+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi

 

 

 


 

Aile Konutu Şerhi, evlilik birliği içinde eşlerin oturduğu konutun hukuki koruma altına alınması için tapu kaydına eklenen bir nottur. Bu şerh, aile konutunun eşlerden birinin rızası olmadan satılmasını, ipotek edilmesini veya herhangi bir şekilde hukuki işleme tabi tutulmasını engeller. Aile konutu şerhi, eşlerin ve varsa çocukların yaşadığı evin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla konulur.

 

Aile konutu şerhinin amacı, aile bireylerinin barınma hakkını korumaktır. Bu şerh sayesinde, aile konutu üzerinde yapılacak işlemler için her iki eşin de onayı gerekmektedir. Böylece, bir eşin diğer eşin haberi olmadan evi satması veya başka bir şekilde hukuki işleme tabi tutması önlenmiş olur.

 

ankara boşanma avukatı

 

 

Aile konutu şerhi, genellikle eşlerden birinin talebi üzerine tapu siciline işlenir. Bu şerh, evlilik devam ettiği sürece geçerlidir ve boşanma ya da eşlerden birinin vefatı gibi durumlarda farklı hukuki süreçler devreye girer.

 

Aile konutu şerhi, eşlerin ve özellikle maddi güçsüzlük içinde olan eşin korunması açısından önemli bir hukuki araçtır. Bu şerh, evlilik birliği içerisinde yaşayan bireylerin güvenliğini ve barınma hakkını güvence altına alarak, aile içi huzur ve istikrarın sürdürülmesine katkı sağlar.

 

Aile konutu şerhi kavramındaki aile konutundan anlaşılması gereken eşlerin birlikte yaşamlarını sürdürdükleri konuttur. Bu nedenle ortak yaşam süresince çıkabilecek sıkıntılar, ekonomik zorluklar ve aile huzurunun güvenliğinin sağlanması açısından “Aile Konutu Şerhi” kavramı ortaya çıkmıştır.

 

Aile konutu konusunda 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 194. Maddesi uyarınca birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre aile konutu şerhi konulması için; eşlerden birinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve şerh talebi ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne gitmeleri gerekmektedir. Birlikte yaşanılan konutun aile konutuna ait olduğuna dair muhtarlıktan alınacak bir belge de gerekli evraklar arasındadır.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Normalde mülkiyet hakkına sahip kişiler malvarlıkları üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler. Aile konutunda söz konusu mülkiyet hakkı evliliği ve ortak yaşamın getirdiği sorumluluklar nedeniyle kısıtlanabilmektedir. Bu minvalde Medeni Kanunu’nun 194. Maddesinde aile konutu şerhi verildikten sonra konut üzerinde diğer eşin  açık rızası olmadan; “Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Aile konutuna mahkeme nezdinde de şerh konulabilmektedir. Bunun için eşlerin evlilik birliklerini devam ettiriyor olmaları ve eşlerden birinin istemde bulunması gerekmektedir. Aile Konutuna konulan şerh, şerhin kaldırılmasının talep edilmesi veya  eşlerden birinin ölümü neticesinde kaldırılabilmektedir. Boşanma nedeniyle aile konutu şerhinin kaldırılması talep edilecekse, boşanma davasında verilen kararda bu hususun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Aile konutu şerhinin varlığına rağmen konut üzerinde satış, devir, ipotek tesisi gibi tasarruflarda bulunulmuşsa tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

 

Eğer eşlerden birisinin mülkiyetinde olan evde oturan yoksa o ev aile konutu olarak nitelendirilemez ve aile konutu şerhi konulamaz.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.