Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İşyerinin Devri

İŞYERİNİN DEVRİ

Borçlar kanunu madde 202'ye göre bir malvarlığını veya işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan bunu alacaklılara bildirdiğiveya ticari işletmeler için ticaret sicili gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilamla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur.

ankara avukat
Bunula birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak birlikte borçlardan sorumludur. Devirden önce sona ermiş iş ilişkisinden doğan borçta yasal dayanağımız borçlar kanunu olacaktır. Devralan işveren de sorumlu olacaktır.
Devir irade dışı, zorla veya kanundan doğmuşsa sorumluluk olmaz. Örneğin iflas, tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

ankara avukat
Türk Ticaret Kanunu madde 178 iş yeri devrine özel düzenleme getirmiştir. Tam veya kısmi bölünmede, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer. İşçinin korunması için işçiye itiraz hakkı tannınmıştır. Bu hüküm iki ticari şirketin birleşme, bölünme ve tür değiştirme hallerinde uygulanır.

ankara avukat
İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erecektir. Devralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlü olacaklardır. Bizim hukukumuzda işçiye itiraz hakkı tanınmamıştır. Burada kastedilen itiraz, fesih beyanıdır. Ancak bildirim süresine uyarak her zaman dönebilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

Stj. Av. Sümeyye KARABAĞ