• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ostim Kartalhan Hukuk & Danışmanlık

Av. Meltem Kartalhan

Kartalhan Hukuk & Danışmanlık

Av. Meltem Kartalhan

Adres: Ostim Osb Mah. 100. Yıl Bulvarı No:55 Ostim Prestij Plaza C Blok Daire:52 Ostim/Yenimahalle/Ankara

İletişim: 0532 136 67 54

Süreli Fesih

İş Sözleşmesinin Feshi

İş sözleşmesinin feshi işçi ile işveren arasında devam eden iş sözleşmesinin taraflardan birinin isteği veya karşılıklı anlaşma yolu ile sonlandırılması anlamına gelmektedir. İş sözleşmesinin fesih şekil ve usulleri 4857 Sayılı  İş Kanununda düzenlenmiştir.

Süreli Fesih

İş akdini sonlandırmak isteyen tarafın iş sözleşmesi sonlandırılmadan önce durumu diğer tarafa bildirmesi gerekmektedir. Söz konusu bildirim yükümlülüğünün gerek işveren açısından gerekse de işçi açısından yerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeden anlaşılması gereken durum; iş akdinin sonlandıran tarafın; diğer tarafı, çalışma süresine uygun olan sürelerle birlikte bildirimde bulunmasıdır.

Süreli fesih ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesinde: Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

  1. a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  2. b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  3. c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  4. d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.

ostim avukat

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 8429 İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Denilmektedir.

İlgili kanuna göre iş akdini sonlandırmak isteyen tarafın; işçinin çalışma süresine göre değişen sürelerde bildirim yapması gerekmektedir.

Buna göre;

Çalışma süresi 0 - 6 ay arasında ise bildirim tarihinden itibaren 2 hafta sonra,

Çalışma süresi 6 ay - 1,5 yıl arasında ise bildirim tarihinden itibaren 4 hafta sonra,

Çalışma süresi 1,5 yıl – 3 yıl arasında ise bildirim tarihinden itibaren 6 hafta sonra,

Çalışma süresi 3 yıldan fazla ise bildirim tarihinden itibaren 8 hafta sonra,

İş akdi feshedilmiş sayılmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

ostim avukat