+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Medeni Usul Hukuku

 

Cevap Dilekçesinin Islahı Harca Tabi Değildir.  bursa avukat

Tebligat Yapılan Kişinin 18 Yaşından Küçük Olması, Mutlaka Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü Sonucunu Doğurmaz. bursa avukat

Karayolunda; İdarenin Kusuru Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazalarından Kaynaklanan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davalarda, Adli Yargı Görevlidir.  bursa avukat

İncelenmeden Reddedilen Veya Mücbir Sebeple Gösterilememiş Olan Deliller Bölge Adliye Mahkemesinde İncelenebilir.  bursa avukat

İstinaf Başvuru Süresi İçinde; İkinci Bir Dilekçe İle, İlk Dilekçede İleri Sürülmeyen Vakıalar Hakkında İstinaf Talebinde Bulunulmasında, Yasal Engel Yoktur.  bursa avukat

Zorunlu Dava Arkadaşlığı Şartı Bulunan Davalarda, Husumetin; Tüm Davalılara Yöneltilmesi Zorunludur.  bursa avukat

Dava, Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılmış Olsa Bile Davalının Davayı Kabul Etmesi Halinde Mahkemece, Davanın Reddine Karar Verilemez.  bursa avukat

Davacı Verilen Süre İçerisinde Tanık İsimlerini Bildirmemesine Karşın, Tanıkları Keşif Mahallinde Hazır Etmişse, Tanık Dinletme İsteğinin Reddedilerek Sonuca Gidilmesi Hatalıdır. bursa avukat

Pandemi Nedeniyle Yargıda Sürelerin Durdurulması Kararı Gözeltilmeden İstinaftalebinin Reddi Yönünde Hüküm Tesisi İsabetsizdir  bursa avukat

Bölge Adliye Mahkemelerince Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlara Karşı Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamaz.  bursa_avukat

Özel Ve Teknik Bilgi Gerektirmeyen Hususlar İçin Bilirkişiden Rapor Alınmasına Gerek Bulunmamaktadır.  bursa avukat