+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Tefecilik Suçu - Ankara Ceza Avukatı

Tefecilik Suçu - Ankara Ceza Avukatı

 

 


 

Tefecilik suçu, kişilere veya kurumlara yüksek faiz oranlarıyla para vermek ve bu parayı haksız yere geri talep etmek eylemini kapsar. Bu suç, genellikle acil nakit ihtiyacı olan kişileri hedef alır ve mağdurlar üzerinde ciddi mali ve psikolojik baskı oluşturabilir. Tefecilik, sadece mali bir suistimal değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik düzende ciddi sorunlara yol açabilecek bir faaliyettir. Ankara Ceza Avukatı olarak tefecilik suçuyla mücadelede, mağdurların haklarını savunmak ve bu tür suç faaliyetlerine karşı hukuki önlemler almak büyük önem taşır.

 

ankara ceza avukatı

 

Tefecilik Suçu ve Hukuki Yaptırımlar

 

1. Yüksek Faiz Oranları: Tefecilik suçu, piyasa koşullarının çok üzerinde faiz oranlarıyla para verilmesini içerir. Bu durum, borç alan kişilerin borçlarını zamanında ödeyememesine ve daha büyük mali zorluklar yaşamasına neden olabilir.

  1.  

2. Yasal Olmayan Borç Verme: Tefecilik, genellikle resmi ve yasal olmayan kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu faaliyetler, yasal düzenlemelere aykırı olduğu için ciddi cezai yaptırımlara tabidir.

 

3. Mağdurlar Üzerindeki Baskı: Tefeciler, borçlarını tahsil etmek için tehdit, şiddet veya diğer baskı yöntemlerini kullanabilir. Bu tür davranışlar, mağdurların güvenliğini ve refahını tehlikeye atar.

 

Ankara Ceza Avukatının Tefecilik Suçuyla Mücadeledeki Rolü

 

1. Mağdurlara Hukuki Destek Sağlama: Ankara Ceza Avukatı, tefecilik suçu mağdurlarına hukuki destek sağlar, haklarını korumalarına yardımcı olur ve gerekli hukuki işlemleri başlatır.

  1.  

2. Suç Faaliyetlerine Karşı Koyma: Avukatlar, tefecilik gibi suç faaliyetlerine karşı koymak için hukuki stratejiler geliştirir, suçun önlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi için çalışır.

 

3. Bilinçlendirme ve Önleyici Faaliyetler: Ankara Ceza Avukatı, toplumu tefecilik suçu ve olası sonuçları konusunda bilinçlendirir. Aynı zamanda, bu tür suçlara karşı korunma yöntemleri hakkında danışmanlık yapar.

 

4. Yasal Süreçlerde Temsil: Tefecilikle suçlanan kişilerin savunmasını üstlenerek, adil bir yargılama sürecinin sağlanmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda, mağdurların tazminat haklarını savunarak, maddi ve manevi zararlarının giderilmesine yardımcı olur.

 

Tefecilik suçuyla mücadele, bireysel hakların ve toplumsal düzenin korunması açısından büyük önem taşır. Ankara Ceza Avukatı olarak bu alanda sunulan profesyonel hizmetler, tefecilik suçunun önlenmesi, mağdurların haklarının savunulması ve suçluların adalet önüne çıkarılmasında kritik bir rol oynar. Bu hizmetler, mağdurlara umut ışığı olurken, suç faaliyetlerinin azaltılmasına ve toplumun daha güvenli bir hale gelmesine katkıda bulunur.

 

Tefecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 241. Maddesi uyarınca düzenlemiş olup; “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” olarak ifade edilmiştir. Buna göre kanun koyucu sonrasında faiz konularak değer artırımı yoluyla başkasına para verilmesini yasaklamıştır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara ceza avukatı

 

Kanun koyucu, kazanç elde etmek amacıyla başkasına para verilmesi hususunu bankalar nezdinde düzenleme altına almış olup, bunun dışında kazanç elde edilmesi amacıyla para verilmesini ceza kanunu kapsamında düzenlemiştir. Tefecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” düzenlenmiş olup, bu suçtan zarar gören kişi parayı alan kimse olmakla birlikte bu suçun mağduru tüm toplumdur. Tefecilik suçunun oluşabilmesi için aranan temel şart “kazanç elde amacı ile paranın” bir başkasına verilmiş olmasıdır. Günümüzde bankalardan kredi alınabilmesi için aranan şartları sağlayamayan kimseler ekonomik sıkıntı halinde bulunmaları nedeniyle tefecilerle karşılaşmak durumunda kalabilmektedirler.

 

Gelişen teknoloji ile birlikte suç işleme platformlarının da gittikçe genişlediği gözlenmektedir. Bu minvalde ödünç para vererek tefecilik, senet kırdırma yolu ile tefecilik suçlarının yanı sıra pos tefeciliği ortaya çıkmıştır.  Ödünç para verme yoluyla işlenen tefecilik suçunda para elden teslim yolu ile iletilebileceği gibi EFT yolu kullanılarak da iletilebilmektedir. EFT ya da havale yolunun kullanılması tefecilik suçunun ortadan kaldırmaz.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara ceza avukatı

 

Senet kırdırma yolu ile işlenebilen tefecilik suçunda, vadesi gelmemiş bir senet üzerinde yazan miktardan daha az tutar ile başkasına devretme yoluyla işlenmektedir. Tefecilik suçunun işlenebildiği bir diğer yol ise  pos tefeciliktir. Bir diğer adı kredi kartı tefeciği olan pos tefecilikte, kişiye kredi kartından çekilen komisyondan daha az bir tutar elden ödenerek kazanç sağlama yoluyla işlenmektedir.

 

Tefecilik suçu herkes tarafından işlenebilecek bir suçtur. O nedenle faili herkes olabilir. İştirak mümkündür ve tefecilik suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Tefecilik suçu topluma karşı suçlardan olduğu için şikayete tabi değildir. Re’sen soruşturma ve kovuşturma yürütülebilmektedir. Tefecilik suçunda zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.