine dair bir evrakın kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Ankara Marka-Patent Avukatı makalesinde yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Site etiketleri: Ankara Marka-Patent Avukatı, Marka Yenileme