+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Ostim Avukat Meltem Kartalhan

Ostim Avukat Meltem Kartalhan

 

 

 


 

Ostim Avukat Meltem Kartalhan hukuk ve avukatlık danışmanlık ofisi Ostim Osb Mah. 100. Yıl Bulvarı No:55 Ostim Prestij Plaza C Blok Daire:52 Ostim / Yenimahalle / Ankara adresinde kurulmuş olup internet sitesinde makale yayınlamaktadır. Ostim icra konusunda bilgilendirme amaçlı bu yazımızda unutulmaması gereken en önemli unsur sitemizden genel bilgilendirme yapıldığıdır.

Makalelerimiz bilgilendirme amaçlıdır.

 

 

ostim avukat

 

 

Ostim Avukat Makalesi ; 

 

Ostim Avukat İcra Hukuku Makalesi - Ostim Avukat

İcra hukuku; kişilerin, bankaların, şirketlerin çek, senet, poliçe, kredi vb. Nedenlerden kaynaklanan alacaklarının kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Kısaca icra hukuku borçlu kişilerin ya da şirketlerin borçlarını rızaları ile ödememesi durumunda devlet organları (icra dairesi) aracılığı ile haciz baskısı kurularak alacağın tahsil edilmesidir. Alacak borç ilişkisi birden fazla nedenden kaynaklanmış olabilir. İcra hukukuna konu alacaklara çek, senet, poliçe, fatura, kredi, kredi kartı, ipotek, nafaka alacakları örnek olarak gösterilebilir.

 

Ostim Avukat 

ostim avukat

 

İcra hukuku genel anlamda para tahsili olarak ifade edilse de; icra hukuku taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, irtifak hakkına ilişkin ilamların icrası, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkinin kurulması gibi konuları da kapsamaktadır.

 

Haciz Yolları Ostim Avukat Makalesi

 

İlamlı İcra
İlamsız İcra
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
İhtiyati Haciz

 

İlamlı Takip Ostim Avukat Makalesi

 

İlamlı icra takibi; eda hükmü (bir işin yapılması, yapılmaması, paranın ödenmesine ilişkin) içeren mahkeme kararlarının icraya konulması olarak ifade edilebilir. İlamlı icra takibi yoluna başvurmak istediğimizde elimizde mutlaka mahkeme kararı ya da kanunların ilam niteliğinde saydığı belgeler olmalıdır.

 

Konu ile ilgili olarak İcra İflas Kanununun 'İlam mahiyetini haiz belgeler' başlıklı 38. Maddesinde:
''Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.(1)'' denilmektedir.

 

Bu anlamda yukarıdaki kanun maddesinde belirtilmiş olan belgelerin bulunması halinde söz konusu belgeler icra hukuku anlamında ilam niteliğinde sayıldığından; icra hukukundaki karşılığı olan ilamlı icra takibine konu edilebileceklerdir.

 

Ostim Avukat 

ostim avukat

 

 

İlamsız Takip Ostim Avukat Makalesi

 

Ostimde İlamsız icra takibi; alacaklının, alacağını herhangi bir belgeye dayandırmadan borçlu taraftan tahsil edebileceği bir takip türüdür. Alacaklı kişi, alacağının tahsili için alacak miktarı ve varsa alacağın dayandığı evrak türü fark etmeksizin ilamsız icra takip yoluna başvurma hakkına sahiptir. İcra Hukukunda ilamsız icra takibine konu edilebilecek olan belge olarak sözleşmeler ve faturalar örnek olarak gösterilebilir. Örnek olarak söz konusu evrak türleri belirtilmiş olsa da icra takibine konu edilebilirliği açısından salt evrak olmasına gerek olmayıp; söz konusu evraklar yalnızca alacağınızı ispat edebilme açısından öneme sahiptir.

 

 

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu Ostim Avukat Makalesi

 

İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip yapılabilmesi için alacaklı olan kişi elinde kambiyo vasfı taşıyan bir belgenin olması gerekmektedir. Kambiyo Senetleri kanunda sayılmıştır. Buna göre bir belgenin Kambiyo Senedi sayılabilmesi için o belgenin çek, poliçe ve bono olması gerekmektedir. Anılan belgelerin bulunması halinde Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile icra takibi yapılarak alacak tahsil edilebilmektedir.

 

Yukarıda mevzu bahis edilen icra türünü bir örnek ile açıklamak gerekir ise: Ankara Ostim'de bulunan X firması ile Ankara Ostim'deki Y firması arasında gerçekleşen ticaret neticesinde Ostim'de bulunan X firması, Ostim'de bulunan Y firmasına çek vermiş olsun. Söz konusu çekin karşılıksız kalması sonucunda tahsil edilebilmesi için Ostim'de bulunan Y firmasının, Ostim'de bulunan X firmasına karşı Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip başlatması gerekmektedir.

 

 

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Ostim Avukat Makalesi

 

İcra hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip, rehin ile temin edilmiş olan para alacaklarının cebri icra yolu ile tahsili anlamına gelmektedir.

 

 

İhtiyati Haciz Ostim Avukat Makalesi

 

İhtiyati haciz borçlunun mal kaçırmasını engellemek amacıyla mahkeme kararına dayalı olarak ve paranın ödenmesini garanti altına almak amacıyla yapılan haciz yoludur. Söz konusu haciz yolunun uygulanabilmesi için mahkeme kararının bulunması ve işbu karar öncesinde mahkeme tarafından belirlenmiş olan belirli bir yüzdelik kısmın mahkeme veznesine teminat olarak depo edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

 

OstimAvukat ostim avukat

 

 

Ostim Nerededir ? Ostim Nasıl Kurulmuştur ? Ostim Osb sayfası yazısı:

 

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

 

15.02.2018, 16:34'de eklendi
 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde görev yapan OSTİM OSB, ‘Tek Durak Ofis’ anlayışıyla üyelerine hizmet vermektedir. Bölgedeki işletmeler için güçlü altyapı, ucuz ve kaliteli enerji olanaklarını profesyonel bir bakış açısıyla sunan OSTİM OSB, rekabetçi ve sürdürülebilir bir sanayi bölgesi hedefiyle önemli projeler gerçekleştirmektedir.

 

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren OSTİM OSB, 7 küçük sanayi sitesi kooperatifl eri ve bu kooperatifl er etrafındaki sanayi yapılaşmasının birleşiminden oluşmaktadır.

 

OSTİM OSB, temel girdi ve altyapı hizmetlerinin yanı sıra, üstyapıya yönelik kalkınma ve destekleyici hizmetler ve çözüm ortakları ile birlikte geliştirdiği kalkınma hamleleri ile kalite ve mükemmelliğe doğru ilerleyen vizyoner bir yönetim modeline sahiptir. Dünyanın birçok ülkesinde örnek model olarak gösterilen, “kaliteli, yenilikçi, kesintisiz ve sürdürülebilir” kavramlarını öncelik olarak benimseyen OSTİM OSB, hizmet kalitesini sürekli ölçmektedir.

 

OSTİM OSB, ‘Beklentilerin ötesinde hizmet sunarak, üretim ve tedarikte ilk akla gelen yerli/milli/rekabetçi çözümler ile Türk sanayisine yön veren sürdürülebilir, küresel ve öncü sanayi bölgesi olma’ yolunda hızla ve emin adımlarla ilerlemektedir.

 

Ostim Osb Alıntı http://www.ostim.org.tr/

 

Ostim Avukat Bürosu İletişim

 

Ostim Osb Mah. 100. Yıl Bulvarı No:55 Ostim Prestij Plaza C Blok Daire:52 Ostim/Yenimahalle/Ankara

 

İletişim:

 

0312 386 16 00

0532 136 67 54

 

Ostim Avukatlık Bürosu İçin Ostim metrosunda yakınında Ostim Prestij Plaza D Blok No:23 Yenimahalle-Ankara

 

Bu sitenin Etiketi ; ostim avukat , ostim avukatlık bürosu ve ostim avukatlık ve danışmanlık


Yorumlar - Yorum Yaz