+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Müşterek Çocuk İle Görüşme Hakkı

Müşterek Çocuk İle Görüşme Hakkı

 

 

 


 

Müşterek Çocuk İle Görüşme Hakkı, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin, çocuklarıyla düzenli olarak zaman geçirme hakkını ifade eder. Bu hukuki hak, çocuğun her iki ebeveyniyle de sağlıklı ve devamlı bir ilişki sürdürmesini destekler. Görüşme hakkı, çocuğun menfaatleri gözetilerek, mahkeme tarafından belirlenen bir düzende gerçekleştirilir.

 

Görüşme hakkı, velayeti almayan ebeveyn için özellikle önemlidir ve bu ebeveynin çocuğun hayatında aktif bir rol oynamasını sağlar. Görüşme düzeni, çocuğun yaşına, eğitimine, sosyal hayatına ve ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Bu düzenlemeler, haftalık, aylık ziyaretler, tatiller ve özel günlerde çocukla zaman geçirmeyi içerebilir.

 

 

ankara boşanma avukatı

 

 

Mahkeme, görüşme hakkını belirlerken çocuğun yaşam koşulları, psikolojik durumu ve her iki ebeveynin ilişkisi gibi faktörleri dikkate alır. Bu süreçte, çocuğun her iki ebeveynle de sağlıklı bir ilişki sürdürmesi ve ebeveynlerin çocuğun gelişimine olumlu katkıda bulunmaları esastır.

 

Görüşme hakkı, ayrıca ebeveynler arasında uyum ve iş birliğini teşvik eder. Ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkilerinin devamını sağlamak ve çocuğun her iki ebeveynle de düzenli ve sağlıklı ilişkiler kurmasını desteklemek için bu hakkın kullanılması önemlidir. Müşterek çocuk ile görüşme hakkı, boşanma veya ayrılık durumlarında çocuğun duygusal istikrarını korumaya ve aile bağlarının sürdürülmesine yardımcı olur.

 

Müşterek çocuk ile görüşme hakkı kapsamında; toplumda önemli bir yeri olan aile kurumunun sona ermesi ile birlikte gerek maddi gerekse de manevi anlamda pek çok yükümlülük ortaya çıkmaktadır. Özellikle de müşterek çocuğun bulunduğu evliliklerin sona ermesi ile birlikte; velayet, çocuk bakımı, çocuğun eğitimi, sosyal çevresinin oluşturulması gibi konularda fikir ayrılıkları oluşabilmektedir.

 

 

ankara boşanma avukatı, yenimahalle boşanma avukatı, batıkent boşanma avukatıAnkara Avukat

 

Bu gibi durumlarda genel olarak, ebeveynler arasında çözülemeyen fikir ayrılıkları için Aile Mahkemeleri tarafından her iki ebeveynin sosyal şartları ve çocuğun üstün yararı  göz önünde bulundurularak karar verilmektedir. Mahkeme tarafından önemli olan husus öncelikle çocuğun üstün yararıdır. Bu kapsamda velayet paylaşımını yapan mahkeme çocuğun diğer üstün yarar koşullarını gözeterek bazı hususları belirlemektedir. Nitekim velayet hukukunun Türk Hukukunda düzenlenişine bakılacak olursa; evlilik birliğinin sona ermesiyle ortak velayet kurumu sona erecek ve hakim çocuğun velayetini eşlerden birine verecektir. Evlilik birliğinin hiç oluşmadığı hallerde Türk Medeni Kanunu 337. Maddesi uyarınca velayet annenin üzerinde olacaktır. Nitekim çocuğun velayeti bir ebeveyne verildikten sonra diğer ebeveynle görüşebilmesi hususunda da ayrıca bir düzenleme yapılması zorunludur. Bu düzenlemeler standart olmamakla birlikte her durumun şartlarına göre ayrıca düzenlenmesi gereken hususlar olarak yer almaktadır.

 

 

ankara boşanma avukatı, yenimahalle boşanma avukatı, batıkent boşanma avukatıAnkara Avukat

 

Sürekli değişen ve gelişen büyüme sürecinde anne ve babaların çocuğa olan yaklaşım tarzları, telkin ve yönlendirmeleri özellikle ayrı ailelerde yaşayan çocuklar açısından daha da dikkatli yaklaşılması gereken hususlardandır. Bu kapsamda tüm ülkelerde, Çocuk Hakları Hukuku alanında gelişmeler yaşanmış ve uluslararası boyutta çalışmalar ile birlikte çocukların korunması yoluna gidilmiştir.  Ülkemizin de taraf olduğu 2 Eylül 1990 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi bu konuda önemli bir sözleşmedir. Uluslararası sözleşmelerin yanı sıra her ülke, kendi toplumunun geleceğini oluşturan çocukların korunması ve hayata uyumlu bir gelişme sağlayabilmeleri için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmakla mükelleftir.

 

 

ankara boşanma avukatı, yenimahalle boşanma avukatı, batıkent boşanma avukatıAnkara Avukat

 

 

Bu kapsamda müşterek çocuk, TMK’ya göre boşanma sürecinde ve  boşanma sonrasında her iki ebeveyni ile de görüşme hakkına sahiptir. Nitekim bu hususta velayet hakkına sahip ebeveynin olağan koşullar içerisinde, çocuğun diğer ebeveyn ile kişisel ilişki kurmasına engel olmamalıdır. Lakin çocuğun  kişisel ilişki kurma hakkı tek taraflı değil, “karşılıklı hak” olarak düzenlenmiştir. Mahkeme kararıyla da hüküm altına alınan kişisel ilişki kurma hakkının engellenmesi ya da engelleme yönünde davranışlarda bulunulması halinde diğer ebeveyn bu kararı icra vasıtasıyla kullanabilme ve bu süreçte yapılan masrafları da karşı tarafa yükleme hakkına sahiptir. Ayrıca yine bu kapsamda İ.İ.K’nın 341. Maddesinde: Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.”  Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.